Vredeswake in BELLINGEN op de vooravond van de herinnering aan het einde van WERELDOORLOG I.

Vredeswake in BELLINGEN op de vooravond van de herinnering aan het einde van WERELDOORLOG I.

De_schola_sainnensis_
De Schola Sainnensis zorgde voor de muzikale omlijsting. Foto © Hugo Casaer
 

Het gemeentebestuur van Pepingen hield dit jaar, op de vooravond van de plechtigheden voor de herdenking van de Wapenstilstand op 11 november, een bijzondere viering in deze abdijkerk van Bellingen. Het Gregoriaans Koor van de Zennevallei, de Schola Sainnensis onder de leiding van Joachim Kelecom bracht een uitzonderlijk mooie voorstelling. Hugo Casaer voorzitter van het koor sprak  het WELKOMSWOORD uit  en onderstreepte :

“In beeld, woord en muziek willen we vanavond stilstaan, waken, bij wat de Groote Oorlog betekende. Maar we gaan verder: men kan niet aan oorlog denken zonder naar vrede te verlangen. Niet de vrede van louter geweldloosheid; wél de vrede van begrip, samenhorigheid, wederzijds begrip en vriendschap. 

De Wereldoorlog had zijn naam verdiend: vanop alle continenten zakten jongemannen af naar de slagvelden van Europa. Ze kwamen uit alle windstreken, culturen, talen en gemeenschappen. In het oorlogsgeweld werden ze één, en brachten ze allen hetzelfde offer in een strijd die “vrede” hoorde te brengen. Het is ook die “eenheid-in-verschil” die we vanavond centraal willen plaatsen. De muziek in deze wake wordt verzorgd door de Schola Gregoriana Sainnensis. Passend bij een oorlogsherdenking brengen zij een selectie uit het repertoire dat in de kloosters en kerken van onze streek ongetwijfeld vele malen heeft weerklonken in de oorlogsjaren en nadien: het Latijnse Requiem. 

Maar uiteraard mag éénieder van ons deze wake op zijn of haar eigen manier beleven: gelovig of niet, in gebed of mijmering, met religieuze, historische of humanistische aandacht. “
De avond werd ingezet door een kleine processie van zingende koorleden  met brandende kaarsen het koor vervoegden  alwaar een  belicht schilderij van  klaprozen van Mieke Wilmaers uit Lot centraal stond. 

DE boodschap  van de Vredeswake blijft brandend actueel : ook 100 jaar na de wapenstilstand heeft onze wereld nog steeds nood aan  vrede. Vrede die verder gaat dan het nonchalante  “ verdragen “ van elkaar, maar die actief het contact, het begrip daartoe kunnen inspireren lezen we  in de inleiding van; het programmaboekje.

Zoals steeds verzorgt dit koor op een duidelijke wijze het programmaboekje met de nodige vertalingen van de Latijnse gezangen. De aanwezigen vonden het samen gaan van muziek en gedichten schitterend. Deze avondwake werd ook ervaren als een moment van rust en bezinning. Op scherm werden zang en gedicht begeleidt door passende dia’s, zo ,ook de naamafroeping van al de gesneuvelden  uit de dorpen van de fusiegemeente Pepingen .In aanwezigheid van Burgemeester en schepenen en pastoor Koen  werd de avond gezellig af-gesloten met een glas aangeboden door het gemeentebestuur. De zangers beoordeelden deze Oude abdijkerk als een schitterende locatie voor concerten

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 nov 2018
Marc Sluys
Hugo Casaer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 15 mei 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 05 mei 2019
Devogeleer Emile | 19 apr 2019

archief