TERNAT - Vijver van Kruikenburg is weer gezond. Sliblaag is gevoelig verminderd en er is weer biologische activiteit.

TERNAT - Vijver van Kruikenburg is weer gezond. Sliblaag is gevoelig verminderd en er is weer biologische activiteit.

Vijverbehandelingstrooienuit_boot
Vanuit een bootje worden de korrels bio-vase in het water gestrooid door een medewerker van de firma Idrabel.
 
Handvolbiovase
Micro-organismen werden vastgezet op een minerale drager. De micro-organismen breken het organisch materiaal in het slib af en het zand zakt samen met de mineralen naar de bodem. De mineralen verbeteren de bodem zodat micro-organismen er beter kunnen leven.
 
Kijkennaarhandvolschepen
Ook de biologieklas van het Sint-Jozefsinstituut was heel geïnteresseerd in het project.
 
Kijkennaarhandvolzonderschepen
 
Stalenslib
Eerst werd met peilbuizen systematisch de dikte van de sliblaag gemeten. Het bovenste gedeelte daarvan bestond hoofdzakelijk uit organisch materiaal afkomstig van uitwerpselen, bladval, brood en amorce van de vissers. Daaronder zit een anorganische laag met klei en zand.
 

Na 18 maanden biologische behandeling is de slibhoogte in de vijver van park Kruikenburg gevoelig verminderd. Er werd een vermindering vastgesteld van 37% in het midden, 46% aan de randen en zelfs 54% in de kweekvijver. Op vele plaatsen is er opnieuw een biologische activiteit. Er blijft nog een  kleine bovenlaag met organisch materiaal met daaronder een grotendeels anorganische laag,

In februari 2011 raakte de vijver vervuild door een fout bij het leveren van stookolie voor de verwarmingsinstallatie van het kasteel. Als gevolg daarvan werd klassiek uitbaggeren van de vijver een probleem omdat de verwerking van met olie vervuild slib een heel dure zaak is.
Het gemeentebestuur opteerde daarom voor een biologische methode voor het verwijderen van de sliblaag. Het slib wordt daarbij bewerkt met een produkt gebaseerd op het vastzetten van micro-organismen op een minerale drager. De micro-organismen breken het organisch materiaal in het slib af en het zand zakt samen met de mineralen naar de bodem. De mineralen verbeteren de bodem zodat micro-organismen er beter kunnen leven.
"Deze methode is niet alleen minder duur dan baggeren maar verstoort daarenboven het leven in de vijver niet", zegt schepen van milieu Guido Van Cauwelaert. De werken worden gesubsidieerd in het kader van de beheersovereenkomst die de gemeente met de Vlaamse overheid afsloot.  In mei 2015 werd ermee gestart door de firma Idrabel.
Eerst werd met peilbuizen systematisch de dikte van de sliblaag gemeten. Het bovenste gedeelte daarvan bestond hoofdzakelijk uit organisch materieel afkomstig van uitwerpselen, bladval, brood en amorce van de vissers. Daaronder zit een anorganische laag met klei en zand.
Deze zogenaamde “beaker sampler”methode wordt door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, beter bekend als VITO, aangeraden. Zie hierover het Compendium voor Monsterneming en Analyse van het  VITO: https://esites.vito.be/sites/reflabos/2010/Online%20documenten/CMA_1_A.3.pdf
Die metingen werden op dezelfde plaatsen herhaald in september 2015 en in mei 2016. Na zes maanden bleek de sliblaag al met gemiddeld 25 cm verminderd en was ook de geurhinder verdwenen. Bij de tweede behandeling werden vooral de randen van de vijver onder handen genomen. Daar is meer aanvoer van bladeren en ander organisch materiaal zodat een intensere behandeling nodig is.
Na 18 maanden behandeling werd  een gemiddelde slibhoogtevermindering vastgesteld van  37% in het midden, 46% aan de randen en zelfs 54% in de kweekvijver. Op vele plaatsen is er opnieuw een biologische activiteit. Er blijft nog een  kleine bovenlaag organisch met daaronder een grotendeels anorganische laag, samengesteld uit klei en zand.
De helderheid van het water heeft altijd geschommeld tussen 30 en 40cm, te wijten aan de talrijke vissen, onder andere karpers die erom  bekend staan in het slib te woelen. Daardoor komen veel zwevende stoffen in de waterkolom terecht en dat heeft natuurlijk een invloed op de helderheid van het water.

"De behandeling met micro-organismen is ook op lange termijn een goede investering", zegt milieuschepen Guido Van Cauwelaert (spagroen+), "omdat de ingebrachte organismen ook de volgende jaren actief blijven,  zodat het slib op peil blijft of mogelijk zelfs nog wat zou kunnen verminderen."

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 dec 2016
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 19 okt 2017
Guido Van Cauwelaert | 17 okt 2017
Guido Van Cauwelaert | 16 okt 2017
Guido Van Cauwelaert | 14 okt 2017
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 14 okt 2017
Guido Van Cauwelaert | 14 okt 2017
Guido Van Cauwelaert | 13 okt 2017
Guido Van Cauwelaert | 08 okt 2017
Guido Van Cauwelaert | 05 okt 2017
Guido Van Cauwelaert | 04 okt 2017
Guido Van Cauwelaert | 03 okt 2017
Guido Van Cauwelaert | 30 sep 2017
Guido Van Cauwelaert | 26 sep 2017
Guido Van Cauwelaert | 26 sep 2017
Guido Van Cauwelaert | 25 sep 2017

archief