PEPINGEN - Waterzuivering: oppositie ziet de bui hangen

PEPINGEN - Waterzuivering: oppositie ziet de bui hangen

27-11-bpg
Waar mag en moet er een zuiveringsstation komen in Pepingen? Beslissing uitgesteld.
 

Op de agenda van de gemeenteraad van 26 november 2019 is in Pepingen  plots de inplanting van een kleine waterzuiveringsinstallatie(KWZI) in de Kareelstraat ter goedkeuring voorgelegd. De oppositie reageerde verrast,  de kwestie is uitgesteld naar begin volgend jaar.

De bewoners van de Kareelstraat en leerlingen, ouders en leerkrachten van de Vrije Basisschool Spring in ‘t Veld hadden een delegatie afgevaardigd.  Ze stelden vragen en uitten hun ongenoegen over de voorliggende plannen van het waterzuiveringsstation." Zonder info, zonder overleg werd een beslissing klaargemaakt." luidt het.

Ook voor de oppositie fracties CD&V, DVP en NVA kon deze manier om tot een beslissing te komen niet door de beugel. De CD&V-fractie legde duidelijk uit waarom deze locatie niet kan weerhouden worden met de volgende argumentatie:

“Op de infovergadering van 29 april 2014 werden de plannen voor een KWZI(kleine waterzuiveringsinstallatie)  uiteengezet en was het zeer duidelijk dat er bij de bevolking geen draagvlak is voor de inplanting van de KWZI in de Kareelstraat. De infovergadering is meer dan 5 jaar geleden en vermits elke partij, die deel nam aan de verkiezing in Pepingen, inspraak en participatie van de inwoners in het beleid hoogst belangrijk vindt, en terecht, is een nieuwe infovergadering meer dan op zijn plaats.

De adviezen van de milieuadviesraad en van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) voor deze inplanting waren 5 jaar geleden negatief.

De Kareelstraat werd nog maar een aantal jaar geleden compleet heraangelegd. Toen werd voorzien dat het afvalwater opgepompt wordt naar de Trapstraat. Bij een KWZI in de Kareelstraat moet deze straat opnieuw opgebroken worden omdat het afvalwater in de andere richting moet lopen.

Wat houdt de goedkeuring van dit gemeenteraadsbesluit in? Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant vlakbij een Orthopedagogisch Centrum.
De VZW Huize Terloo in de Kareelstraat te Bellingen vangt 61 kinderen op. Het Centrum stelt 60 medewerkers tewerk.

Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant nabij de meeste gebruikte gemeentelijke zaal.
In de gemeentelijke zaal DE KRING gaan talrijke activiteiten door waarvan de meeste eestfestijnen van verenigingen zijn.

Wat houdt de goedkeuring van dit gemeenteraadsbesluit in?
Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant nabij de meeste gebruikte niet-gemeentelijke lokalen. In het kasteel-klooster Ter Loo gaan jaarlijks rond de 700 activiteiten door en met hun jeugdkampen hebben zij jaarlijks 5000 overnachtingen.

Wat houdt de goedkeuring van dit gemeenteraadsbesluit in? Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant nabij een school. Spring in ‘t Veld biedt onderwijs aan 180 kinderen en heeft 20 leerkrachten.

Weet dat andere voorstellen voor inplanting van de KWZI verworpen werden als economisch niet verantwoord. Maar blijkbaar zijn euro’s en zichten belangrijker dan mensen.

"Beste gemeenteraadsleden willen jullie goed beseffen welke verantwoordelijkheid jullie hebben als jullie stemmen over dit gemeenteraadsbesluit over de inplanting van een waterzuiveringsstation in de Kareelstraat in Bellingen.” zegt CD&V.

Het ongenoegen van de bewoners van de Kareelstraat en leerlingen, ouders en leerkrachten van Spring in ’t veld en de stevige repliek van de oppositie hebben indruk gemaakt op de LVB-meerderheid.

De gemeenteraadsbeslissing werd uitgesteld tot januari 2020. Er komt een infovergadering  waarop alle mogelijke locaties toegelicht worden. Er worden adviezen gevraagd aan de GECORO en aan de Milieu- en Landbouwraad. Er wordt een afspraak vastgelegd met de bevoegde Vlaamse minister waar alle Pepingse politieke fracties zullen uitgenodigd worden om de twee consensus-locaties, ruilverkaveling achter hof Terkammen en/of het Zwaantje te gaan verdedigen.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 nov 2019
Roger Swalens
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Roger Swalens | 27 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Sam Herremans | 22 aug 2020

archief