SINT-PIETERS-LEEUW - Diefstal in woningen daalt, maar deze in handelszaken stijgt

C21

SINT-PIETERS-LEEUW - Diefstal in woningen daalt, maar deze in handelszaken stijgt

S_p_l_jaarverslag_politie
 

De zonale politie Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn jaarverslag van afgelopen jaar voorgesteld. Verleden jaar hadden zij veel aandacht voor verkeersveiligheid, diefstal in gebouwen, autocriminaliteit en overlast.

Het aantal aanhoudingen in Sint-Pieters-Leeuw kende een fenomenale stijging. Bijna dagelijks werd er iemand in de cel gestopt.
Het aantal ongelukken met gekwetsten daalden en deze met stoffelijke schade verhoogden.
 
Wat het aantal verkeersongevallen betreft waren er 107 ongevallen met lichamelijk letsel, wat een daling is in verhouding met 2006. Met 314 ongevallen met stoffelijke schade is er een stijging tegenover 2006.
Heel wat preventieve acties werden op touw gezet. De preventieve snelheidsradar werst 1.040 uur ingezet op 8 verschillende locaties. Het analysetoestel werd 4.174 uur ingezet op 17 verschillende locaties. Ook heel wat preventieve acties naar de scholen werd gedaan.
Door onbemande camera’s werden er 908.492 voertuigen gecontroleerd. Er werden 211 uur controles met interceptie, 41,6 uur bemande controles uitgevoerd en 2.480 onbemande controles uitgevoerd. In totaal werden 9.133 processen verbaal (onmiddellijke inning) opgesteld.
Naar de pakkans op vlak van rijden onder invloed werd er 234 uur op alcohol en 31 uur op drugs gecontroleerd. In totaal werden er 648 ademtesten afgenomen.
 
DIEFSTALLEN
Het aantal diefstallen in woningen is in 2007 met 17,57% gedaald, namelijk 197 tegenover 239 in 2006. Het fenomeen diefstal in handelszaken kwam in 2007 op de eerste plaats. Het aantal zware diefstallen in handelszaken steeg met 27,54%, namelijk van 69 tot 88 en de gewone diefstallen in handelszaken steeg met 6,74% (van 91 naar 149). Er werd 24 uren gerichte nachtpatrouilles met anoniem dienstvoertuig naar diefstal in gebouwen verricht. Daarnaast werden er 185,15 uur zichtbare dagpatrouilles op dit fenomeen gedaan. Deze patrouilles gebeurden zowel met voertuig, per fiets, per motorfiets als te paard.
 
Het aantal diefstallen uit voertuigen is tegenover 2006 met 11,28% gedaald. Het vandalisme aan voertuigen is met 2,70% gestegen.
 
OVERLAST
In 2007 werd overlast steeds een belangrijker op te volgen onderwerp.
Zonechef Marc Crispel: “Meer en meer worden onze diensten gevraagd om toezicht en patrouilles te oriënteren naar plaatsen alwaar jongeren samentroepen en rondhangen, maar ook om tussen te komen bij burenruzies. Naast deze sociale overlast is er ook fysieke overlast. Dit zijn tussenkomsten voor geluidshinder, sluikstorten, afvalverbranding, wildgroei, bevuilde rijbaan, inbraakalarmen, hinderlijk verkeer, vandalisme, loslopende dieren. Er werden in totaal 642 uren preventiepatrouilles uitgevoerd op dit fenomeen”.
 
AANHOUDINGEN
De politiemensen van Sint-Pieters-Leeuw verrichtten in 2007 niet minder dan 247 gerechtelijke en 89 bestuurlijke vrijheidsberovingen. Deze cijfers betekenen dat er bijna dagelijks iemand in de cel werd gestopt.
 
TEVREDENHEID
Eind februari werd er voor de derde maal een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden onder het personeel. De resultaten hiervan werden verwerkt door CSD Asse.
Zonechef Crispel: “De gemiddelde tevredenheid van alle ondervraagde onderwerpen was 7,1, wat zeker een stijgende positieve tendens aangeeft”.
In november werd door middel van een enquête een klantbevraging gedaan van het onthaal.
Marc Crispel: “Deze moet ons toelaten de tevredenheid van dienstverlening bij contactname en de mate van toepassing minimale kwaliteitsnormen te meten. Wij kregen een 87,1% algemene klantentevredenheid”.
Verbeterpunten die werden aangegeven zijn de bewegwijzering, de doorverwijzing en het inlichten wie verder helpt en de mogelijke wachttijd. Deze punten worden dit jaar aangepakt.
 
De politiezone Sint-Pieters-Leeuw heeft momenteel 11 goede praktijken aangemeld bij CGL om ze ter beschikking te stellen op de website www.infozone.be. De politiezone staat hiermee bij de top 4 van aanmelders en geeft hierdoor een grote blijk van openheid en de wil om de kennis met anderen te delen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 apr 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 21 jan 2022
Marc Sluys | 16 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 16 jan 2022

archief