Gezamenlijke Pepingse oppositie tegen wijzigingen vanwege LVB in ontwerpbeleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

C21

Gezamenlijke Pepingse oppositie tegen wijzigingen vanwege LVB in ontwerpbeleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

20170616_214014
 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 februari 2022 stemde de gezamenlijke oppositie CD&V, DVP, N-VA Pepingen tegen het ontwerpbeleidsplan “Ruimte Vlaams-Brabant”. 

Het is niet correct te stellen dat door dit ontwerpbeleidsplan niet goed te keuren er geen enkele ontwikkeling meer mogelijk is op het grondgebied van onze landelijke gemeente. Reeds binnen de huidige wetgeving kunnen er vandaag initiatieven genomen worden ter bevordering van wonen in eigen streek en kan een antwoord geboden worden op de vraag naar betaalbaar wonen. " Onze landelijke deelgemeenten moeten hun landelijke en kleinschalige karakter kunnen behouden, maar zijn en zullen nooit slaapdorpen worden. DVP pleit tegen de grootschalige appartementisering in de deelgemeenten. Dit brengt immers een explosie van bevolkingsaantal, bijkomende verharding, bijkomende mobiliteit en bijkomende inname van de open ruimte met zich mee ", aldus DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. 

Op vraag van LVB selecteerde de provincie Bellingen en Heikruis , terwijl de provincie hiervoor eerst niet geopteerd had. DVP meent dat het goedkeuren van het ontwerpbeleidsplan met opname van Bellingen en Heikruis als landelijke dorpskern de deur zal openzetten tot en/of minstens de mogelijkheid zal bieden om op termijn verdichtingsprojecten met een hogere woondensiteit te realiseren dan voorzien in de huidige wetgeving en die het dorp aankan. " De provincie bepleit een verkavelingsstop, maar legt de regierol bij de gemeente. Vandaag kan het huidige beleid geen garanties geven dat er geen grootschalige appartimentisering zal doorgevoerd worden ", aldus De Cuyper. 

" Het zou een fout signaal zijn van het huidig Pepings beleid om deze wens te blijven herhalen, gelet verschillende steden en gemeenten in onze nabijheid net een vraag is tot stop van bijkomende nieuwe woonentiteiten bovenop de nog te realiseren woonentiteiten binnen de huidige wetgeving (bouwpauze, bouwstop en verhoogde bouwtaks). Ook de opsomming van gemeenten zoals Schepdaal, Holsbeek dorp, Sint-Pieters-Leeuw centrum, Pellenberg, Bierbeek, Sint-Maartens-Lennik, Werchter, Lot, Dilbeek, Itterbeek, Zellik en Baal tonen aan dat Bellingen en Heikruis niet dienen opgenomen te worden in dezelfde kernselectie ", zegt DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. 

In eerste instantie werd Pepingen door de provincie als “landelijk dorp” geselecteerd, conform de visie van het nog steeds van kracht zijnde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Wenst men een grootschalige woonontwikkeling dan moet dit eerst in het centrum gebeuren en minder in de deelgemeenten met als uitgangspunten nabijheid, mobiliteit en behoud van open ruimte. DVP is voorstander van ontwikkeling en/of bijkomende woningen op maat van de betrokken deelgemeente. 

Voor de realisatiezekerheid van een nieuwe KMO-zone diende Pepingen echter als “hoogdynamische woonkern vervoerskern” geselecteerd te worden. Om LVB tevreden te stellen werd een nieuwe selectie als “hoogdynamische woonkern kerndorp” uitgevonden. Echter niet met dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden. Voor DVP is het duidelijk dat het lobbyen van huidig Pepings beleid bij de provincie als niet geslaagd dient bestempeld te worden. Toch blijft men volharden en is het duidelijk dat huidig Pepings beleid opnieuw agrarisch gebied wenst in te nemen met bijkomende verhardingen en bijkomende mobiliteit tot gevolg. 

" DVP wenst maximaal open ruimte te behouden. Heeft Pepingen nood aan een nieuwe KMO-zone gezien de KMO-zoneontwikkelingen die ondertussen ontstaan in de nabijgelegen Vlaamse en Waalse gemeenten ? DVP onderschrijft dan ook het advies van de Gecoro. Een opwaarderen van Pepingen naar “hoog dynamische kern” hoeft niet. Bellingen en Heikruis als “kerndorpen” zet de deur open naar grootschalige appartementisering. De open ruimte moet zoveel mogelijk worden gevrijwaard, met hoofdfunctie landbouw ", eindigt DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 mrt 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief