Groen Nationaal Park sterker verbinden

C21

Groen Nationaal Park sterker verbinden

Hallerbos_hyacinten_2_
 
Sinds 13 oktober 2023 vormen het Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud het Nationaal Park Brabantse Wouden. Tijdens de campagne voor de verkiezingen van 9 juni, schuift Groen een sterkere verbinding tussen deze bossen naar voor als belangrijk speerpunt voor onze provincie. Verschillende Groen-kandidaten zijn van dichtbij betrokken bij het Nationale Park en hebben concrete ideeën. Dat gaat van ecoducten en ecotunnels, samenwerking met gemeentebesturen en landbouwers, én voldoende middelen voor het Parkbureau.
Versnippering aanpakken
De Brabantse Wouden zijn de mooiste en oudste wouden van ons land, maar ze worden doorsneden door drukke verkeersassen zoals de E40 en de Ring van Brussel. Om de leefgebieden van wilde dieren weer met elkaar te verbinden, werd er de laatste jaren sterk ingezet op ecologische ontsnippering via de bouw van ecoducten en ecotunnels.
Steven Vanonckelen – 3de opvolger voor het Vlaams Parlement – werkt al jaren rond dit thema bij de Vlaamse overheid. Hij was mede verantwoordelijk voor de bouw van ecoduct Groenendaal in het Zoniënwoud en volgt nu de bouw van het ecoduct Hallerbos op. ‘Onze grote natuurgebieden moeten ook in de komende regeerperiode met elkaar verbonden worden. Dit kan door de bouw van ecoducten, maar ook door aandacht voor biodiversiteit bij het beheer van onze bermen, holle wegen en de randen van akkers’, zegt Steven.
10.000 hectare waardevolle natuur
Om de schaarse natuur in het versnipperde Vlaanderen te beschermen en de Europese natuurdoelen te bereiken, werd het Nationaal Park Brabantse Wouden opgericht. Op 23 maart 2024 werd het Parkbureau voor dit Nationaal Park officieel aangeduid. Het Parkbureau wil de komende decennia de natuur in de Brabantse Wouden verbinden en versterken.
 
Luc Robijns – schepen van Milieu en Klimaat in Huldenberg – werkte mee aan de oprichting van het Parkbureau. Hij is een groot pleitbezorger voor meer en betere natuur in Vlaams-Brabant. ‘De komende jaren moet er sterker worden ingezet op een mobilisatie van middelen om de ambitieuze doelstellingen van het Nationaal Park te realiseren. Vanuit Groen zullen we ons hier sterk voor inzetten.’
Gemeentebesturen als cruciale partners
De 4 kernpartners van het Nationaal Park Brabantse Wouden zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Vlaams-Brabant, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en de Koninklijke Schenking. Maar ook 12 gemeentebesturen worden de komende jaren een cruciale partner om de doelstellingen te bereiken. Bram Peters - schepen in Tervuren bevoegd voor o.a. ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed en milieu – werkt actief mee aan deze doelstellingen.
‘Heel wat holle wegen zullen ook de komende jaren op een natuurvriendelijk manier beheerd worden. Zo verhogen we de kansen voor zeldzame soorten als de das, de sleedoornpage en het vliegend hert.’ Ook het AfricaMuseum in Tervuren zal een belangrijke rol spelen in het Nationaal Park: ‘Niet toevallig  vond de kick-off van de Brabantse Wouden op 23 maart plaats in het Africamuseum’, zegt Bram.
Ook landbouwers als partner
Het Nationaal Park Brabantse Wouden omvat ook 100 km² landbouwgrond. Onze landbouwers zorgen voor gezond voedsel en ze zijn partners van onze natuur. Daarom zal het Nationaal Park ook investeren in een duurzame landbouw. Dat zal de hoeveelheid koolstof in de bodem verhogen, de kans op erosie verlagen en de biodiversiteit versterken.
David Dessers - schepen van o.a. klimaat, duurzaamheid en landbouw in Leuven – steunt deze aanpak volledig. ‘Leuven pioniert sinds 2023 in duurzame landbouwprojecten. De aanpak loont, want er is veel interesse van andere steden en gemeenten in hoe we dat aanpakken. De komende jaren zetten we verder in op een verbinding tussen natuur en landbouw’, zegt Dessers.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 apr 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 14 mei 2024
Marc Sluys | 30 apr 2024
| 24 apr 2024

archief