BEERSEL Motie precaire veiligheidstoestand in Centrumregio Halle-Vilvoorde goedgekeurd

C21 Css

BEERSEL Motie precaire veiligheidstoestand in Centrumregio Halle-Vilvoorde goedgekeurd

Editiepajot_bart_devill___beersel
EP
 

 

Na heel wat gemeenten in de regio werd de motie precaire veiligheidstoestand in Centrumregio Halle-Vilvoorde ook voorgelegd en behandeld op de jongste gemeenteraad van Beersel. Ook Beersel vindt dat er dringend ondersteuning nodig is van de politiezones uit Halle-Vilvoorde. Burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) gaf tekst en uitleg en in zijn toelichting wees hij er o.m. op dat Beersel door zijn ligging een toenemende stedelijke druk vanuit Brussel ervaart met alle gevolgen van dien: bijkomende criminele fenomenen, problemen van openbare orde, handhaving en gerechtelijke opvolging. “De criminaliteitsgegevens en de huidige demografische evoluties in de regio doet de vraag naar kwalitatieve politiezorg spectaculair toenemen. Al in 2019 werden er vanuit de burgemeesters van Halle-Vilvoorde al duidelijke signalen gegeven aan de hogere overheden over het tekort aan politieambtenaren en hoofdinspecteurs in de politiezones van Halle-Vilvoorde. “ 

Hij werd bijgetreden door de korpschef van Politiezone Zennevallei en deze gaf cijfers en getallen, waar uit toch blijkt dat het in de Politiezone Zennevallei nog mee valt. Ook maakte hij de vergelijking met de andere provincies in Vlaanderen en toonde zich voorstander van uitbreiding van de bevoegdheden. Politiezone Zennevallei voelt zich ook gesterkt door het feit dat alle 13 politiekorpschefs van de Halle-Vilvoordse politiezones middels een open brief aan de overheden de alarmbel luiden over de veiligheidstoestand in Halle-Vilvoorde en aandringen dringende actie om structurele uitdagingen voor de politiezones uit Halle-Vilvoorde aan te pakken. Ook wordt nog gewezen op het feit dat de politiezones van Halle-Vilvoorde lagere federale dotaties ontvangen voor de organisatie van de lokale politie in vergelijking met andere politiezones. Vooraleer tot de stemming over te gaan waren er nog tussenkomsten van raadslid Klaas Slootmans(Vlaams Belang) en Ben Weyts(N-VA). Eerstgenoemde wees op de verantwoordelijkheid van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden(CD&V) in dit dossier en ook Ben Weyts benadrukte dat hier een en ander op de tafel ligt van de Federale regering. De gemeenteraad van Beersel vraagt aan de  regering dan ook om o.m. dringend een oplossing uit te werken voor het structurele concurrentienadeel van de korpsen in Halle-Vilvoorde ten gevolge van de betere verloning van politiemedewerkers in het aangrenzend Hoofdstedelijk Gewest. Zo kan eventueel gedacht worden aan de invoering van een Randpremie voor politiemedewerkers uit Halle-Vilvoorde. Het indienen van deze motie werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 mei 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 27 jun 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief