Nieuwe kansen voor herontwikkeling van ACV site RUISBROEK

C21

Nieuwe kansen voor herontwikkeling van ACV site RUISBROEK

Scherm__afbeelding_2023-03-31_om_11
 

Een nieuw RUP voor de verlaten en bouwvallige site van het voormalige industriële bedrijf ACV in het centrum van Ruisbroek biedt nieuwe kansen om het centrum van Ruisbroek op te waarderen.

 

De gemeenteraad van 30 maart 2023 gaf groen licht om een studiebureau aan te stellen om dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te starten. In hetzelfde agendapunt gaf de gemeenteraad groen licht om ook voor de KMO-zone tussen Wautersstraat-Vandersteenstraat-Bergensesteenweg een nieuw RUP op te maken.

 

Bart Keymolen, schepen van Ruimtelijke Ordening: “In Ruisbroek geeft de toekomstige ontwikkeling van de aftandse ACV-site nieuwe opportuniteiten om de leefbaarheid van het hele centrum onder de loep te nemen. Met het RUP Wautersstraat willen we focussen op de nieuwe behoeftes van de sportclub, alsook van de bedrijven in die KMO-zone. Voldoende groen, leefbaarheid en tegelijkertijd een antwoord bieden op het mobiliteitsvraagstuk en de parkeervraag is de leidraad in deze RUP’s. Ondertussen lopen twee studies voor masterplannnen die heel interessante info opleveren om de juiste keuzes te maken in de opmaak van deze RUP’s.”

 

Opmaak RUP Ruisbroek Centrum / ACV-site

 

Vandaag legt het BPA een maximaal aantal ondergrondse parkeerplaatsen op. Dat is niet meer van deze tijd. Het gemeentebestuur wenst net zoveel mogelijk parkeerplaatsen ondergronds te voorzien zodat de kwaliteit bovengronds verbetert. Het maximaal aantal woningen ligt vast. Met het RUP willen we deels naar 3-4 verdiepingen gaan in plaats van 2, zodat er meer vrije ruimte is voor de buurt. Tenslotte zal een verbeterde doorgang gerealiseerd worden van het Kerkplein naar het Stationsplein toe.

 

De plancontour van het RUP stemt overeen met het bouwblok tussen de straten Stationsstraat, Kerkplein, Kerkstraat, Pieter Cornelisstraat en Boomkwekerijstraat.

 

Herziening RUP Wautersstraat

 

Deze KMO-zone kan al vele jaren niet gerealiseerd worden omdat het geblokkeerd zit op basis van de ontsluiting richting Bergensesteenweg. Het nieuwe RUP zal meerdere mogelijkheden voorzien zodat dit KMO-gebied over enkele jaren kan ontwikkeld worden met kwaliteitsvolle kleine en middelgrote bedrijven, die voor lokale tewerkstelling zullen zorgen. In de oude plannen was ook een ontsluiting voor wagens voorzien via de Wautersstraat. Dat is nu niet meer het plan. Het is logischer om alle voertuigen te ontsluiten via de Bergensesteenweg. Dit biedt kansen om de smalle Basteleusstraat veiliger en rustiger te maken.

 

De plancontour van het RUP stemt overeen met het bestaande RUP, zijnde het bouwblok tussen de straten P. Basteleusstraat, N6-Bergensesteenweg, E. Vandersteenenstraat en J.B. Wautersstraat.

 

Jan Desmeth, burgemeester : “Met de opmaak van beide Ruimtelijke Uitvoeringsplannen zetten we een belangrijke stap om over 2-3 jaren te starten met een belangrijke verbetering voor onze inwoners. Vooral de voormalige industriële ACV-site in het centrum van Ruisbroek is een groot verhard gebied, dat verloederd is en er slecht bij ligt. In alle geval zullen we inzetten op maximaal ondergronds parkeren. De noodzakelijke ondergrondse parkeerplaatsen voor de woningen zullen daarenboven uitgebreid worden met 60 parkeerplaatsen. Dat zijn er heel wat meer dan hetgeen we vandaag op het Kerkplein hebben. Pas na realisatie van dit alternatief om ondergronds te parkeren, zal het Kerkplein autovrij gemaakt worden. Zo willen we Ruisbroek verder opwaarderen.”

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
31 mrt 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief