BEERSEL Gemeenteraad keurt oprichting en statuten IGS preventie goed

BEERSEL Gemeenteraad keurt oprichting en statuten IGS preventie goed

Editiepajot_bart_devill___soniavanwanseele
schepen van sociale zaken Sonia Van Wanseele / ingezonden foto
 

 

 
Vlaanderen lanceerde op 26/4/2019 een oproep Lokaal preventiebeleid, waarmee ingezet wordt op het verminderen van de sociale gezondheidsongelijkheid. Vanuit de eerstelijnszone dienden naast Halle, ook Beersel, Sint-Pieters Leeuw en Pepingen een dossier met engagementsverklaring in. Beersel ontving een goedkeuring van de Vlaamse overheid, waardoor de subsidiëring werd goedgekeurd. Om deze werking op te starten en middelen te verwerven moet een nieuw interlokaal samenwerkingsverband opgericht worden. Voor enige toelichting zorgde schepen van Sociale Zaken Sonia Van Wanseele(CD&V): “De stad Halle is beherende gemeente. Dit wil zeggen dat de subsidies vanuit Vlaanderen aan de stad Halle worden overgemaakt. Ook de verantwoording t.a.v. Vlaanderen gebeurt op basis van de rekeningen door Halle. De vereniging wordt opgericht voor de periode van de toegekende projecttijd onder voorbehoud van erkenning en betoelaging. “ De gemeenten moeten instaan voor cofinanciering voor de lokale preventiewerking die ten minste even groot is als de subsidie vanuit de Vlaamse overheid. In Beersel gaat dit concreet over ongeveer 5400 euro. Voor de cofinanciering mag eigen personeel in rekening gebracht worden alsook werkingsmiddelen. Sonia Van Wanseele: “Er hoeft dus geen extra personeel ingezet te worden, het gezondheidsbeleid moet wel uitgebreid worden. De gemeente heeft een deskundige welzijn die dit opneemt. Met onder andere een intergemeentelijk project rond bewegen op verwijzing en mondzorg wil de gemeente het preventiebeleid naar kansengroepen uitbreiden en versterken.” De gemeenteraad moest zich ook uitspreken over een dading wegens een geschil met betrekking tot de catering voor het WZC, de assistentiewoningen, de thuis maaltijden en schoolmaaltijden. Schepen Van Wanseele: “In  uitvoering van de cateringovereenkomst (afgesloten in juni 2019)met de firma Compass Group Belgilux, werden heel wat problemen vastgesteld. Na meerdere schriftelijke ingebrekestellingen en talrijke overlegvergaderingen, werd door de verschillende betrokken partijen besloten om in onderling overleg vervroegd een einde te stellen aan de samenwerking. Hiervoor moet een dadingsovereenkomst afgesloten worden waarbij beide partijen uitdrukkelijk een aantal wederzijdse toegevingen en tegemoetkomingen doen, om een einde te maken aan de huidige betwistingen en om elk toekomstig geschil te vermijden. Het voorstel is om de overeenkomst te beëindigen uiterlijk op 31 oktober 2021. In de dadingsovereenkomst worden alle afspraken geregeld i.v.m. de nog te garanderen dienstverlening, de betaling van facturen, de regeling wat betreft de investeringen en herstellingen. De dading wordt voorgelegd aan de OCMW raad van Halle, de OCMW raad van Beersel en aan de gemeenteraad van Beersel. “ De gemeenteraad ging met beide agendapunten unaniem akkoord. 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Roger Swalens | 17 jan 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 12 jan 2021
Sam Herremans | 01 jan 2021
Marc Sluys | 25 dec 2020

archief