PEPINGEN - De oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA voegen volgende gezamenlijke punten toe aan de gemeenteraadsagenda van dinsdag 24 november 2020

C21

PEPINGEN - De oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA voegen volgende gezamenlijke punten toe aan de gemeenteraadsagenda van dinsdag 24 november 2020

Unknown

 Gezamenlijke oppositie Pepingen stelt voor:

  1. Digitaal participatieplatform

Het huidige beleid verwijst regelmatig naar participatie en co-creatie. Keer op keer stelt de oppositie vast dat het enkel gaat over zeer korte infomomenten, zonder werkelijke inspraak van de inwoners en betrokkenen. De gezamenlijke oppositie vindt dat dit beter kan en dat dit beter moet. 

De oppositie wil via een online participatieplatform inwoners bij de beleidsvoorbereiding betrekken: hen vragen naar eigen ideeën of naar hun mening over een voorstel, gemakkelijk informatie delen, de behoeften en prioriteiten onderzoeken,… De ambtenarij kunnen hierdoor het overzicht behouden, gegevens eenvoudig verwerken en veelbesproken onderwerpen identificeren. Op deze manier zijn projecten en initiatieven van het gemeentebestuur echt vooraf doorgesproken met de inwoners alvorens te beslissen.

  1. Intekenen actie “Mijn mooie straat”.

In kader van het algemeen plan tegen sluikstorten stellen de oppositiepartijen voor om in te stappen in “Mijn Mooie Straat”.

Via een digitaal burgermeldpunt kunnen lokale besturen gebruik maken van een centraal meldings- en registratiesysteem met een scherpe focus op de zwerfvuil en sluikstort problematiek. Een melding blijft belangrijk en is een potentiële bron van informatie voor het gemeentebestuur. Het online platform kan helpen om zwerfvuil en sluikstort in de gemeente efficiënter aan te pakken. Zo krijgt men ook een beter beeld van de knelpuntlocaties of hotspots in onze gemeente. Deze webtoepassing kan ook ingezet worden als werkinstrument. Met dit portaal beheren en inventariseren de gemeentelijke diensten alle gegevens van het vuilnisbakkenplan. Dus “Meten” is “weten”.

 

  1. Stand van zaken betreffende riolering en waterzuivering in Pepingen. Gezamenlijk toekomstvisie en vrijmaken van de nodige budgetten.

De Pano-reportage van 10 november 2020 legde pijnlijk de vinger op de wonde omtrent de zuivering van het rioolwater. In Pepingen is slechts 24 % van de woningen aangesloten op de riolering. De oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA vinden dat debatteren over de verantwoordelijkheid vandaag weinig zin heeft. Samen een plan van aanpak voor de toekomst opmaken, is absoluut een prioriteit. Daarom vraagt de oppositie om tijdens één van de volgende gemeenteraden een degelijk debat of infomoment te organiseren waarbij de belangrijke actoren Riobra (Fluvius) en Aquafin toelichting geven over hun toekomstvisie. Verder vragen de partijen de goedkeuring voor de komende jaren de nodige budgetten te voorzien om rioleringswerken uit te voeren.

 
 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 nov 2020
Sam Herremans
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 10 okt 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Deschuyffeleer Godelieve | 05 okt 2021
Marc Sluys | 27 sep 2021
Deschuyffeleer Godelieve | 17 sep 2021

archief