Beersel zet nog meer de puntjes op de “i”

C21 Css

Beersel zet nog meer de puntjes op de “i”

Editiepajot_bart_devill___meigemheide
De Meigemheide / foto Bart Devillé
 

 

Op de ontmoeting landbouwsector - gemeentebestuur, vrijdag 13 mei georganiseerd door Bedrijfsgilde Beersel, waren naast heel wat plaatselijke landbouwers ook het schepencollege en gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie aanwezig. De aanwezige landbouwers toonden zich heel ongerust, mede door het feit dat er weinig info van hogerhand komt en allerhande geruchten de ronde doen. Het college kreeg heel wat vragen en bedenkingen te aanhoren van de aanwezige boeren en moest o.m. toegeven dat er heel wat boven hun hoofden werd bedisseld zonder dat zij op de hoogte werden gebracht. Jan Steyaert(Groen) beaamde dit, maar gaf het college toch de raad niet te lang af te wachten en zelf uit de schelp te komen. Klaas Slootmans(Vlaams Belang) wees er op dat landbouwers “opnieuw de dupe zijn van beleid dat zonder inspraak boven hun hoofden wordt bedisseld”. Op de duur ging het vooral tussen de politiekers, zodat het soms voor de andere aanwezigen nogal onduidelijk overkwam.

Om een en ander te verduidelijken en misverstanden uit de weg te ruimen wil het schepencollege van Beersel nu de puntjes op de “i”. Schepen van Leefmilieu en Landbouw, Jos Savenberg(Open VLD): “Het gemeentebestuur van Beersel heeft in Juli 2021 zijn  medewerking toegezegd  aan het verkenningstraject voor het gebiedsgericht project Brabantse wouden, uitgevoerd op initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos, het provinciebestuur Vlaams-Brabant en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Tijdens het overleg met de Beerselse landbouwers bevestigde Beersel dat het meewerkt aan een kandidatuur Nationaal Park binnen een gebiedsgericht project Brabantse wouden zoals voorgesteld door het provinciebestuur en het ANB als trekker van een coalitie in oprichting. “ En de schepen voegt er nog aan toe dat de regio van de Brabantse wouden over zeer sterke ecologische, landschappelijke en recreatieve troeven beschikt en dus een prima uitgangspositie heeft om te kandideren voor het statuut Nationaal Park. “De voorgestelde bottom-up aanpak van het project is een sterke stimulans om op een geïntegreerde, participatieve manier via een coalitie -op basis van gelijkwaardigheid met provinciale en Vlaamse partners – gedeelde doelstellingen te realiseren waarbij elke partner van de coalitie een specifieke rol neemt. De inbedding van het Nationaal Park leidt ertoe dat in een ruimer gebiedsgericht project er ook andere aspecten dan topnatuur (verankering landbouw, valorisatie erfgoed, investering in kernen, ondersteuning bij ruimtelijke transitie, ..) gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Het belang van landbouw in onze gemeente zowel voor productie van voedsel als de landschappelijk waardevolle ruimte zoals onder meer de open landbouwlandschappen werden in onze toezegging tot medewerking verankerd. Overleg met de landbouwers van Beersel en individuele afstemming in elke fase van het project is een noodzaak in de samenwerkingsovereenkomst. “

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 mei 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 27 jun 2022

archief