Inspraak- en infomoment naar de burgers in PEPINGEN LVB-Lijst van de Burger reageert

C21

Inspraak- en infomoment naar de burgers in PEPINGEN LVB-Lijst van de Burger reageert

Foto_dvp_sociale_woningbouw
 
Al meermaals tijdens verschillende gemeenteraadszittingen in 2022 en 2023 vroeg Door en Voor Pepingen (DVP) naar de stand van zaken van het dossier rond sociale woningbouw te Bogaarden. Helaas gaf zowel de LVB/Open VLD-burgemeester als de bevoegde schepen steeds geen of een nietszeggend antwoord. DVP betreurt dat er, over plannen die reeds sinds september 2022 in herziening zijn, na meer dan een jaar en zes maanden nog steeds geen transparantie is naar gemeenteraadsleden en buurtbewoners.
 
In de opvolgingsrapportering van de meerjarenplanning, die op de agenda stond van de gemeenteraadszitting van 3 oktober 2023,  ontdekte DVP dat er wel degelijk informatie ter beschikking was. Citaat uit de opvolgingsrapportering : “De lokale woontoets voor het project fase 3 werd op 4 april 2023 aangevraagd en kreeg positief advies. Er waren heel wat bezwaren van de buurt, dus werd alles herwerkt en gaat het nu om 11 huurappartementen. Een infovergadering volgt nog. Indienen omgevingsvergunning volgt." Waar blijft het al zo lang aangekondigd inspraak- en infomoment naar de burgers ?
 
Naar aanleiding van enkele beweringen over de sociale woningbouw in Bogaarden (https://editiepajot.com/regios/10/articles/80472), stuurt de meerderheid graag deze reactie. De burgemeester  wil graag ook benadrukken dat de fractie LVB-Lijst van de Burger is, niet LVB/Openvld.

Betaalbaar wonen op schema
Schepen van Welzijn Rudi Seghers: “Samen met Woonpunt Zennevallei willen we bijdragen aan het recht op menswaardig wonen en willen we ook in onze gemeente zorgen voor een voldoende groot aanbod kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.”

“De woning- en bouwgrondprijzen zijn in Pepingen al jaren hoog, wat het voor bv jonge Pepingse gezinnen moeilijk maakt om hier een vaste stek te vinden. Omdat we vinden dat ook zij mogen genieten van onze gemeente - wat onze dorpskernen trouwens ook levendig houdt - zetten we met LVB in op projecten rond betaalbaar wonen zoals in Bogaarden.”

“In Bogaarden werden de buurt en de inwoners van Bogaarden al bij elke stap in het proces betrokken. Op basis van het buurtoverleg en op onze vraag, pasten Woonpunt Zennevallei de oorspronkelijke plannen aan. Het project werd ook afgeslankt. De nieuwe werden in de voorbije periode grondig afgetoetst met de VSMW-Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en Agentschap Erfgoed, en bijgewerkt waar nodig. Daar gaat tijd over. Nu wachten we op de definitieve adviezen. Pas dan kan en zal het voorontwerp opnieuw voorgelegd worden aan onze inwoners. Als alles normaal verloopt, volgt dat infomoment nog dit voorjaar, vermoedelijk eind maart. Ook de aanvraag van de omgevingsvergunning zal het aangekondigde, normale verloop kennen.”

“Dit alles werd ook al gecommuniceerd en is dus niets nieuws. De vragen die men steeds opnieuw stelt vanuit de oppositie, krijgen ook steeds een transparant en volledig antwoord met de beschikbare info op dat moment. Helaas blijken de antwoorden dan nooit te passen in het negatieve verhaal dat er steeds van gemaakt wordt. Dit is het zoveelste maatschappelijk relevante en nuttige project dat men in een slecht daglicht poogt te stellen, alleen maar omdat de meerderheid er aan werkt. Jammer, want met constructieve samenwerking zouden we verder staan in Pepingen.”
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mrt 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 18 mrt 2024

archief