GERAARDSBERGEN - 17 oktober: werelddag van verzet tegen extreme armoede

C21

GERAARDSBERGEN - 17 oktober: werelddag van verzet tegen extreme armoede

Davidlarmuseau-17
Schepen van Armoedebestrijding David Larmuseau. - Foto: © Jimmy Godaert
 

Met de oprichting van een Sociale Kruidenier in vier deelgemeenten in de vier windrichtingen van Geraardsbergen wil schepen van Armoedebestrijding David Larmuseau de armoede op het platteland aanpakken. “Met dit unieke initiatief willen we de komende jaren de armoede in Geraardsbergen terugdringen.”

De Verenigde Naties roepen in 1992 17 oktober uit tot de Werelddag van verzet tegen extreme armoede. 21 jaar later blijft in de strijd nog een lange weg af te leggen. Alle statistieken tonen aan dat, zeker sinds de crisis van 2008, het aantal armen in onze samenleving sterk is toegenomen. Zo ook in Geraardsbergen. Daar stegen de sociale uitgaven de voorbije vijf jaar met zestig procent. En in het stadscentrum wordt veertig procent van de kinderen geboren in armoede.
Het is geen toeval dat de strijd tegen de kinderarmoede de absolute prioriteit is in het Meerjarenplan 2014-2019 dat volgende  maand ter goedkeuring aan de OCMW-raad wordt voorgelegd.
Maar daarnaast wordt voor het eerst ook de armoede in de deelgemeenten aangepakt. “Het is een publiek geheim dat de armoede ook op het platteland wijd is verspreid,” vertelt schepen van Armoedebestrijding David Larmuseau. “Veel van die mensen worden vandaag niet bereikt.”
Daarin komt de komende maanden verandering. Een ideale opstap is een project Sociale Kruidenier in het kader van het Europese project Leader en AS3 voor plattelandsontwikkeling die zal voorzien in een aanzienlijke subsidiëring tot 30 juni 2015.

Wat is een Sociale kruidenier?
Dit is een alternatief project voor voedselbedeling aan mensen met een laag inkomen. Het uitgangspunt is het idee van een ‘slimme’ winkel waarbij mensen worden gestimuleerd gezonde voeding aan te kopen. De Sociale Kruidenier is alleen toegankelijk voor kansarmen. Die krijgen overeenkomstig hun familiale situatie een enveloppe van een maximaal te besteden bedrag die hij per week kan besteden bij de Sociale Kruidenier.
De Sociale Kruidenier is een model van vrij winkelconcept waar iedereen vrij kan binnenlopen. De bezoekers kunnen zelf hun enveloppe besteden. Het is de bedoeling om de bestaande werking van de voedselbank hierin te integreren.

Depots in vier deelgemeenten
“We gaan die depots inplanten in deelgemeenten van waaruit op hun beurt de omliggende landelijke gemeenten gemakkelijk kunnen worden bereikt,” verduidelijkt schepen Larmuseau.
Voor de locatie komen in de eerste plaats publieke gebouwen in aanmerking: een buurthuis, een voormalige gemeenteschool of een voormalig gemeentehuis of waarom niet een deel van een kerk die daardoor op een nuttige manier kan worden herbestemd. Wanneer geen geschikte publieke ruimte voorhanden is, is het alternatief het huren van een deel van een parochiezaal, een  privézaal of een mobiele ruimte. Het voordeel is dat al die ruimten centraal zijn gelegen.
Waar worden die depots ingericht? “Die knoop moet nog worden doorgehakt. Dat vergt nog enig studiewerk.”
Essentieel is het creëren van een ontmoetingsruimte waar informele contacten kunnen worden gelegd, met daarachter het depot waar de mensen kunnen gaan ‘winkelen’.
 
De bedoeling is om de werking gestaag uit te breiden. Concretisering volgt komende weken.

 
 
Centrale aankoopdienst
Dit project wordt aangestuurd door de vzw Grijkoort uit Ronse dat sinds twee jaar over een eigen Sociale Kruidenier beschikt. Die bereikt wekelijks 500 personen. Daarnaast werd op 14 oktober ook in Oudenaarde van start gegaan met een Sociale Kruidenier. Geraardsbergen is dus de derde in de rij. Nu heeft de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ook een project goedgekeurd om over te gaan tot de oprichting van een Aankoopcentrale voor de Keten van Sociale Kruideniers in Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarbij zou structureel worden samengewerkt met Ronse en Oudenaarde om door de gezamenlijke aankoop tot goedkopere aankoopprijzen te komen. Het is de bedoeling dat die centrale depot in Geraardsbergen wordt ondergebracht.
 
Uniek initiatief
“De federale en Europese subsidies zullen het mogelijk maken dit unieke initiatief op te starten,” besluit schepen Larmuseau. “We gaan ons de komende jaren met man en macht inzetten om dit project te doen slagen. Het is mijn vaste overtuiging dat we daardoor effectief kunnen bijdragen om de armoede te doen verminderen.”

 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 okt 2013
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief