PEPINGEN - Meerjarenplanwijziging en het budget 2017 goedgekeurd

PEPINGEN - Meerjarenplanwijziging en het budget 2017 goedgekeurd

Gemeenteraad_2013
EP

 De gemeente van Pepingen werkt sedert 1 januari 2016 met voorlopige twaalfden en heeft nood aan een goedgekeurd meerjarenplan (MJP) 2014-2019 en budget 2017 om de normale werking te garanderen. De eerste prioriteit was dan ook een MJP en budget voor te bereiden dat de beleidsprioriteiten van het nieuwe bestuur ondersteunt.

Dezez zijn: aanleg van het fietspad Bogaarden-Pepingen met herstelling van de rijbaan – start voorzien najaar 2017, uitbouw van de centraal gelegen Zagerij tot kinderopvang die voldoet aan de huidige normen, een loket voor het gemeentehuis en een hedendaagse bibliotheek centraal in de gemeente – start voorzien in 2018.

Met de verhuis van de bibliotheek wordt een nieuwe stap gezet naar de verdere integratie van de bibliotheek in het bredere gemeentelijke beleid. Een efficiënt lokaal bestuur wordt gesteund door een centrale dienstverlening waarin de bibliotheek een belangrijke rol speelt. Bovendien werkt het centraliseren van diensten kernversterkend wat de lokale handel zeker ten goede komt. Unizo, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vragen lokale besturen een kernversterkend beleid te voeren. Doordat de bib verhuist, kan een investeringskrediet van 125.000 euro dat het vorige bestuur voorzag voor de herinrichting van de huidige bibliotheek worden geschrapt.

Sporthal

De bouw van een sporthal blijft een prioriteit voor de huidige beleidsploeg maar door de beslissing van het bestuur om het RUP aan te passen, liep het project een vertraging op van 6 jaar. De nodige kredieten moesten daarom worden opgeschoven.

Naast bovenstaande werden nieuwe kredieten voorzien voor een studie voor de herinrichting van het dorpsplein en kerkhof van Heikruis alsook voor de ondersteuning van landbouwers bij erosiebestrijdingswerken.

Burgemeester Decrick: “Het meerjarenplan sluit af met een ruime positieve autofinancieringsmarge, dit ondanks de lagere dan oorspronkelijk geraamde belastinginkomsten. In de komende maanden wordt verder een grondige analyse en de nodige aanpassingen van alle kredieten doorgevoerd waarna de grootte van de geplande belastingverlaging kan bepaald worden. Door de beperkte beschikbaarheid van een gewestelijke ontvanger kon dit momenteel nog niet gebeuren. Deze wijzigingen zullen via een budgetwijziging na de goedkeuring van de rekening 2016 doorgevoerd worden”.

De vertegenwoordiging in de intergemeentelijke samenwerkingen werd onder de loep genomen en aangepast aan het huidig bestuur.

Net zoals het vorig bestuur wenst het huidig bestuur ook het reilen en zeilen van de intergemeentelijke samenwerkingen van nabij te volgen. Via de inwoners gaat er toch wel heel wat geld naar de nutsmaatschappijen. Het bestuur wil dan ook nauwlettend toezien op het beleid dat deze maatschappijen voeren. Onze inspraak, zij het soms maar beperkt, kan dan ook bijdragen in het gevoerde beleid.

De mandaten die over legislatuurgrens liepen, werden door LVB-NVA ook prompt ingenomen.

Suzanne Decort, schepen van Financiën: “Wij zijn tolerant en willen raadgevende mandaten vanuit de oppositie zeker steunen. Dat wij dit daadwerkelijk ook doen, bewezen wij al door de kandidatuur van raadslid Greta Cochez in de raad van bestuur van afvalmaatschappij Intradura te steunen. Dit mochten wij, alhoewel wij hiervoor zeker in aanmerking kwamen, in het verleden niet ondervinden in de intercommunale Haviland. De vertegenwoordiging in de intergemeentelijke samenwerking gaat voor ons niet over postjes maar over daadwerkelijk besturen, samen met de omliggende gemeenten. Een gemeente besturen doe je immers niet op een eiland in je eigen gemeente. Samenwerkingen met andere gemeenten zijn meer dan ooit noodzakelijk om aan de fusiedrang te weerstaan. En dat het ons niet om de postjes gaat, bewezen we in het verleden meermaals. Onze actieve vertegenwoordiging in huisvestingsmaatschappijen leidden in het verleden tot de vernieuwing van woningen, appartementen en ’t Schoolhuys in Bogaarden terwijl de locatie achter ’t gemeentehuis voor sociale woningen in aanmerking komt”.

Financieel beheerder
Zowel OCMW als gemeente Pepingen zitten momenteel zonder financieel beheerder. Het OCMW heeft reeds eerder een waarnemend ontvanger aangesteld. Op deze gemeenteraad doet de gemeente hetzelfde. Personeelslid Ann Cochez wordt aangesteld als waarnemend financieel beheerder voor de gemeente Pepingen. Dit gebeurt in afwachting van de aanwerving van een financieel beheerder voor zowel gemeente als OCMW.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 mei 2017
Felix Merckx
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Elsie De Greef | 14 apr 2018
Marc Sluys | 13 apr 2018
Sam Herremans | 10 apr 2018
Emile Devogeleer | 09 apr 2018

archief