TERNAT - Nieuwe samenwerkingsvorm voor afvalbeleid in Halle-Vilvoorde in de maak

C21

TERNAT - Nieuwe samenwerkingsvorm voor afvalbeleid in Halle-Vilvoorde in de maak

Editiepajot_ternat_huisvuil
 

De gemeenteraad heeft vrijdag principieel beslist om mee te werken aan "het onderzoeken van een samenwerkingsvorm inzake afvalbeleid in het arrondissement Halle-Vilvoorde".

Binnen Halle-Vilvoorde zijn momenteel 4 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden actief die binnen hun werkingsgebied instaan voor het uitvoeren van het afvalbeleid: Haviland en de drie kleine intercommunales Interrand, Interza en Incovo . Tussen deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en binnen de provincie Vlaams-Brabant wordt er reeds samengewerkt rond afvalbeleid binnen het provinciaal overlegplatform: communicatie- en sensibilisatie-initiatieven inzake preventie, producthergebruik, selectieve inzameling, zwerfvuil werden op elkaar afgestemd. Inzake eindverwerking hebben de Vlaams-Brabantse gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de loop van 2005 en onder impuls van de provincie, voor de verwerking van hun restafval een overeenkomst op lange termijn afgesloten met INDAVER nv. Dit contract waarborgt voor alle toegetreden gemeenten van Vlaams-Brabant (61 van de 65) een vaste transport- en verwerkingsprijs voor restafval en grof vuil voor de volgende 17 jaar.
 
 
In september 2007 nodigde de gemeente Beersel haar collega-gemeenten uit een overlegorgaan op te richten om een aparte afvalintercommunale op te richten, Eco, die voor de gemeenten uit Halle-Vilvoorde het volledige programma van afvalophaling en afvalverwerking zal kunnen uitvoeren als opdrachthoudende vereniging en die als zusterorganisatie van Haviland zal functioneren.
 
Haviland is één van de 11 Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales, die voor de gemeenten opdrachten uitvoeren inzake sociaal grond- en huisvestingsbeleid, bedrijfshuisvesting en huisvuilophaling en –verwerking.
 
Door de nieuwe wetgeving op de intergemeentelijke samenwerking (decreet van 6/7/2001 ) dient de activiteit huisvuilophaling - en preventie in een aparte intercommunale te worden ondergebracht.
 
In het arrondissement Leuven werd de nieuwe intercommunale ECOWERF al in 2003 afgesplitst van Interleuven. Sinds maart 2005 wordt daar in vijf gemeenten het huisvuil en het GFT opgehaald met toepassing van het DifTar-systeem. Door de toepassing van geDifferentieerde Tarieven (gegevens-chip in container) betaalt men concreet voor de hoeveelheid afval die men aanbiedt. Ook op 3 containerparken werd DifTar ingevoerd.
 
Een nieuwe intercommunale voor afvalbeleid zou in Halle-Vilvoorde een eenvormig beleid uitwerken waarbij prijsverschillen voor gelijkaardige dienstverlening tussen de verschillende gemeenten zou weggewerkt worden. Men zou ook toegang krijgen tot alle containerparken en niet meer noodzakelijk naar dat van de eigen gemeente moeten.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 aug 2008
Guido Van Cauwelaert
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 22 feb 2024
Marc Sluys | 16 feb 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Ingezonden | 14 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 13 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 09 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 07 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 07 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 05 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 04 feb 2024
Redactie Editiepajot | 03 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 30 jan 2024

archief