BEERSEL Vragen Groen fractie zorgen voor langere gemeenteraad

C21

BEERSEL Vragen Groen fractie zorgen voor langere gemeenteraad

Editiepajot_bart_devill___zennestraat_lot
Zennestraat Lot / foto Bart Devillé
 

 

Traditioneel wordt de openbare zitting van de gemeenteraad van Beersel afgesloten met een vragenronde, of mondelinge vragen vooraf schriftelijk ingediend. Dit was ook het geval bij de jongste gemeenteraad met vragen van de Groen-fractie. En ze zorgden er voor dat deze vergadering langer duurde dan verwacht. Groen-raadsleden van dienst waren Jan Steyaert en Kris De Greef. De vragen gingen over: het strategisch project en meer specifiek het nieuwe traject voor het zwaar verkeer ter vervanging van de Zennestraat in Lot, plaatsing ondergrondse glasbollen, plaatsing laadpalen en aankoop nieuwe voertuigen door de gemeente. In zijn antwoord op de vragen over het strategisch project verwees burgemeester Hugo Vandaele(Lijst Burgemeester) naar de actie van de provincie Vlaams Brabant inzake de toekomst van de bedrijvenzones. Hij gaf mee dat het onderzoek werd afgerond en het resultaat al goedgekeurd door de Bestendige Deputatie. Een alternatief wordt voorzien en met betrokken eigenaars vonden al gesprekken plaats. Een concrete timing kon nog niet gegeven worden, daar dit afhankelijk is van de gesprekken met de eigenaars. De bevolking zal geïnformeerd worden na de gesprekken met de eigenaars. De burgemeester antwoordde ook op de vraag inzake de aankoop van 3 voertuigen door de gemeente. Kris De Greef vroeg een “korte toelichting bij het type dat precies wordt beoogd”. Burgemeester Vandaele verraste vragensteller echter met een uitgebreide uitleg tot in detail en gaf een overzicht welke procedures werden gevolgd en waar aan de voertuigen moesten voldoen. Een goede verhouding kwaliteit-prijs was noodzakelijk. Aan de 3 voertuigen hangt een prijskaartje vast van 47.500 euro.

Een andere vraag ging over het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. Zo stelde Jan Steyaert dat er tijdens deze legislatuur tot op heden geen initiatieven genomen werden tot plaatsing van bijkomende laadpalen. Hij wenste te vernemen of dit nog een prioriteit is van het bestuur?  Schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke: “ De gemeente zelf zorgde al voor 8 laadpalen, verspreid over de deelgemeenten. Nog meer publiek toegankelijk zijn deze aan Colruyt(2) en Delhaize(2). Dit zijn meer dan 20 publieke laadpunten of 1 per 1.250 inwoners. Beersel doet het 20% beter dan het Vlaamse gemiddelde. Beersel zal zeker de evolutie volgen, en de volgende stappen weldoordacht zetten in functie van  de noodzaak. We blijven echter ook kritisch zoeken naar evenwicht, wetende dat de prioriteiten voor mobiliteit verkeersveiligheid (met in eerste instantie de schoolomgevingen) en de modal shift zijn: minder verplaatsingen met de wagen, meer te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer. “ Een laatste vraag ging dan over de plaatsing van ondergrondse glasbollen. Hier wenste Groen van de schepen van Leefmilieu te weten of dit een prioriteit is van “dit bestuur”? Schepen Jos Savenberg(Open VLD): “Er is inderdaad in het meerjarenplan geen budget voorzien voor glasbollen.  Richtprijs is 12.300€ en onderhoud kost 620€ per Glasbol. Vandaag zijn er 25 locaties met glasbollen soms 1 soms meerdere wat neerkomt op een investering van ongeveer 500.000€. Wel zullen we kijken of er zich opportuniteiten voordoen en wanneer er duidelijkheid is na Corona of er budgetaire ruimte is zullen we van de gelegenheid gebruik maken om er deze legislatuur nog een paar te plaatsen.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 mei 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 07 mei 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 03 mei 2021
Marc Sluys | 29 apr 2021

archief