BEERSEL Gemeente Beersel zet in op kinderarmoede

BEERSEL Gemeente Beersel zet in op kinderarmoede

Editiepajot_bart_devill___beersel
EP
 

 

Het is al van langer dan vandaag. De gemeente Beersel zet in op de kinderarmoede. Al enkele jaren komt er een werkgroep kinderarmoede samen vanuit Huis van het Kind, het samenwerkingsverband rond kind- en gezinsbeleid. Naast het OCMW zijn ook o.a. de buitenschoolse kinderopvangvoorzieningen, de scholen, het CLB, de dienst voor kinderopvang, Kind & Gezin en de integratie- en jeugddienst aanwezig. Samen kunnen al deze partners meer bereiken dan ieder apart. Informatie wordt uitgewisseld over bestaande projecten en acties. Allerlei problemen en uitdagingen worden gezamenlijk gerichter aangepakt. Sonia Van Wanseele(CD&V), schepen sociale zaken: “Eén van de acties betreft het project rond armoedebestrijding in het onderwijs. Sinds 2018 kreeg elke gemeentelijke basisschool een maatschappelijk werker van het OCMW toegewezen als contactpersoon. Zij is een brugfiguur tussen school, kind, ouders en de gemeentelijke hulp- en dienstverlening. Dit vertaalt zich in rechtstreekse contacten met de zorgcoördinator van de toegewezen school, die signalen oppikt en zo zorgvragen en -noden kan doorgeven. “ De maatschappelijke werker gaat in dialoog met de ouders, via huisbezoeken of contacten op school, waardoor de drempel naar de hulp- en dienstverlening kleiner wordt. De opvolging bestaat enerzijds uit individuele begeleiding, en dit op alle mogelijke levensdomeinen en anderzijds uit toeleiding naar collectieve activiteiten vanuit o.a. Huis van het Kind. Sonia Van Wanseele: “Intussen is er vanaf 2019 ook aansluiting met de vrije basisscholen, dit zowel voor de Sint-Victorscholen als voor De Boomhut. Er zullen ook intervisiemomenten plaatsvinden tussen de maatschappelijke werkers en de zorgcoördinatoren. Zo worden ervaringen gedeeld. Met deze mooie en belangrijke samenwerking wil de gemeente sociale en zorgnoden detecteren en de kinderarmoede proactief aanpakken. “

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 apr 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 02 jun 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 30 mei 2020
Roger Swalens | 26 mei 2020

archief