Gemeenteraad in PEPINGEN verliep behoorlijk goed

Gemeenteraad in PEPINGEN verliep behoorlijk goed

Unknown

“De organisatie van de Pepingse gemeenteraad was op sociale media en in de pers voer voor hevig discussie. Onterecht en ongepast zo blijkt.”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Saskia Beeckmans. “De raad is goed verlopen, volledig volgens de principes die werden uitgelijnd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid en in navolging van andere gemeenten die ook reeds met succes via e-mail vergaderden. Enkele belangrijke punten dienden absoluut te worden goedgekeurd om de goede werking van de gemeente niet in het gedrang te brengen, maar ook om een goede heropstart van de Pepingse economie te kunnen verzekeren. En dat is tenslotte toch het voornaamste in deze tijden.”

Subsidie voor aanleg van de parking in de Kareelstraat

Tijdens de gemeenteraad van januari 2020 werd reeds het principe van de aanleg van een nieuwe parking aan huize Ter Loo in de Kareelstraat in Bellingen goedgekeurd. Het project is een samenwerking tussen huize Ter Loo en de gemeente Pepingen. De modaliteiten van het project werden verder uitgewerkt door Haviland en konden nu rekenen op een goedkeuring van de gemeenteraad. Ook raakte bekend dat de subsidieaanvraag van de gemeente bij Vlaams minister van mobiliteit Peeters werd goedgekeurd, goed voor een tussenkomst van 25.000 euro. Er hangt echter een strakke timing vast aan de uitvoering, maar Burgemeester Timmermans (LVB) maakt zich sterk dat ondanks de coronacrisis Haviland dit project op tijd en met de nodige zorgvuldigheid zal opleveren. De goedkeuring op de gemeenteraad van april was dan ook een belangrijke eerste stap.

Geen belasting op reclamedrukwerk

De gemeente Pepingen heft ook in gezondere tijden weinig belastingen op bedrijven waardoor ondernemers die zich in onze gemeente willen ontwikkelen dat in een gunstig klimaat kunnen doen. “De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus treffen desalniettemin vele ondernemingen, dus wilden we hen toch een extra steuntje in de rug geven”, aldus schepen van lokale economie Greta Cochez. “Als gemeente willen we vooral faciliteren en rekenen we op de hulp van iedereen om onze economie opnieuw leven in te blazen als alle ondernemingen mogen openen. Het ondernemingsplatform VlaanderenOnline.be en de Pepingse cadeaubon moeten onze lokale handelaars en ondernemingen in de verf zetten en iedereen aansporen om lokaal te kopen.”.

Een extra ruggensteun komt er door een tijdelijke afschaffing van de belasting op reclamedrukwerk. “Het gaat enkel om de belasting op kleine formaten die wegvalt. Zo willen we onze lokale ondernemers de mogelijkheid geven om tijdens en na de coronacrisis hun klanten te informeren via flyers in de postbus.”, aldus nog schepen Cochez.

Nauwere samenwerking tussen de Pajotse gemeenten

De gemeenteraad keurde tot slot nog enkele projecten goed die reeds lange tijd in de pijplijn zaten. Zo komt er een nauwere samenwerking tussen de gemeenten op vlak van jeugdwerking. Jeugdregio Pajottenland bestond al maar gaat zich nu organiseren in een Projectvereniging om nog nauwer te kunnen samenwerken op bovenlokaal niveau en zo een beter aanbod te creëren voor de kinderen en jongeren in Pepingen, Herne, Gooik, Galmaarden, Bever en Lennik. Ook op vlak van toerisme komt er een betere samenwerking tussen verschillende partners in het Pajottenland. De gemeente Pepingen wil samen met haar Pajotse partners via de zogenaamde mobipunten de toeristische troeven van de regio beter uitspelen.  De focus ligt hierbij vooral op nieuwe vormen van mobiliteit, zoals deelmobiliteit.

CD&V Pepingen ervaart gemeenteraad per email als inefficiënt

Door de uitbraak van het Corona-virus en de federale fase van het crisisbeheer is het afgeraden fysieke vergaderingen te houden. Ook al kozen bijna alle gemeenten de optie om gemeente- en OCMWraden per videoconferentie te laten doorgaan, in Pepingen bleef de tijd stilstaan en besliste het bestuur om de raden van 28 april via e-mail door te laten gaan. Tijdens de raad werd snel duidelijk dat alle bezwaren die de CD&V- en DVP-fractie vooraf indienden tegen deze e-mail-procedure gegrond waren. De inefficiëntie van de gekozen methodiek werd snel duidelijk: een debat over de geagendeerde punten was onbestaande, vragen werden onvolledig beantwoord en bleven na een tweede tussenkomst zelfs onbeantwoord. Daarnaast liep het stemgebeuren uit de hand. De procedure per e-mail was een gemeenteraad anno 2020 onwaardig. We hopen dat het bestuur inziet dat dit niet voor herhaling vatbaar is en eventuele toekomstige gemeenteraden in lockdown per videoconferentie laat verlopen. Discussie en debat zijn en blijven de basis van democratie. 

 

Het voorstel van de kadobon van 20 euro per gezin haalde het niet op de gemeenteraad.

