BRUSSEL/ BEERSEL - Tweetaligheid blijft wel degelijk vereist

C21

BRUSSEL/ BEERSEL - Tweetaligheid blijft wel degelijk vereist

Ben_weyts_plat
Ben Weyts. - (Foto EP)
 

N-VA-Kamerlid Ben Weyts uit Beersel waarschuwt de Franstaligen voor misplaatste euforie over het arrest van de Raad van State inzake de taalwetgeving. Ook de Vlaamse media hoeden er zich volgens Ben Weyts toch best wat voor om de communicatie van Clerfayt en co. zomaar over te nemen. Het arrest is nog niet publiek beschikbaar, dus geven de fransdolle politici alleen hún versie van de waarheid. De tweetaligheid blijft vereist en voor de ene kan het examen misschien inderdaad wat makkelijker worden, voor de andere zal het echter moeilijker worden.

“Het FDF neemt z’n wensdromen voor werkelijkheid wanneer men communiceert dat niet alle Brusselse ambtenaren nog tweetalig moeten zijn. Dat is en blijft een wettelijke vereiste voor indiensttreding”, zegt Weyts, “alleen spijtig dat de Brusselse gemeenten, en in de eerste plaats de gemeenten bestuurd door FDF’ers, daar hun laars aan lappen. Het is nogal kras om nu triomfantelijk te zwaaien met de wetgeving die men zelf nooit heeft nageleefd”. 

Het arrest van de Raad van State vernietigt naar verluidt delen van twee artikels, nl. art. 8 en 9, van een koninklijk besluit van maart 2001, destijds nog uitgevaardigd door Luc Van Den Bossche. Het betrokken KB van 25 artikels voert enkele bepalingen uit van de Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken van 1966, zeg maar de grondvesten van de taalwetgeving. De artikels waarvan de Raad van State bepaalde delen vernietigt, handelen over de manier waarop de verplichte kennis van de andere landstaal – Frans voor wie een Nederlandstalig diploma heeft en vice versa – wordt getest.

Het eerste artikel (art.8) waarvan delen worden vernietigd, handelt over het schriftelijke examen dat voor sommige functies nodig is, maar voor alle duidelijkheid níet van toepassing is op het vak- en werkliedenpersoneel. Het artikel legt een verhandeling op voor functies op de hogere niveaus 1, 2+ of 2. Voor de niveaus 3 en 4 volstaat anderzijds een gemakkelijke verhandeling, een brief of een verhaal. Om te slagen dient de kandidaat 5/10 te behalen. Het tweede artikel (art.9) behandelt de mondelinge taalproef. Deze geldt voor de ambtenaren die in contact komen met het publiek. In beide artikels wordt de moeilijkheidsgraad van het examen afhankelijk gemaakt van het niveau van de betrokken ambtenaar. De Raad van State zou nu oordelen dat niet het niveau maar de functie bepalend moet zijn voor de moeilijkheidsgraad.

“Twee opmerkingen daarbij. Één, de taalexamens blijven bestaan, zowel mondeling als schriftelijk. Twee, de taalexamens zullen níet zomaar makkelijker worden, zoals het FDF verkondigt. Ze zullen ten hoogste meer afgestemd moeten worden op de functie die men uitoefent. Voor de ene kan het examen dus makkelijker worden, voor de andere zal het moeilijker worden” zegt Weyts.   

Weyts interpelleert alvast minister Vanackere over zijn voornemens. Hij hoopt dat de minister niet te hard van stapel loopt en zich niet door de Franstaligen laat intimideren.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 feb 2009
Editiepajot
EP
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 12 jun 2024
Hugo Devillé | 10 jun 2024
Hugo Devillé | 10 jun 2024
Marc Sluys - Hugo Deville | 07 jun 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys - Hugo Deville | 07 jun 2024
Hugo Devillé | 31 mei 2024
Hugo Devillé | 31 mei 2024

archief