Fietspadenplan en trajectcontrole worden uitgerold in PEPINGEN

C21

Fietspadenplan en trajectcontrole worden uitgerold in PEPINGEN

Unknown

Op de gemeenteraad van maart werd in Pepingen een conceptnota goedgekeurd voor de Hondzochtstraat, Molenhofstraat, Heikruisesteenweg en de Molenstraat. Hiermee zet gemeente Pepingen opnieuw een stap vooruit in het fietspadenplan. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans: “Deze nota legt de ligging en uitvoering van de fietspaden vast. Zo kan de uitvoering over de legislaturen heen kan verder gezet worden. Het is immers onmogelijk om alle werven gelijktijdig uit te voeren, zowel om financiële als om praktische redenen.”

 

Molenhofstraat
In de uitvoering wordt eerst werk gemaakt van de route Molenhofstraat-Heikruisesteenweg. Saskia Beeckmans: “Met die keuze wordt opnieuw een schoolroute aangepakt, waardoor we mogelijks van extra subsidiëring kunnen genieten. We streven ernaar om deze werken te laten samenvallen met de werken aan de wegenis in het kader van de KWZI waardoor de last geminimaliseerd wordt. Twee vliegen in één klap dus.”

 

“We pakken een stuk fietspad aan dat vandaag helemaal niet meer aan de huidige norm voldoet. Het is bovendien veel te smal en het wordt door fietsers zelfs als gevaarlijk ervaren op een baan die toch veel verkeer genereert. Met een vernieuwd fietspad maken we daar ook een connectie tussen Bogaarden en Heikruis. Met uitstraling naar Bellingen, waar het verdere traject met fietssuggestiestroken kan uitgerust worden nu de gemeente een eigen belijningsmachine heeft aangekocht.”

 

De route Bellingen-Pepingen wordt in een trajectcontrole gezet zodat ook daar de fietsers beveiligd worden op een route die niet breed genoeg is om een fietspad te realiseren.

 

Fietspad Eikstraat
Op de gemeenteraad van april werd het project Eikstraat behandeld. Saskia Beeckmans: “We kiezen hier voor de veiligste en meest toekomstgerichte oplossing, nl. een fietspad langs beide zijden van de baan. Als belangrijke subsidieverlenende partner is provincie Vlaams-Brabant hier ook vragende partij voor. We delen het streven van Vlaanderen naar meer mensen op de fiets, maar dan hebben we fietspaden nodig die dit aankunnen. Zulke eenrichtingsfietspaden zijn iets duurder, maar wel veel veiliger. Een groter aantal fietsers kunnen bediend worden en fietsen veiliger door elk de rijrichting van het gemotoriseerd verkeer te volgen.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 mei 2022
Sam Herremans
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 27 jan 2023
Sam Herremans | 10 jan 2023

archief