BEERSEL Sportbeleid wordt anders in Beersel

BEERSEL Sportbeleid wordt anders in Beersel

Editiepajot_bart_devill___elsiedegreef
Schepen van sport Elsie Degreef / ingezonden foto
 

 

Op de gemeenteraad van woensdag 27 februari krijgen de raadsleden de kans zich uit te spreken over het nieuwe reglement van de sportraad. Immers, de gemeentelijke sportraad met de statuten, het huishoudelijk reglement en de daaraan gekoppelde erkenning door het gemeentebestuur, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 maart 2013 worden opgeheven. Na evaluatie, onderzoek bij andere gemeenten, het niet meer van toepassing zijnde sectorale decreet en documentatie via het ISB(Instituut voor Sportbeheer) heeft de sportraad in zijn vergadering van 31 januari 2019 een nieuw reglement opgemaakt, dat ter stemming wordt gelegd op de gemeenteraad van 27 februari. Schepen van sport, Elsie Degreef(N-VA): “Statuten, huishoudelijk reglement, aansluiting bij de sportraad worden opgeheven(erkenning door de gemeenteraad blijft ongewijzigd). Voorzitter en secretaris worden vervangen door moderator en verslaggever, is wel veranderlijk in functie van de onderwerpen. Er wordt een budget voorzien voor de werking van de sportraad maar dit wordt niet meer op een afzonderlijke rekening gestort. Betalingen gebeuren rechtstreeks via de sportdienst door het gemeentebestuur”. Er wordt ook gewerkt met een coördinatie team en een raadgevend team. “Kleine” adviezen zoals bvb advies in verband met het jaarlijks repetitief gebruik van de sportaccomodaties, te huldigen personen, … worden voorgelegd aan het coördinatie team. Het college van burgemeester en schepenen stalt het coördinatieteam aan. Adviezen in verband met bvb de wijzigingen van reglementen, erkenning sportvereniging door de gemeenteraad, … worden aan het raadgevend voorgelegd. Elsie Degreef: “Het coördinatie team doet hiervoor een oproep naar de sportverenigingen, de gebruikers van de gemeentelijke sportaccomodaties, de voltallige Beerselse bevolking, met de melding over welk thema of reglement er advies nodig is met de vermelding van de tijdsduur men heeft voor het uitbrengen van het advies. “ Het coördinatie team kan nog steeds een “algemene vergadering”(nieuwe omschrijving “infovergadering”) bijeenroepen voor de sportverenigingen en alle belanghebbenden.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 feb 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 03 jul 2020

archief