HERNE / EDINGEN / BEVER – Komitee Solidair en KLAP reageren op strategisch project rond de inplanting van windturbines

HERNE / EDINGEN / BEVER – Komitee Solidair en KLAP reageren op strategisch project rond de inplanting van windturbines

Windturbines_spk
HERNE / EDINGEN / BEVER – Komitee Solidair en KLAP reageren op strategisch project rond de inplanting van windturbines - © Deschuyffeleer
 

In een reactie op de verkennende gesprekken die de gemeenten uit de zuidwestelijke hoek van het Pajottenland op initiatief van burgemeester Kris Poelaert gisteren hadden met député Ann Schevenels met het oog op het ontwikkelen van een strategisch project om naar de toekomst toe de inplanting van windturbines eerst en vooral ook een gedragen wettelijke ruimtelijke invulling te geven verspreidde de actiegroep Komitee Solidair in samenwerking met KLAP nu een perscommuniqué dat hierna integraal wordt weergegeven. De woordvoerder voor beide actiegroepen is Bart Van den Daele.

Wat ging er aan vooraf:
https://editiepajot.com/regios/13/articles/53606 : HERNE / REGIO – Provincie en gemeenten willen specifiek ruimtelijk kader scheppen voor windturbines

“Begin perscommuniqué:
Perscommuniqué – “De meeste hernieuwbare energie valt in Vlaams Brabant te rapen in zonnepanelen en ondiepe geothermie”
Herne, 27 maart 2017
Komitee Solidair en KLAP! zijn bijzonder verheugd met het initiatief van de provincie en de besturen van de gemeenten van de politiezone Pajottenland, Roosdaal, Halle en Beersel voor het uitwerken van een door de burger gedragen groen energieplan voor het Pajottenland.
Wij menen dat dit een kordate stap in de goede richting is en hopen dat dit de bestaande wildgroei aan respectloze, door makkelijk geldgewin gedreven, industriële windturbineprojecten een halt zal kunnen toeroepen.
Komitee Solidair en KLAP! hebben echter kritische vragen bij het voornemen van de gemeentelijke en provinciale werkgroep om zich tot windenergie te beperken.
De werkgroep refereert hiervoor naar de energiekansenkaarten die aangeven dat windenergie optimaal kan worden benut in het noordoosten en het zuidwesten van Vlaams Brabant.
Dezelfde energiekansenkaarten experten stellen echter ook het volgende: “de meeste hernieuwbare energie valt in Vlaams Brabant te rapen in zonnepanelen en ondiepe geothermie”.(Zie: http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/vlaams-brabant-klimaatneutraal/energiekansenkaart/index.jsp)
Het lijkt ons dan ook logisch om zich in eerste plaats op deze hernieuwbare energie vormen te concentreren en windenergie, waarvoor volgens een door de Vlaamse Overheid gevoerde studie relatief het minste draagvlak bestaat, slechts in een latere instantie te beschouwen. (Zie: http://www.energiesparen.be/marktonderzoek)
Wij menen dat dit des te meer het geval is indien de kost voor de gemeenschap voor industriële windturbines bekeken wordt.
“De ingenieurs en economen binnen ons burgerplatform hebben uitgerekend dat één windturbine jaarlijks gemiddeld 450.000 EURO aan subsidies kost” stelt Bart Van den Daele, woordvoerder van Komitee Solidair.
Dat is veel geld en wij vinden dat overheidsgeld zo goed mogelijk dient geïnvesteerd te worden, in de meest efficiënte hernieuwbare energievormen, welke tevens een maatschappelijk draagvlak kennen.”
“Wij menen ook dat groene energie, inclusief windenergie in principe niet winstgevend zouden mogen zijn of hoogstens een beperkte marge zouden mogen opleveren. De huidige situatie waar de ontwikkeling van industriële windturbine parken bijzonder veel winst oplevert, hoofdzakelijk door de royale subsidiepolitiek, zorgt ervoor dat projectontwikkelaars het niet al te nauw nemen met ethisch ondernemen en koste wat het kost hun windturbines ook dicht bij woningen proberen te plaatsen. Het Eoly project te Herne is hier helaas een type voorbeeld van.”
Indien het de gemeenten en de provincie menens is met het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie, hebben ze alles te winnen met ook op zonnepanelen en ondiepe geothermie in te zetten. Met 450.000 EURO per jaar, de subsidie kost van één industriële windturbine, kan ongetwijfeld al bijzonder veel ondernomen worden voor alternatieve energievormen met een breder maatschappelijk draagvlak.
Verder is het onontbeerlijk om voor industriële windturbines een minimum afstand tot bewoning vast te leggen. In het buitenland gelden hier bijvoorbeeld afstanden van minimum 1500 meter. De problematiek van de minimumafstand werd ook als bepalend gezien in de studie van de Vlaamse Overheid (Zie: http://www.energiesparen.be/marktonderzoek).
Tot slot wensen Komitee Solidair en vzw KLAP! als burgerbewegingen bij verdere gesprekken over hernieuwbare energie pro-actief betrokken te worden. De houding van Eoly NV, die betrokken willen worden zonder hun project op de grens tussen Herne en Enghien terug te trekken, illustreert dat deze groep uit alle ruiven wenst te eten. Komitee Solidair en vzw KLAP! betreuren deze weinig respectvolle houding.
Komitee Solidair en vzw KLAP! (Komité voor het behoud van het Landelijk Aspect van het Pajottenland) zijn burgerinitiatieven, ontstaan uit een bezorgdheid voor het behoud van de waardevolle Pajotse leefomgeving.
Het betreft politiek ongebonden organisaties die stoelen op de principes van basisdemocratie en agerend uit de bezorgdheid van een groeiend gebrek betrokkenheid van de mensen bij de beleidsvorming.
Voor contact: Bart Van den Daele: 0475/73.26.28
Einde perscommuniqué”
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 mrt 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief