BEERSEL gaat afsprakenkader aan met SVK Webra

BEERSEL gaat afsprakenkader aan met SVK Webra

Editiepajot_bart_devill___beersel
EP
 

 

De gemeenteraad van Beersel kreeg de kans zich uit te spreken over een afsprakenkader waar in de procedure van de conformiteitsonderzoeken voor nieuwe inhuurnames van het SVK(Sociaal Verhuurkantoor) Webra nader wordt toegelicht. Meer uitleg over dit dossier werd gegeven door Sonia Van Wanseele(Lijst Burgemeester), schepen van Sociale zaken. Dit afsprakenkader wordt naast de gemeenteraad ook voorgelegd aan de intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei, het Sociaal Verhuurkantoor Webra en de bevoegde minister van wonen. Waar het in feite om gaat.. Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Webra huurt woningen op de private markt om ze onder te verhuren aan een kandidaat-huurder met een beperkt inkomen en een hoge woonnood. Bij een nieuwe inhuurname dient er aangetoond te worden dat de woning voldoet aan de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit conform artikel 5 van de Vlaamse Wooncode.

Sonia Van Wanseele: “De kwaliteit van een woning is dan ook een belangrijk element tijdens de onderhandelingen met een eigenaar over een mogelijke inhuurname. Het is belangrijk dat het SVK om deze onderhandelingen te kunnen afsluiten beschikt over een goede, onafhankelijke en objectieve inschatting van de kwaliteit van de aangeboden woning. Daarom engageert het intergemeentelijk samenwerkingsproject zich ertoe systematisch en op korte termijn conformiteitsonderzoeken uit te voeren in de woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK.  De gemeente beslist op basis van de vaststellingen van het intergemeentelijk project over de afgifte van het conformiteitsattest. “ Doordat de gemeente, via het IGS, zelf instaat voor het controleren van de woningen die SVK Webra zou inhuren, is er meer controle over welke woningen en hoeveel woningen er worden ingehuurd op het grondgebied. “Ook wordt er een beter beeld verkregen van de woningkwaliteit op de private huurmarkt “, aldus schepen Van Wanseele.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 jun 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 14 jul 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 03 jul 2020

archief