DILBEEK/TERNAT- Bewoners Sint-Martens-Bodegem blijven zich verzetten tegen megalomaan bouwproject

C21

DILBEEK/TERNAT- Bewoners Sint-Martens-Bodegem blijven zich verzetten tegen megalomaan bouwproject

Img_4642
 

De omwonenden van de oude brouwerij Appelmans gaan in beroep bij de bestendige deputatie tegen de vergunning die het schepencollege afleverde voor een grootschalig bouwproject op de site van de oude brouwerij en de erachter gelegen boomgaard. Ze vragen ook aan de Vlaamse overheid om een vernietiging van de gemeenteraadsbeslissing waarmee een aangepast stratentracé werd goedkeurde. 

Het project

Projectontwikkelaar Woenst uit Ternat kondigde afgelopen zomer aan dat het de historische brouwerijhoeve Appelmans in Sint-Martens-Bodegem wenst te renoveren. Binnen de bestaande contouren zouden acht appartementen, zeven woningen en een studio komen. Het project voorziet ook de bouw van 4 gebouwen in vierkantsformatie voor 21 geschakelde gezinswoningen met ondergrondse parkeergarage op de achterliggende weide. Het plan is dus niet alleen om de leegstaande hoeve op te frissen, maar ook de achterliggende Katteweide te bebouwen.

Tijdens het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag, werden door vnl. buurtbewoners uit Sint-Martens-Bodegem 137 bezwaarschriften ingediend. Desondanks werd de omgevingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek (voorwaardelijk) toegekend, waarbij de bezwaren grotendeels werden genegeerd (zie later). 

Opstart juridische procedures

Een zevental aanpalende bewoners zagen geen andere mogelijkheid dan met de hulp van tal van andere geëngageerde bewoners uit de onmiddellijke omgeving (samen: Leefbaar Beugoem) op 31 december 2020 juridische procedures op te starten.

Enerzijds is beroep aangetekend bij de Vlaamse Regering tegen het besluit van de gemeenteraad van 27 oktober 2020 omtrent de aanleg en de wijziging van de wegenis. Anderzijds is er beroep aangetekend bij de Deputatie Provincie Vlaams-Brabant tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dilbeek van 16 november 2020 (beslissing waarbij de aanvraag voor de herbestemming van de brouwerijhoeve Appelmans voorwaardelijk werd vergund).

Om deze juridische procedures te financieren, werden eind vorig jaar bij een 20-tal bewoners de nodige financiële middelen ingezameld om de eerste fase van deze juridische procedures op te starten. 

Naast procedurele kwesties, zijn de inhoudelijke argumenten die in deze beroepsprocedure worden aangehaald:

  • -  de te hoge woondichtheid van het project, die een onaanvaardbare impact zal hebben op de omgeving, het uitzicht en het landelijke karakter van de kern.

  • -  de verhoogde verkeersdruk

  • -  de verkeersonveilige situaties die door het project zullen ontstaan in nabijheid van de school

  • -  de impact van de aanleg van een ondergrondse parking op de grondwaterstand en daardoor op de stabiliteit van de woningen

  • -  de geluidsoverlast die de ondergrondse parking zal meebrengen

    Behandeling van de beroepschriften

    Het beroepschrift ingediend bij de Vlaamse Regering op 31 december 2020 zal nu eerst bekeken worden aangezien dit schorsend werkt. De Vlaamse Regering dient in principe binnen de 90 dagen na de ontvangst van het beroepschrift een uitspraak te doen. Deze termijn is echter een ordetermijn waardoor deze ook overschreden mag worden en het mogelijk is dat het langer kan duren alvorens een beslissing van de Vlaamse Regering volgt.

page2image4844

Indien de Vlaamse Regering het beroep verwerpt, zal de beroepsprocedure bij de Deputatie hervat worden, en is het aan de Deputatie om zich over het dossier te buigen. De Deputatie beschikt over een termijn van 30 dagen om het beroepschrift volledig en ontvankelijk te verklaren en vervolgens dient zij binnen een termijn van 120 dagen een beslissing te nemen. Deze termijnen zijn bindend.

Indien de Vlaamse Regering het beroep volgt en de gemeenteraadsbeslissing vernietigd wordt, dient de Deputatie de vergunning sowieso te weigeren.

Wat volgt (en hoe blijf je op de hoogte?)

 Vanzodra er meer duidelijkheid is over het eerste beroep (ingediend bij de Vlaamse Regering), wordt indien nodig binnenkort nog bij de buurtbewoners bijkomende middelen gezocht om de verdere juridische procedures te financieren.

 Tegelijkertijd willen we de buurtbewoners zo goed als mogelijk blijven informeren (via E-mail, postbus, Facebook en mogelijks via een website “Leefbaar Beugoem”) over de evolutie van het project.

Wie verder geïnformeerd wil worden, kan een E-mailtje sturen naar leefbaarbeugoem@gmail.com (incl. naam/voornaam, straat/huisnummer). Bewoners van de Sint-Martinusstraat die sowieso E-mails krijgen in kader van activiteiten van het Straatcomité, hoeven niet opnieuw een mailtje te sturen.

Wie reeds wil laten weten dat hij/zij in de toekomst en indien nodig financieel wil ondersteunen, kan dit ook al laten weten, tevens via leefbaarbeugoem@gmail.com (incl. naam/voornaam, straat/huisnummer).

Beste groeten,

page2image13520
page1image8784

Eerder verschenen over dit onderwerp in Editiepajot

https://www.editiepajot.com/regios/5/articles/68936

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 feb 2021
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 24 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 15 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 12 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 11 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 10 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 06 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 18 dec 2021

archief