BEERSEL Schepencollege Beersel is tegen een nieuwe feestzaal in Huizingen

BEERSEL Schepencollege Beersel is tegen een nieuwe feestzaal in Huizingen

Editiepajot_bart_devill___feestzaal_huizingen
foto Bart Devillé
 

 Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het realiseren en de exploitatie van een feestzaal met opwarmkeuken en sanitair in de H. Torleylaan in Huizingen geweigerd. Het nieuws geraakte bekend een paar uren voor de gemeenteraad waar raadslid Klaas Slootmans(VB) een mondelinge vraag dienaangaande dit dossier zou stellen. Hij vond dit dan ook “opvallend”, dat het gras voor zijn voeten werd weg gemaaid Wel reageerde hij tevreden op de weigering van het gemeentebestuur. Wel waarschuwde hij voor “vroegtijdige euforie” door de mogelijkheid dat de eigenaar naar de Deputatie stapt om alsnog een vergunning te krijgen.

 
Het gemeentebestuur weigert de vergunning op basis van: De resultaten van het openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 petitie (ondertekend door 140 personen) en 743 bezwaren ingediend. De adviesronde. Het project werd ongunstig geadviseerd door verschillende instanties.Het project is planologisch niet verenigbaar met de gewestplanbestemming recreatiegebied. De Mobiliteitsimpact. De draagkracht van het perceel. Het terreingedeelte in recreatiegebied zou nagenoeg volledig bebouwd en verhard worden. Het gemeentebestuur is van mening dat de aanwezigheid van een gewestweg, de autosnelweg en het provinciedomein reeds voor een aanzienlijke druk op de omgeving zorgt. Het mobiliteitsaspect met inbegrip van parkeerproblematiek is hierbij slechts één aspect. Ook de noodzakelijke ontbossing, de bebouwings- en verhardingsgraad, de impact op de goede waterhuishouding, de erosiegevoeligheid van het perceel, het tijdstip waarop er activiteiten zullen doorgaan, de parkeerproblematiek, bijkomende verstoring inzake rust e.d. zullen nog voor extra druk op de onmiddellijke omgeving zorgen. 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 okt 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 25 okt 2020

archief