BEERSEL - Gemeenteraad keurt samenstelling gemeentelijke milieu- en natuurraad goed

C21 Css

BEERSEL - Gemeenteraad keurt samenstelling gemeentelijke milieu- en natuurraad goed

Editiepajot_bart_devill___natuurpark_alsembergse_beemd
Natuurpark Alsembergse Beemd / foto Bart Devillé
 

 

Aan de gemeenteraad van 27 april werd de samenstelling van de gemeentelijke milieu- en natuurraad ter goedkeuring voorgelegd. De raad ging hier unaniem mee akkoord. De voorbije jaren, vooral bij de voorlegging van het meerjarenplan en de toelichting van de schepenen bij hun beleid, werden al meerdere keren van uit de fractie Groen vragen afgevuurd naar de schepen van Leefmilieu “hoe het nu zat met de gemeentelijke milieu- en natuurraad en wanneer deze zou samenkomen “. Bevoegd schepen Jos Savenberg(Open VLD) antwoordde dan “dat ze  geduld moesten hebben en dat het schepencollege er werk van maakte”. En dat dit zo was, kwam naar voor op de jongste gemeenteraad, waar de samenstelling van de gemeentelijke milieu- en natuurraad ter goedkeuring werd voorgelegd. Milieu schepen Jos Savenberg(Open VLD) gaf tekst en uitleg bij dit agendapunt: “ Wijzigingen die werden ingevoerd in de nieuwe milieuraad: Geen vertegenwoordiging uit andere gemeentelijke adviesraden (conform het pafficipatiereglement wordt een clusterraad opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de adviesraden te behaHigen en om ook in te zetten op verbinding en informatieuitwisseling). Geen vertegenwoordiging van scholen. Ook geen politieke waarnemers (behalve de raden waar er decretale of andere wettelijke verplichtingen op rusten ( AGB, vzw de meent, gecoro) wenst het college dat er geen gemeenteraadsleden zetelen of politieke pattijen vertegenwoordigd zijn in de adviesraden).  Aantal vertegenwoordigers voor landbouwverenigingen: 3 i.p.v. 2 vertegenwoordigers. “

 

De schepen gaf dan een overzicht van het aantal vertegenwoordigers van bepaalde verenigingen, instellingen en organisaties die gaan mogen deel uitmaken van de gemeentelijke milieu- en natuurraad. Milieu- en natuurverenigingen: Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming: 2 vertegenwoordigers (+ elk 1 plaatsvervanger). Natuurgidsen Z.W. Brabant: 2 vertegenwoordigers (+ elk 1 plaatsvervanger). Natuurpunt Beersel: 3 vertegenwoordigers (+ elk 1 plaatsvervanger) en Streekvereniging Zenne en Zoniën: 1 vertegenwoordiger (+ 1 plaatsvervanger). Van organisaties: Syndicaten met lokale werking: 1 vertegenwoordiger per syndicale organisatie met lokale werking (+ elk 1 plaatsvervanger). Middenstand: 1 vertegenwoordiger aan te duiden door de overkoepelende middenstandsorganisatie met lokale werking (+ 1 plaatsvervanger). Patroonsorganisatie: 1 vertegenwoordiger aan te duiden door de overkoepelende patroonsorganisatie met lokale werking (+ 1 plaatsvervanger). Landbouwverenigingen: 3 vertegenwoordigers aan te duiden door de landbouwverenigingen met lokale werking (+ elk 1 plaatsvervanger). Geïnteresseerde burgers: Maximum 3 geïnteresseerde burgers kunnen als vertegenwoordiger aangeduid worden door het schepencollege. Na de toelichting van schepen Savenberg vroeg raadslid Jan Steyaert(Groen) nog even het woord en gaf mee ontgoocheld te zijn omdat het allemaal “zo lang had geduurd”. De nieuwe samenstelling van de gemeentelijke milieu- en natuurraad werd wel unaniem goedgekeurd.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 mei 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 27 jun 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief