BEERSEL - Algemene vergadering Cultuur koppelde het nuttige aan het aangename

C21

BEERSEL - Algemene vergadering Cultuur koppelde het nuttige aan het aangename

Editiepajot_bart_devill___cultuurraad
Foto Bart Devillé
 

 

Donderdag 16 februari vond in CC de Meent de algemene vergadering Cultuur plaats. Hierop waren de bestuursleden van de Beerselse Cultuuraad en de afgevaardigden van de erkende verenigingen op de afspraak. Om het vergaderen ook aangenamer te maken werd ook voor muzikale intermezzo’s gezorgd. Zoals gebruikelijk werden de aanwezigen verwelkomd door de voorzitter van de Cultuurraad, Bert Demunter. Het verslag van de Algemene vergadering d.d. 7 februari 2022 werd goedgekeurd alsook de jaarverslagen. De talrijke aanwezigen kregen enige toelichting te horen bij de wijziging statuten Cultuurraad- die ook werden goedgekeurd- en de wijziging Subsidiereglement Sociaal Culturele werking. Voor het slotwoord zorgde de Schepen van Cultuur, Elsie De Greef(N-VA). 2022 was voor haar een boeiend jaar op cultureel vlak dank zij een actieve cultuurraad onder leiding van een “gedreven” nieuwe voorzitter Bert Demunter. Zo werd o.m. het subsidiebeleid hervormd en geactualiseerd. Ook werd verder werk gemaakt van communicatie en promotie van activiteiten. Ook bracht zij hulde aan de vele vrijwilligers in het verenigingsleven. “De traditie van het jaarlijkse vrijwilligersfeest willen we behouden als bedankingsmoment maar evenzeer als het moment waar vrijwilligers elkaar ontmoeten. Dit jaar gaan we het eens op een andere manier doen en op een andere plek, namelijk in de Meent.Mijn visie is, dat er bij gemeentelijke initiatieven zoveel mogelijk moet samengewerkt worden met verenigingen en vrijwilligers. Niet om de verenigingen en vrijwilligers te overladen met initiatieven, maar wel vanuit de idee dat dit de betrokkenheid van de Beerselaar bij gemeentelijke initiatieven vergroot. Wat van onderuit mee kan groeien is altijd sterker dan wat van bovenaf wordt aangestuurd.”

 

Ook vond zij het blijven samenwerken met CC de Meent en de bibliotheek ook heel belangrijk. “We mogen fier zijn op ons cultuurcentrum met zijn gevarieerd aanbod en onze beleefbibliotheek, waar we onder andere onze ‘Ontmoetingen’ organiseren. Maar we blijven ook op zoek gaan naar plekken in de gemeente waar cultuur tot zijn recht komt zoals de concerten dit jaar in de brouwerijen... en ook het openingsfeest van de Meent en de bib moet een feest worden van heel de Gemeenveldsite! “. Tenslotte gaf zij een overzicht van de belangrijkste activiteiten op cultureel vlak waar de Beerselaar zal kunnen van genieten in 2023. Vooraf, tijdens en na afloop van de vergadering konden de aanwezigen nog genieten van muzikale intermezzo’s waar Generation Five voor zorgde.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 feb 2023
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 27 feb 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 22 feb 2024
Hugo Devillé | 15 feb 2024
Hugo Devillé | 14 feb 2024
Hugo Devillé | 12 feb 2024
Marc Sluys | 12 feb 2024
Roger Swalens | 10 feb 2024

archief