BEERSEL Nieuw woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum behandeld op gemeenteraad

BEERSEL Nieuw woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum behandeld op gemeenteraad

Editiepajot_bart_devill___de_ceder
WZC De Ceder / foto Bart Devillé
 

Het Woonzorgcentrum De Ceder in Beersel heeft al heel wat jaren erg goede diensten bewezen, maar heeft duidelijk zijn beste tijd gehad. Het WCZ De Ceder heeft zijn ontstaan te danken aan de schenking en laatste wilsbeschikking van Mw Hess-de-Lilez ten gunste van het gemeentebestuur van Beersel. De gemeente trad op als bouwheer, het OCMW zorgt voor de uitbating. Eerder in het jaar geraakte al bekend dat de huidige bestuursmeerderheid(Lijst Burgemeester, N-VA en Open VLD) plannen had om een nieuw WZC te bouwen. Op de jongste gemeenteraad werd de realisatie en uitbating van een nieuw woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum en een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Beersel en OCMW Beersel goedgekeurd. Een en ander zou gerealiseerd worden op de huidige site van WZC De Ceder Grote Baan in Beersel.

Het agendapunt werd toegelicht door de schepenen van Patrimonium Eddy Deknopper (LB) en van Sociale Zaken Sonia Van Wanseele. Een en ander werd wat aangescherpt door een amendement ingediend door Groen-raadslid Jan Steyaert,  die vond dat “de Beerselse senioren gaan structurele inspraak krijgen in de realisatie en uitbating van het nieuw woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum. “ Hij stelde voor  om minstens één lid van de seniorenraad en één vertegenwoordiger van de inwoners toe te voegen aan de op te richten werkgroep. Hij werd van antwoord gediend door Schepen Eddy Deknopper die er Steyaert op wees  dat hij de “werkgroep tot realisatie van het nieuw woonzorgcentrum en dienstencentrum” in het samenwerkingsakkoord foutief interpreteerde. “In de samenwerkingsovereenkomst staat duidelijk vermeld wat de werkgroep als taak heeft: “Deze werkgroep bereidt alle hogervermelde voorstellen ter goedkeuring voor de onderscheiden raden en college/vast bureau voor.” De werkgroep moet er dus voor zorgen dat de samenwerking gemeente (bouwheer) en OCMW (uitbater zorgcentrum en lokaal dienstencentrum) gestructureerd verloopt en de documenten nodig voor de werking van de officiële organen (College, Vast bureau OCMW, gemeenteraad en OCMW-raad) correct worden opgemaakt. Dit is geen overleggroep om de opbouw of werking van het nieuw woonzorgcentrum en dienstencentrum vorm te geven. “

Ook Schepen Sonia Van Wanseele, deed nog een duit in het zakje: “Er wordt duidelijk werk gemaakt van de inspraak in de plannen voor een nieuw woonzorgcentrum. Door alle personeelsleden en door bewoners in samenspraak met personeel in de in 2020 opgerichte werkgroep nieuw WZC. Hierin zit een afgevaardigde bewoner uit WZC  + 2 bewoners uit de assistentiewoningen, alsook de directeur, 3 verpleegkundigen, een zorgkundige, een sociaal werker, de animator en technieker. Ze vergaderen om de 2 maanden en bereiden het programma van eisen voor. De plannen voor een nieuwe Ceder zijn ook voorgesteld  in het bestuur en algemene vergadering van de seniorenraad. Zij zullen verder op de hoogte gehouden worden o.a. van het programma van eisen. En er volgen nog verschillende inspraakmomenten. “Uiteindelijk werd het amendement van Steyaert verworpen door de meerderheid, de samenwerkingsovereenkomst werd door dezelfde meerderheid goedgekeurd, de oppositie onthield zich hier.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mei 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 02 jun 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 30 mei 2020
Roger Swalens | 26 mei 2020

archief