Beersel keurt reglement zorgtoelage goed

C21 Css

Beersel keurt reglement zorgtoelage goed

Editiepajot_bart_devill___soniavanwanseele
Bevoegd schepen Sonja Van Wanseele(Lijst Burgemeester) / ingezonden foto
 

 

Op de OCMW raad d.d.  22 december in Beersel werden niet alleen de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd en het budget 2022 vastgesteld., maar ook een reglement Beerselse kwam ter sprake en werd gestemd. Bevoegd schepen Sonja Van Wanseele(Lijst Burgemeester): “ Het OCMW biedt een mantelzorgtoelage aan en de dienst welzijn een subsidie voor opvang van een persoon met een handicap. Door nauwere samenwerking werd gemerkt dat hier een overlap bestond. Er werden al actieve stappen gezet om er voor te zorgen dat rechthebbenden beiden kregen. Vanuit de diensten werd echter gekozen om in functie van administratieve vereenvoudiging en transparantie beiden te hervormen tot een Beerselse zorgtoelage. “

De doelgroep van de rechthebbenden van zowel de mantelzorgtoelage als de subsidie voor opvang van een persoon met een handicap werd behouden en uitgebreid met enkele andere categorieën binnen de Vlaamse sociale bescherming. Daarnaast werd gekozen om beide bedragen samen te voegen om tot een jaarlijkse toelage van €275 te komen. Dit vanuit het principe dat er nu al een deel beide toelagen kreeg. Zo sluit het bedrag algemeen ook aan bij het gemiddelde in Vlaams Brabant. Sonja Van Wanseele: “Het lokaal bestuur Beersel verleent een Beerselse zorgtoelage aan de mantelzorger, gedomicilieerd in Beersel die hun zorgbehoevend familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Ze heeft als doel om personen te ondersteunen die instaan voor mantelzorg, thuisopvang en begeleiding van een zorgbehoevende zodat die langer thuis kan blijven.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 dec 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief