Beersel neemt deel aan project Intradura huis-aan-huis inzameling asbest

C21

Beersel neemt deel aan project Intradura huis-aan-huis inzameling asbest

Editiepajot_bart_devill___asbest_opruiming
foto Bart Devillé
 

 

De gemeente organiseert asbestophaling vanaf januari 2022. Een unanieme gemeenteraad ging akkoord dat Beersel deelneemt aan het project van Intradura inzake de huis-aan-huis inzameling van asbest bij particulieren. Beerselaars kunnen momenteel gratis (gebonden) asbestafval aanbieden op het recyclagepark in doorzichtige folie van minstens 100 micron. Het verpakte asbestafval moet hierbij vlot hanteerbaar zijn (maximaal 2 golfplaten per pak). Het verpakkingsmateriaal voor asbest en persoonlijke beschermingsmiddelen kan op het recyclagepark en gemeentehuis aangekocht worden. De organisatie van de dienstverlening kadert in het versneld asbestafbouwbeleid zoals uitgewerkt door de OVAM dat streeft naar een versnelling in de afbouw van alle risicovolle asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse Gewest. Het college heeft in zitting van 8 september 2021 haar principieel akkoord gegeven tot deelname aan het project van Intradura tot huis-aan-huis inzameling asbestafval bij particulieren onder voorbehoud van het verkrijgen van de aangevraagde OVAM-subsidie. De Vlaams minister van Omgeving keurde op 13 oktober 2021 de projectsubsidieaanvraag van Intradura goed om via een huis-aan-huis ophaling de asbestafbouw in Vlaanderen te versnellen. Intradura richt zich op de inzameling van asbesthoudende materialen bij particulieren (woningen en bijgebouwen van woningen) met een maximum van 6 platen- of kuubzakken (komt neer op ongeveer 180m² dakoppervlakte) of 1 asbestcontainer van 12 m³ (komt neer op ongeveer 240m² dakoppervlakte).

Meer toelichting werd gegeven door bevoegd schepen Jos Savenberg(Open VLD): “Inwoners kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen en asbestafval aan huis laten ophalen. Intradura stelt voor dit project 1VTE projectcoördinator aan. Het ophalen van het asbestafval zal door een erkend extern transportbedrijf gebeuren. Deze nieuwe dienstverlening behelst volgende werkwijze: De inwoner vult op de website van Intradura een formulier in. De asbestcoach contacteert de inwoner en gaat op huisbezoek, bekijkt de situatie ter plaatse, geeft informatie over een veilige afbraak, verkoopt de asbestzakken of plant een plaatsing van een container, spreekt een plaats af waar de zakken moeten gezet worden en plant de ophaaldatum in. Het extern transportbedrijf komt in opdracht van Intradura de asbestzakken of container ter plaatse ophalen en voert het af naar een erkende verwerker. De asbestcoach handelt de aanvragen administratief verder af en rapporteert en factureert per kwartaal aan de OVAM en de vennoten van Intradura.” Er kunnen jaarlijks maximum 6 plaat- of kuubzakken (of een combinatie van zakken beperkt tot 6 stuks) of 1 container per adres aangekocht worden. Hierbij zijn 2 veiligheidskits, begeleiding van een asbestcoach en de ophaling van de recipiënten aan huis inbegrepen. Grotere hoeveelheden kunnen toegestaan worden na bezoek van de asbestcoach ter plaatse. De kost voor de gemeente bedraagt 10% van de inzamel- en verwerkingskost vermits met de subsidiegelden 90% van deze kost kan gedekt worden. De kostprijs voor deze dienstverlening is voor de inwoner als volgt: 1 plaatzak (1m³): 30,00 euro, 1 kuubzak (1m³): 30,00 euro en 1 container (12m²): 170,00 euro. “

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 05 okt 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 30 sep 2022
Marc Sluys | 26 sep 2022

archief