PEPINGEN - Mantelzorgtoelage nu ook in Pepingen!

C21

PEPINGEN - Mantelzorgtoelage nu ook in Pepingen!

Wapenschild_pepingen

Zoals aangekondigd in het strategisch beleidsplan van de gemeente en het meerjarenplan van het OCMW hebben ze in Pepingen werk gemaakt van een reglement om een mantelzorgtoelage te kunnen geven aan personen die een zorgbehoevende persoon thuis verzorgen.

OCMW-voorzitter Mich Pompen: “Onze gemeentelijke premie is een vorm van maatschappelijke erkenning voor veel stille werkers die zorgbehoevenden uit ons dorp verzorgen. Uit de contacten met deze mensen blijkt dat de toelage enorm gewaardeerd zal worden. Het belangrijkste voor mantelzorgers is wellicht de steun van derden, door effectieve hulp of een bemoedigend woord. Om de zorg langer te kunnen volhouden is het tegengaan van het sociale isolement cruciaal. Daarom is ook het contact met het OCMW bovendien belangrijk om informatie betreffende de thuiszorg uit te wisselen”.
 
 De mantelzorgtoelage in Pepingen bedraagt 25 euro per maand.
 
De zorgbehoevende dient gedomicilieerd zijn in de gemeente Pepingen
en mag niet verblijven in een instelling (rusthuis,…)
Vanaf de leeftijd van 65 jaar wordt de hulpbehoevendheid aangetoond door een medisch attest, afgeleverd door de huisarts waaruit de afhankelijkheid van de verzorging blijkt via de toepassing van de evaluatieschaal gebaseerd op de Katz-scores. Ten einde voor een betoelaging in aanmerking te komen, moet de som van de toegekende evaluaties minstens 13 punten bedragen.
 
Personen jonger dan 65 jaar kunnen in aanmerking komen wanneer zij door ziekte, ongeval of handicap niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en/of de elementaire huishoudelijke taken te verrichten. De hulpbehoevendheid wordt gestaafd via een attest van een blijvende invaliditeit van tenminste 80% of een blijvende vermindering van de graad van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een handicap.
 
Kinderen jonger dan 21 jaar aan wie een verhoogde kinderbijslag wordt toegekend kunnen in aanmerking komen wanneer zij door een aandoening of een handicap veel extra zorg nodig hebben. De hulpbehoevendheid wordt gestaafd via een attest van een blijvende ongeschiktheid van tenminste 80% van de medische dienst van de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een handicap.
 
 
MANTELZORGER
De mantelzorger dient te voldoen aan volgende voorwaarden: de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben; zelf niet beantwoorden aan het profiel van hulpbehoevende; dient verwant te zijn met de hulpbehoevende tot en met de 3° graad (al dan niet inwonend). In uitzonderlijke gevallen kunnen niet verwante personen aanspraak maken op de toelage wanneer de zorgbehoevende geen familie heeft; de familie buiten de provincie woont of de familie de zorg niet opneemt.
 
Deze premie is niet inkomensgebonden en beperkt zich niet tot een bepaalde leeftijdscategorie (zie hierboven).
 
De aanvraag tot toekenning van de toelage wordt door de mantelzorger ingediend bij het OCMW aan de hand van een voorgeschreven document, waarin een concrete omschrijving van deze hulp, bvb. helpen bij het wassen, eten, boodschappen doen,… wordt gegeven.
 
Voor meer informatie kan men altijd contact opnemen met Leen Deneyer, secretaris van het OCMW (tel. 02.356.32.24) of Micheline Pompen, voorzitter OCMW Tel 02 356 18 34 of Gsm 0498 92 43 81.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 mei 2008
Felix Merckx
Ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 18 mrt 2024

archief