Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw stellen samen Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat voor

C21

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw stellen samen Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat voor

Schermafbeelding_2022-09-14_om_22
 

Sinds 2014 werken Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel aan een lokaal klimaatbeleid. Met de opmaak en ondertekening van het Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat engageert onze stad zich verder voor de toekomst. Op de planning staan onder meer het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen op ons grondgebied met minstens 40% tegen 2030.
Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat
Het klimaat verandert, dat zien en voelen we meer en meer. Droge zomers, hevigere stormen, wateroverlast, fijnstof … Die uitdagingen vragen om dringende maatregelen. Daarom heeft onze stad samen met Beersel en Sint-Pieters-Leeuw het Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP of Sustainable Energy Climate Action Plan) ondertekend. Want om de klimaatverandering aan te pakken, is er nood aan verandering in alle sectoren: van energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, landbouw en voeding, industrie tot natuurbeleid. Een uitdaging waarvoor onze stad graag de handen in mekaar slaat voor het grootste succes, als lokale besturen onderling en mét onze inwoners.
Lokaal klimaatbeleid voor concrete actie
Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werken trouwens al langer samen aan een lokaal klimaatbeleid, sinds de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2014. In 2020 volgde dan de toetreding tot het Burgemeestersconvenant 2030 en dit jaar, in 2022, is het tijd voor het Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat. Met daarin heel wat concrete plannen en acties.
Zo wil onze stad de uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied terugdringen met minstens 40% tegen 2030. Dat zal gebeuren door onder meer de opmaak van een tragewegenplan, maar ook door het stimuleren van duurzame mobiliteit. Zo volgen er investeringen in fietsinfrastructuur om inwoners een veilig en vlot alternatief te bieden voor de wagen. Ook de ondersteuning van autodelen maakt deel uit van dat plan, zodat het voortaan nog interessanter wordt om te kiezen voor een deelwagen dan voor een eigen auto.
Verder staat ook de besparing van energie op het programma, net als investeringen in hernieuwbare energie. Door bijvoorbeeld in te zetten op energiezuinige ledverlichting, inwoners te informeren over de voordelen van de plaatsing van warmtepompen, zonnepanelen en –boilers, en uiteraard ook door het gemeentelijke patrimonium energiezuiniger te maken. Verder krijgen inwoners de kans om over te stappen naar groene energie en wordt er financiële ondersteuning voorzien voor duurzaam bouwadvies, BENOvatieadvies en gratis energiescans.

Ook op de planning: structurele maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Zo is het belangrijk om de effecten voor de gezondheid in kaart te brengen (pieken van ozon, kwaliteit van het water …) en zo gepaste acties te kunnen ondernemen. Ook wordt er meer (natuurlijke) schaduw ingepland, net als meer groen in het stadscentrum, om de gevolgen van de hitte tijdens extreem warme dagen te temperen. Verder maakt een uitgebreide onthardingsstrategie ook deel uit van de oplossing, samen een aangepast groen-, maai- en bermbeheer met aandacht voor groenblauwe verbindingen (parken, bossen en waterwegen).
Gezamenlijke inzet

Voor deze ambitieuze plannen bundelt Halle dus opnieuw de krachten met de nabijgelegen lokale besturen van Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, én uiteraard met alle inwoners. De inzet is dan ook groot: groeien als stad met toegang tot duurzame en betaalbare energie. Om te blijven evolueren naar een koolstofarme en klimaatbestendige maatschappij in 2050 waar alle inwoners kunnen rekenen op een veilige thuis en een aangename leefomgeving.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 sep 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 30 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief