PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 21 maart 2022

C21

PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 21 maart 2022

Politieraad_dec_2021
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 21 maart 2022 - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_pzpl_maart_2022__5_
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 21 maart 2022 - Politieraad samenstelling 2022 - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_pzpl_maart_2022__4_
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 21 maart 2022 - Philippe De Gelas - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_pzpl_maart_2022__1_
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 21 maart 2022 - Joeri Tielemans - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_pzpl_maart_2022__2_
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 21 maart 2022 - Heidi Elpers - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_pzpl_maart_2022__3_
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 21 maart 2022 - Linda De Schutter - © Deschuyffeleer
 
Dsc03519
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 21 maart 2022 - Burgemeesters Simon De Boeck en burgemeester Christof Cattie - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_pzpl_maart_2022__6_
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 21 maart 2022 - © Deschuyffeleer
 

Nieuwe voorzitter - Heel wat verschuivingen

Voor de Hernse burgemeester Kris Poelaert was het de eerste keer dat hij als nieuw aangestelde voorzitter de zitting van de politieraad voorzat. Hij vervangt in die functie de gewezen Gooikse burgemeester Michel Doomst. Die liet rond de jaarwisseling het burgemeesterschap in zijn gemeente over aan zijn opvolger Simon De Boeck. Ook in Bever werd intussen een nieuwe burgemeester aangesteld. Daar is het Kristof Cattie die in de plaats is getreden van Dirk Willem.

In zijn nieuwe samenstelling heeft het politiecollege dan burgemeester Kris Poelaert aangeduid als nieuwe voorzitter én van het politiecollege én van de politieraad. Hij is overigens de enige burgemeester die het reilen en het zeilen van de politiezone Pajottenland al meemaakt van bij het  opstarten van de nieuwe politiestructuur in 2001.

Verder deden ook twee nieuwe raadsleden hun intrede in de politieraad. Voor Lennik vervangt schepen Heidi Elpers voortaan Isabelle Duerinckx. Heidi Elpers zetelde overigens eerder ook al in de raad. Voor Gooik dan weer komt Linda De Schutter in de plaats van Herman Anthoons, die daar terug schepen is geworden. Beide nieuwe raadsleden werden door de voorzitter dan ook uitgenodigd de gebruikelijke eed af te leggen.

Om aan te geven dat de thema’s politie en veiligheid best eensgezind over de gemeentegrenzen heen worden behandeld en zodoende ook best niet politiek beladen worden benaderd had nieuwbakken voorzitter Kris Poelaert als symbolische daad daartoe de raadsleden alfabetisch laten plaatsnemen en niet meer per gemeente. Het toeval wilde echter dat de raadsleden van Lennik ook in die nieuwe omstandigheden toch nog vrij dicht bij elkaar mochten zetelen. 

Korpsleiding

Na interne strubbelingen heeft waarnemend korpschef commissaris Philippe Annys op zijn vraag zijn aanstelling in een hoger ambt als korpschef beëindigd. In afwachting van de benoeming van een nieuwe hoofdcommissaris als korpschef is de leiding van het korps nu tijdelijk toevertrouwd aan commissaris Philippe De Gelas. De raadsleden stemden dan ook in met het vacant verklaren van het mandaat van korpschef en binnen welke termijn de kandidaatstellingen dienen te gebeuren. Ook de samenstelling van de selectiecommissie werd goedgekeurd. Verwacht wordt dat de nieuwe weerhouden hoofdcommissaris zijn mandaat zal kunnen opnemen in het najaar.

Nieuwbakken commissaris Joeri Tielemans legde in de handen van voorzitter Kris Poelaert de gebruikelijke eed af als officier. Hij is geen onbekende in het korps. Eerder was hij er al werkzaam als inspecteur en als hoofdinspecteur.

Interzonale samenwerking

De raadsleden stemden ook in met het protocolakkoord tussen de politiezone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) en de politiezone Pajottenland (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) inzake het gebruik van het ultramodern en ruim cellencomplex van de politiezone Zennevallei in de vroegere rijkswachtkazerne in Halle die volledig gerenoveerd is geworden. De politiezone Pajottenland betaalt daartoe trimestrieel een forfaitair bedrag aan de politiezone Zennevallei.

Doelstellingen 2022

Het was commissaris Serge Roelens die de raadsleden deskundig doorheen de doelstellingen voor 2022 uit de prioriteitenlijst van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 gidste. Die prioriteitenlijst bevat naast vier operationele thema’s met interne communicatie en opleiding- en competentiebeleid ook twee interne items. De prioriteiten in het operationeel domein hebben betrekking op de aanpak van de cybercriminaliteit die volgens de meest recente algemene cijfers 40% van de geregistreerde criminaliteit blijkt uit te maken, het drugsfenomeen, het rijden onder invloed en het sluikstorten. Daarnaast houdt de politie toch ook nog rekening met een aantal bijzondere aandachtspunten zoals het fenomeen diefstallen dat thans mede door de coronaperiode weliswaar niet hoog scoort. Toch verwacht commissaris Serge Roelens naar de toekomst toe een heropflakkering van het aantal feiten zij het allicht in een mindere mate dan voorheen door de al eerder getroffen maatregelen zoals het gebruik van het ANPR-cameraschild. Hij wist voorzitter Kris Poelaert en de raadsleden wel mee te geven dat in voorkomend geval de politie vrij vlug kan schakelen naar een meer doorgedreven aandacht voor het fenomeen.

In het kader van de aanpak van de cybercriminaliteit pleitte Lenniks raadslid Jo Massaer voor een vlugger contact tussen het slachtoffer en de recherche. Maar volgens commissaris Serge Roelens gelden er daartoe vanuit het parket richtlijnen op basis van de ernst van het geleden nadeel.     

Haviland

In opvolging van de gewezen Beverse burgemeester Dirk Willem werd het Lenniks raadslid Erik O thans aangeduid als effectieve vertegenwoordiger van de politiezone Pajottenland om te zetelen in de statutaire algemene vergaderingen van de intercommunale Haviland. Het Pepings raadslid Gunther Roobaert blijft plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Politiehuis

Voorzitter Kris Poelaert gaf de raadsleden mee dat de nieuwbouw in een eindfase zit. Wel dient er nog een stabiliteitsprobleem te worden opgelost rond het doorbuigen van de betonvloer op een  hoek op de eerste verdieping aan de straatzijde. Met de aannemer wordt nu gezocht naar een oplossing om zo snel als mogelijk de nieuwbouw in gebruik te kunnen nemen. De Lennikse burgemeester Irina De Knop bevestigde in dat verband dat de politiezone zich alvast verzekerd heeft van de diensten van een gespecialiseerd advocaat om te allen tijde haar rechten te kunnen vrijwaren. Op vraag van raadslid Erik O bevestigde voorzitter Kris Poelaert ook nog dat de prijs van de vlaggemasten niet mee was opgenomen in de algemene offerte van de aannemer en dat die kosten dan ook door de politiezone dienen gedragen te worden.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 mrt 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 27 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 10 jan 2023
Marc Sluys | 29 dec 2022

archief