Meerjarenplan Pepingen : geen verhoging belastingen – dienstverlening en investeringen blijven op peil.

C21

Meerjarenplan Pepingen : geen verhoging belastingen – dienstverlening en investeringen blijven op peil.

Scherm__afbeelding_2022-12-30_om_16
 

 Meerjarenplan Pepingen : geen verhoging belastingen – dienstverlening en investeringen blijven op peil.
Rudi Seghers, schepen van financiën, cultuur en welzijn
De naweeën van de coronacrisis, de oekrainecrisis , de energiecrisis en de op hol geslagen inflatie maakten van het opstellen van de meerjarenplan voor de periode tot 2025, een complexe oefening.
Dankzij het doordacht financieel beleid van de laatste jaren en omdat de stijgende inflatie ook de ontvangsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing “positief” beïnvloedt,  kan Pepingen een meerjarenplanning met een positief resultaat voorleggen. 
Meer nog : de dienstverlening blijft meer dan gewaarborgd ,  de voorziene investeringen gaan door en worden zelfs geïntensifieerd.
De werken aan de bibliotheek in Bellingen zullen in de loop  van 2023 starten. Ook de zaal naast de bibliiotheek krijgt een volledige make-over en  beide delen worden door een nieuwbouw verbonden. De Chiro krijgt er een nieuw gebouw bij en het gemeentehuis wordt uitgebreid om er ook het OCMW te kunnen huisvesten. Bij de renovatie en nieuwbouw zal rekening gehouden met energiebesparende technieken.
Op gebied van mobiliteit zal eerstdaags het mobiliteitsplan worden voorgelegd. Veilige dorpskernen, aanpak van sluipverkeer , trajectcontrole , mobipunten  zijn belangrijke items. De dossiers fietspaden langs de  Eikstraat, Molenhofstraat en Hoesnaek worden verder uitgewerkt.
Wat  waterzuivering betreft wil Pepingen grote stappen vooruitzetten. Er komen kleinschalige waterzuiveringsinstallaties i( KWZI) n Heikruis en Bellingen  en het is de bedoeling deze werken van start te laten gaan in 2023.  Door in Bellingen ook de grond rond de KWZI aan te kopen wil de gemeente ook werken aan zuivere lucht ,  minder CO2 en meer speelruimte. . Op die grond wordt namelijk een speelbos aangeplant . De kinderen van de school, de chiro en Ter Loo zullen bij de realisatie  betrokken worden. Daarbovenop zal elke Pepings gezin een boom aangeboden krijgen. 
Pepingen is een uitgestrekte gemeente met heel wat wegen , bermen.. Dat vergt onderhoud en bijgevolg ook goed materiaal. De gemeente voorziet daarom in 2023 de aankoop van een klepelmaaier en zal  ook het wagenpark verder vernieuwen.
Pepingen  telt  weinig inwoners  maar wel zes kerken. Die kerken bepalen mee het landschap in onze gemeente. 
In de abdijkerk van  Bellingen wordt het interieur en het orgel gerestaureerd . Er wordt ook werk gemaakt van de kerkhofmuur.  Dit past in de visie om de culturele nevenbestemming van deze kerk verder uit te werken. Erfgoed heeft namelijk  ook   een maatschappelijke waarde en die willen we in Pepingen benutten.  De gemeente voorziet samen met Kerkfabriek Heikruis ook  middelen om over te gaan tot de herstelling van de toren. In Pepingen wordt samen met de kerkfabriek het graf d’ Herbais  gerestaureerd.
Pepingen wil samen met kerkraden , inwoners en begeleid door een externe partner nadenken over welke plaats kerkgebouwen vandaag en in de toekomst verdienen.
Pepingen blijft investeren in het sociaal weefsel van de gemeente en wil elke dorpskern levendig houden.  Zo werd  er  meer dan 77.000 euro onder de verenigingen verdeeld omdat zij omwille van corona minder konden organiseren.  
De gemeentelijke zalen worden verder opgefrist. Er worden maatregelen genomen om de slechte  akoestiek in zaal de kring te verbeteren en   ook de toog wordt aangepakt. Ook Jeugdclub Jungle en cc Heilruis krijgen een opfrisbeurt. De jaarlijkse toelage voor de niet-gemeentelijke zalen wordt geïndexeerd en er worden  ook middelen voorzien om tussen te komen in investeringen.
Pepingen is één van dunbevolkste gemeenten van Vlaanderen . Het organiseren van  zorg voor kwetsbare groepen vormt bijgevolg een belangrijke uitdaging.  Pepingen haalde subsidies binnen in het kader van zorgzame buurten en  via groep Intro werd een buurtwerker aangeworven . In het meerjarenplan  werden middelen ingeschreven voor de uitbouw van een mobiel lokaal dienstencentrum.
Kortom ,
Met deze meerjarenplanning komt de gemeente Pepingen tegemoet aan de beleidsdoelstellingen zoals ze in het meerjarenplan geformuleerd werden die als volgt kunnen samengevat worden :  Een zorgzame en (verkeers)veilige gemeente met een open, groen en landelijk karakter  én met een bruisend (verenigings)leven in elk dorp.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 dec 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 27 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 10 jan 2023
Marc Sluys | 29 dec 2022

archief