TERNAT - Ontwikkeling Regionale Bedrijvenzone door POM

TERNAT - Ontwikkeling Regionale Bedrijvenzone door POM

Bedrijventerreinenprup6
Er wordt een toegangswegvoorzien vanaf het rondpunt op de grens met Asse
 
Bedrijventerreinenprup5
De witte vlek is het het RUP dat eerder werd opgemaakt om het bedrijf de Slaapadviseur te regulariseren en de aanpalende stukjes zijn woningen die volgens het gewestplan nog steeds in landbouwgebied liggen en die eventueel via het RUP zonevreemde woningen kunnen herbestemd worden.
 

Tijdens een publieke gemeenteraadscommissie stelde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, een autonoom provinciebedrijf, haar plannen voor voor de ontwikkeling van het nieuwe regionaal bedrijventerrein aan de Assesteenweg. Er wordt daarvoor een toegangsweg aangelegd vanaf het rondpunt op de grens met Asse. 

ECONOMISCH KNOOPPUNT VOLGENS RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Dat bedrijventerrein komt er in uitvoering van het eerder goedgekeurde Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUK) "Specifiek Economisch Knooppunt Ternat" (SPEK), opgemaakt in uitvoering van het Vlaams Ruimtelijk Struktuurplan, waarin Ternat werd aangewezen als één van de economische knooppunten. Het RSV streefde ernaar de verdere ruimtelijke verspreiding van de werkgelegenheid tegen te gaan, door de economische activiteiten te concentreren in economische knooppunten en in poorten. De economische knooppunten zijn de stedelijke gebieden, de strook langs het Albertkanaal en een beperkt aantal gemeenten. De poorten zijn de zeehavens, de internationale logistieke parken, de luchthaven van Zaventem en het HST station in Antwerpen.  In deze gebieden zijn bijkomende bedrijventerreinen mogelijk.

PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

Het provinciebestuur gaf aan de POM opdracht om een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen. De POM zorgt dus voor het aanleggen van de infrastructuur (wegen, nutsleidingen,..) en de opdeling in kavels. Voor  het maken van de kavels heeft de POM gekozen om in overleg met de eigenaars een herkaveling te realiseren en geen onteigeningen te doen. De te realiseren bedrijfsterreinen moeten minstens 2500 m2 oppervlakte beslaan.In het eronder gelegen lokaal bedrijventerrein is de oppervlakte van de bedrijven maximaal 5000 m2.

De planning van de POM is de volgende:

• Start maart 2019, na ondertekening samenwerkingsovereenkomst met basisafspraken tussen projectpartners (11/03/2019)
• Uitwerking definitief ontwerp – D+A (90 kalenderdagen)
- Basis goedgekeurd voorontwerp
- overleg met nutsmaatschappijen en rioolbeheerder
• Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (15 kalenderdagen)
• Aanbestedingsdossier (15 kalenderdagen)
• Aanbestedingsverslag (20 kalenderdagen)
• Parallel:
- Uitvoering Archeologisch onderzoek (wordt gegund 15/03/2019)
- Opmaak ruilverkavelingsplan
- Overdracht gronden buffering en wegenis aan gemeente

 

- Gemeente geeft recht van opstal aan POM om weg en buffer aan te leggen

Eerder verschenen https://www.editiepajot.com/regios/19/articles

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 mrt 2019
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 22 mei 2019
Guido Van Cauwelaert | 21 mei 2019
Guido Van Cauwelaert | 17 mei 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 01 mei 2019
Guido Van Cauwelaert | 29 apr 2019
Guido Van Cauwelaert | 28 apr 2019
Guido Van Cauwelaert | 28 apr 2019

archief