De kadobon van 20,- euro, 1 voor elk gezin zonder onderscheid, past volgens LVB niet in het Corona-budget. De meerderheid spreekt van een totaal Corona-plan maar heeft er geen budget aan verbonden. Wel duiden ze dat de kadobon van 20,- euro niet in hun budget past.

Want met het maximale budget van 37.000 euro voor de kadobon van 20,- euro is volgens LVB hun totaal Corona-budget opgebruikt. De meerderheid heeft de mond vol van steun aan de bevolking en aan de zelfstandigen en verspreidt dit ook graag. Kan LVB dan ook eens duidelijk zeggen wat zij budgetteren voor de Corona-crisis?

 

Weet dat de totale uitgaven die op de gemeenteraad van 28 april goedgekeurd werden, goed zijn voor 651.745,14 euro. Weet dat de renovatie van de kerkwegel in Beert 50.000 euro kost. De CD&V-fractie stel voor om maximaal 37.000 euro uit te geven  om de lokale bevolking en de zelfstandigen te ondersteunen. De LVB-fractie wil werken met bons van 5 of 10 euro naargelang de situatie van werkloosheid en maximaal slechts 10.000 euro hieraan spenderen.

De juiste vorm van werkloosheid bepalen is complex. Daarom is het door de CD&V-fractie voorgestelde punt eenduidiger. Elk gezin krijgt een kadobon zodat niemand uit de boot valt. 

Het kan de Pepingse handelaar enkel ten goede komen.

 

Nog geen Fietsbieb voor Pepingen

 Een fietsbieb in Pepingen geeft gezinnen de kans om op een duurzame, budgetvriendelijke manier kwaliteitsvolle kinderfietsen te ontlenen. In deze “bibliotheek” kunnen gezinnen kinderfietsen ontlenen en inwisselen voor een ander/groter exemplaar tegen een gunstige prijs. Door beroep te doen op vrijwilligers, bevordert het nog eens de sociale cohesie in onze gemeente. CD&V diende het voorstel in voor de inrichting van zo’n fietsbieb tijdens de gemeenteraad van 28 april 2020. 

 

Helaas is Pepingen nog niet in blijde verwachting van een fietsbieb. De meerderheidsfractie LVB kiest ervoor om het uit te stellen. We leven momenteel in een ongewone situatie waar flexibiliteit noodzakelijk is. Enerzijds lijkt het leven stil te staan door de lockdown door Covid-19. Anderzijds moet er nog steeds sprake zijn van toekomstgericht bestuur. Er is een leven na Covid-19 en die moeten we nu al voor ogen houden. 

Daarom betreuren we het dat de LVB-meerderheid de princiepsbeslissing om een fietsbieb te organiseren in Pepingen niet aanvaard heeft. Zo’n beslissing geeft duidelijk aan dat LVB de meerwaarde van de fietsbieb onderschrijft maar geeft hen de mogelijkheid om op een later tijdstip de concrete uitwerking ervan te realisren. 

 

DVP ziet negatieve punten van een gemeenteraads -en ocmwraadzitting via mail bevestigd

 

De LVB-meerderheid in Pepingen drukte de beslissing door om de gemeente - en ocmwraad van 28 april per mail te organiseren, zonder rekening te houden met de vele bezwaren van de oppositie. De vrees van DVP wordt nu bevestigd:

  1. Een zitting per mail brengt een ingewikkelde en uitgebreide procedure van 2 dagen op gang. Dit betekent een extra werklast oa voor de administratie van de gemeente. 
  2. De mailprocedure voorziet het versturen van mails tussen 12u en 19u op zowel een maandag als op een dinsdag. Sommige gemeenteraadsleden werken in de loop van de dag. Dit wil zeggen dat de termijn korter is om mails te lezen, documenten door te nemen, input van collega gemeenteraadsleden door te nemen. Stemmingen van de agendapunten later op de avond verliepen dan ook nog eens via afzonderlijke mails. 
  3. Er is geen echt debat met vraag en wedervraag mogelijk. De procedure voorziet slecht een input op twee momenten. Blijkbaar had men niet gedacht aan amendementen, zodat tijdens de procedure de stembiljetten nog moesten geactualiseerd worden. 
  4. Geheime stemming is onmogelijk bvb. voor de aanstelling van afgevaardigden vanuit de gemeente. Dit werd dan ook maar tijdens de procedure voorgesteld alsof het zogezegd niet op de agenda stond. terwijl er weldegelijk een aanduiding van afgevaardigden op de agenda stond.
  5. Een gesloten vergadering via mails zoals nu eenzijdig opgelegd door de huidige beleidsploeg voorziet geen vragenmoment voor de burgers en persaanwezigheid. Wat met participatie en transparantie ? 

 

"Dit alles terwijl vergaderen via videoconferencing perfect mogelijk zou zijn geweest. De programma's die dit mogelijk maken zijn gratis, ze werken zeer gebruiksvriendelijke en videoconferincing kan een echt democratisch debat mogelijk maken.

 Dit is toch te betreuren dat LVB-meerderheid hier geen aandacht voor had. Is dit anno 2020 voor de gemeente Pepingen ?" aldus Kristof De Cuyper DVP gemeenteraadlid.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 mei 2020
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 12 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 22 aug 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020

archief