Beersel keurt aanvraagdossier IGS Woonbeleid Zennevallei goed

Beersel keurt aanvraagdossier IGS Woonbeleid Zennevallei goed

Editiepajot_bart_devill___beersel
foto Bart Devillé
 

 Aan de gemeenteraad van Beersel werd gevraagd om het aanvraagdossier Intergemeentelijke Samenwerkingsprojecten (IGS) Woonbeleid Zennevallei voor de periode 2020-2025 goed te keuren. Woonbeleid Zennevallei is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten en OCMW’s van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. Beersel is pas sinds 1 januari 2019 toegetreden. Op 16 november 2018 werd het nieuw besluit lokaal woonbeleid goedgekeurd dat een raamwerk vormt voor het gemeentelijk woonbeleid, met Vlaamse beleidsprioriteiten voor de nieuwe beleids- en beheercyclus en een verfijnd kader voor de subsidiëring van de intergemeentelijke samenwerking voor de periode 2020- 2025. Een eerste ontwerp van het subsidiedossier werd besproken met Wonen Vlaanderen. Sonia Van Wanseele: “Tijdens de voorgaande subsidieperiodes werd er heel wat expertise opgebouwd door de medewerkers van IGS Woonbeleid Zennevallei inzake diverse woonthema’s en werden er, onder impuls van de verplichte doelstellingen vanuit Vlaanderen, diverse acties rond wonen uitgewerkt. Door middel van deze specifieke expertise kunnen de gemeenten hun woonbeleid op meer efficiënte manier uitwerken en uitvoeren. Woonwinkel Zennevallei is hiernaast een belangrijk aanspreekpunt geworden voor enerzijds de inwoners van de drie gemeenten, alsook voor de huisvestingspartners werkzaam binnen de regio. “

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dient er werk gemaakt te worden van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten: Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden, werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving en Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over noden. Per beleidsprioriteit dienen de gemeenten werk te maken van een aantal verplichte activiteiten. Hiervoor wordt vanuit Vlaanderen een basissubsidie verleend die o.a. berekend wordt op basis van het aantal huishoudens in het werkingsgebied. Vanuit de provincie Vlaams- Brabant is er ook een financiële ondersteuning. Ook vanuit de 3 gemeentes is er financiële ondersteuning. Naast het verplichte pakket bevat het dossier ook een aantal mogelijk aanvullende activiteiten. De  subsidie hiervoor zal pas worden toegekend als het gerealiseerd is. Sonia Van Wanseele: “In het dossier staat een planning uitgewerkt wanneer we trachten welke doelstellingen te realiseren. “ De gemeenteraad keurde het aanvraagdossier IGS Woonbeleid Zennevallei voor de periode 2020-2025 uiteindelijk goed.

 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 sep 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 02 jun 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 30 mei 2020
Roger Swalens | 26 mei 2020

archief