PEPINGEN - Overstromingen van 27 mei tot 26 juni erkend als ramp

PEPINGEN - Overstromingen van 27 mei tot 26 juni erkend als ramp

Pepingen
EP

 De gemeente Pepingen heeft een brief ontvangen van het Vlaams Rampenfonds betreffende de erkenning als algemene ramp, de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaats gevonden van 27 mei tot 26 juni 2016..

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 verschenen waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 als algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van de ramp wordt afgebakend tot alle Vlaamse gemeenten en steden.

Wanneer komt u in aanmerking voor een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds?

Sinds de integrale inwerkingtreding van de wet van 17 september 2005 op de landverzekeringsovereenkomst (Belgisch Staatsblad 1 maart 2007), moeten immers de verzekeraars – en niet langer het Vlaams Rampenfonds – het merendeel van de ‘gewone’ schade (aan woningen en inboedel) voor deze risico’s vergoeden.

Als u door één van de hierboven vermelde natuurrampen schade hebt opgelopen, gelden de onderstaande regels :

1)          Aan goederen die door een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’ verzekerd zijn: zelfs als een dergelijk schadefeit als algemene ramp erkend wordt, heeft het geen zin om nog een dossier in te dienen. Het Vlaams Rampenfonds vergoedt de vrijstelling van de verzekeringen niet.

2)          Aan goederen die niet verzekerd zijn hoewel een verzekering ‘brand – eenvoudige risico’s’ mogelijk was: het heeft geen zin om een dossier in te dienen, zelfs als het schadefeit als algemene ramp erkend werd: het Vlaams Rampenfonds zal toch niet tussenbeide komen.

Alleen als u kunt bewijzen dat u op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening, kunt u een dossier indienen.

3)          Aan goederen die in principe niet verzekerbaar zijn door een brandpolis ‘eenvoudige risico’s : als het schadefeit als een algemene ramp erkend werd, kunt u voor dergelijke goederen een verzoek tot schadeloosstelling indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Dan zal uw aanvraag individueel en concreet onderzoeken en zal nagaan of u voor deze schade recht hebt op een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid.

Opmerking = in geval van storm of hagel komt de verzekeraar in principe tussenbeide. Daarnaast kunt u ook een dossier indienen bij het Vlaams rampenfonds. De slijtage, de vrijstelling van € 250,00 en drievierde van de tegemoetkoming van de verzekering zullen evenwel van uw schadevergoeding afgetrokken worden.

Alle info alsook de formulieren voor het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op de website van het Vlaams rampenfonds : https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 januari 2017.

Voor meer informatie kan u terecht op het gemeentehuis – Greta Verelst – greta.verelst@pepingen.be  – 02 383 14 22.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 nov 2016
Felix Merckx
EP
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Emile Devogeleer | 12 okt 2017
Emile Devogeleer | 08 okt 2017
Felix Merckx | 03 okt 2017
Felix Merckx | 30 sep 2017
Emile Devogeleer | 29 sep 2017

archief