Provincie houdt rekening met bezwaren : Bellingen en Heikruis blijven landelijk

C21

Provincie houdt rekening met bezwaren : Bellingen en Heikruis blijven landelijk

Heikruis_
 

De provincie Vlaams-Brabant maakte een beleidsplan op voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de steden en gemeenten. " LVB/OpenVld Pepingen vroeg de status ‘landelijke woonkern’ voor Bellingen en Heikruis. De mogelijkheid tot grote woonprojecten - bvb. appartementen met tot gevolg een bevolkingsexplosie, meer verharding en hogere verkeersdruk - werden door DVP  tijdens de gemeenteraadszitting 28 februari 2023 kritisch in vraag gesteld. De burgemeester kon geen concreet of helder antwoord bieden op vragen ter zake ", aldus DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. 

DVP en verschillende inwoners dienden een bezwaar in bij de provincie en dit heeft nu zijn nut bewezen. De provincie heeft de kernselecties herwerkt en samengevat in drie nieuwe kernselectietypes : ‘stedelijke kern’, ‘strategische dorpskern’ en ‘landelijke dorpskern’. Pepingen werd ondergebracht bij de ‘strategische dorpskern’. De vraag van LVB/OpenVld Pepingen tot het selecteren van Pepingen als ‘hoogdynamische woonkern kerndorp’ werd dus niet weerhouden . Wat betreft Heikruis en Bellingen blijft de kernselectie als ‘landelijke dorpskern’ maar heeft de provincie de hieraan gekoppelde teksten herwerkt. 

" De provincieraad heeft in zitting van 19 september 2023 het beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant na herwerking door ingediende bezwaren definitief goedgekeurd. DVP is tevreden dat het risico op appartementisering, meer verharding en hogere verkeersdruk binnen onze gemeente is afgewend ", aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. 

De provincie stelt in haar herwerkt document : 

“De identiteit en het karakter van iedere dorpskern vraagt een aangepaste architectuur en bouwtypologie uitgaande van een afwerking van het bestaande woonweefsel”. 

“Kernen met een matig voorzieningenniveau en een beperkte knooppuntwaarde worden geselecteerd als een landelijke dorpskern.” 

“ Zo is het in dorpskernen met een landelijk karakter gewenst om de vaak contextloze ‘verappartementisering’ tegen te gaan. Er moet – zowel in steden als dorpskernen, elk op een aangepaste wijze – ingezet worden op projecten die respect opbrengen voor de historische context, de schaal van de omgeving en het erfgoed. ” 

“In de landelijke dorpskernen wordt een selectieve verdichting vooropgesteld die het landelijk karakter van deze kernen vrijwaart. Deze kernen zijn immers vaak bepalend voor de identiteit van het landelijk gebied. Een te sterke verdichting zou deze identiteit ondergraven. Het voorzieningenniveau is in veel van deze kernen vaak ook te beperkt om een significante aangroei van het woningbestand te verantwoorden"

“Het behoud van het landelijk karakter primeert in deze kernen . Een selectieve verdichting nabij de centra van deze kernen kan wel ondersteund worden.” 

“ De leefbaarheid van de kernen vraagt een selectieve inzet van de groei binnen deze kernen. Het verbinden van de kernen via openbaar vervoer en langzaam verkeer met elkaar maar ook met de rest van de provincie is hier een specifieke uitdaging. Het landelijk karakter van de streek maakt ook dat het toeristisch-recreatief potentieel er hoog is.”

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 sep 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 07 dec 2023
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief