Provincie houdt rekening met bezwaren : moeilijker om agrarische gronden aan te snijden als bedrijventerrein.

C21

Provincie houdt rekening met bezwaren : moeilijker om agrarische gronden aan te snijden als bedrijventerrein.

Kmo-zone
 

De provincie Vlaams-Brabant maakte een beleidsplan voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de steden en gemeenten op. LVB/OpenVld Pepingen vroeg voor Pepingen de status ‘hoogdynamische woonkern kerndorp’. " De mogelijkheid tot een extra KMO-zone, desondanks de bedrijfsterreinen die al in de omliggende gemeenten voldoende voorhanden zijn, werd door DVP tijdens de gemeenteraadszitting 28 februari 2023 kritisch in vraag gesteld. De burgemeester kon geen concreet of helder antwoord bieden op vragen ter zake ", aldus DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. 

DVP en verschillende inwoners dienden een bezwaar in bij de provincie en dit heeft verandering gebracht. De provincie heeft nl. de kernselecties herwerkt en samengevat in drie nieuwe kernselectietypes : ‘stedelijke kern’, ‘strategische dorpskern’ en ‘landelijke dorpskern’. Men heeft Pepingen ondergebracht bij de ‘strategische dorpskern’. De vraag van LVB/OpenVld Pepingen tot het selecteren van Pepingen als ‘hoogdynamische woonkern kerndorp’ werd dus niet weerhouden . De visie van de provincie luidt dat bestaande nog niet aangesneden KMO-zones eerst maximaal dienen benut te worden alvorens een herbestemming van agrarische gebieden naar KMO-bestemming. 

Het provinciebestuur meent niet dat iedere gemeente een eigen bedrijventerrein moet hebben. Landbouwgebieden die zoveel mogelijk aaneengesloten blijven of worden zijn een belangrijke voorwaarde voor een gezonde voedselproductie én voor het voortbestaan van de landbouw. Daarbij is het vrijwaren van de toegang tot landbouwgrond een uitdaging, zeker als het over percelen gaat in de nabijheid van steden. Bestaande bedrijventerreinen moeten beter benut worden volgens lokale draagkracht. Het provinciebestuur stimuleert gemeenten om samen bedrijventerreinen te realiseren op de meest geschikte locaties, in de buurt van goed bereikbare kernen. Inplantingen van bijkomende bedrijvenzones moet in de eerste plaats overwogen worden aansluitend bij kernen met een hoge knooppuntwaarde . Daarom staat het optimaliseren van de bestaande economische infrastructuur hoger op de agenda dan het realiseren van bijkomende ruimte voor bedrijven. Benutting van bestaande bedrijfsruimte volgens lokale draagkracht. 

" De provincieraad heeft in zitting van 19 september 2023 het beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant na herwerking door ingediende bezwaren definitief goedgekeurd. DVP is tevreden dat binnen onze gemeente het risico is afgewend dat agrarische gronden plaats zouden moeten maken voor een bijkomend bedrijventerrein terwijl KMO-zones al in de omliggende gemeenten voldoende voorhanden zijn ", aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 sep 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 07 jun 2024
Marc Sluys | 01 jun 2024

archief