Artikels Archief van Beersel

C21

Beersel heeft een nieuwe kinderburgemeester

Editiepajot_bart_devill___kindergemeenteraad22
foto Bart Devillé
 

 

Over de verschillende netten (gemeentelijk-, vrij- en gemeenschapsonderwijs) heen worden in de 9 basisscholen van Beersel jaarlijks verkiezingen gehouden. Elke school kreeg net als de voorbije jaren drie plaatsen om in te vullen. De verkozen kinderen vertegenwoordigen de kinderbevolking van Beersel. Tijdens de installatievergadering leggen de kinderen in aanwezigheid van de (grote) burgemeester Hugo Vandaele, schepen van Onderwijs Jo Vander Meylen en schepen van Jeugd Bruno Lerminiaux en andere schepenen en leden gemeenteraad hun eed af als kindergemeenteraadslid.

 

Klik hier om meer te lezen

 
28 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Bijkomend agendapunt Vlaams Belang werd geamendeerd

Editiepajot_bart_devill___beersel
EP
 

 

Aan de agenda van de jongste gemeenteraad van Beersel voegde Vlaams Belang raadslid Klaas Slootmans een bijkomend punt toe “ Voorstel van raadsbesluit betreffende het invoeren van een jaarlijks gratis krediet voor het gemeentelijk recyclagepark”. In de toelichting van zijn bijkomend agendapunt stelde Slootmans dat zijn voorstel aansluit bij het initiatief van het gemeentebestuur in het kader van het terugdringen van sluikstort. Ook haalde hij cijfers aan die aantonen dat het sluikstorten in Beersel drastisch de hoogte ingaat en verwees naar de burgerbevraging die uitwees dat “het fenomeen van het sluikstorten één van de hoofdbekommernissen is van de Beerselaar.” Om de drempel te verlagen opdat de inwoners  hun afval naar het containerpark zouden brengen,  stelde hij voor dat de  gemeente de inwoners jaarlijks een krediet toekent van 25 euro jaarlijks voor al het recycleerbaar  afval, dus niet enkel voor wat nu al het geval is.

 

Klik hier om meer te lezen

 
28 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Retributiereglement gemeentelijk recyclagepark werd aangepast

Editiepajot_bart_devill___recyclagepark_beersel
foto Bart Devillé
 

 Op de jongste gemeenteraad van Beersel werd een aanpassing van het retributiereglement betreffende het gemeentelijk recyclagepark goedgekeurd. Voor de aanslagjaren 2020 tot 2025 dient het aangepast te worden. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
26 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

Beersel doet mee aan Project “Overal Stroomversnellers en DeeldeZon”

Editiepajot_bart_devill___voorplein_sint_victor
voorplein Sint-Victor / foto Bart Devillé
 

 Op de jongste gemeenteraad van Beersel kregen de raadsleden de kans zich uit te spreken tot de toetreding tot de raamovereenkomst voor autodelen van Intercommunale Haviland en het afsluiten van overeenkomsten met Cambio, Pajopower en vzw Scheppers voor het ter beschikking stellen van twee elektrische deelwagens(gekoppeld aan zonnepanelen) op het voorplein van Sint-Victor Alsemberg. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
26 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

Met het “noodkoopfonds” helpen we inwoners, die zelf hun huis niet kunnen renoveren

Logo_leeuw_
 

 Het project ‘Noodkoopfonds Zennevallei’ biedt steun aan minder kapitaalkrachtigen met als resultaat een opgewaardeerd woningpatrimonium. Om dit project vorm te geven, sluit de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsovereenkomst af met de stad Halle, de gemeente Beersel en het Energiehuis (3W+)

 

Klik hier om meer te lezen

 
25 feb 2022
Marc Sluys
 

BEERSEL Korte gemeenteraad werd fysiek en online gevolgd

Editiepajot_bart_devill___zwaar_verkeer_zennestraat
Zwaar verkeer Zennestraat in Lot / foto Bart Devillé
 

Toen het college van burgemeester en schepenen een beslissing moest nemen hoe de gemeenteraad zou plaatsvinden was het code rood en nog niet aangewezen om de zitting van de gemeente- en OCMW raad en het AGB enkel op fysieke wijze te laten doorgaan. Daarom werd er nog eens voor gekozen om de gemeente- en OCMW raad en de vergadering van het AGB in hybridevorm te laten doorgaan.....

 

Klik hier om meer te lezen

 
25 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Bierhuis Oud Beersel feestelijk ingehuldigd

Editiepajot_bart_devill___gert_en_zijn_vrouwtje
foto Bart Devillé
 

 

Sinds begin dit jaar het eerste glas oude Geuze(en andere eigen bieren van Brouwerij Oud Beersel) geschonken werd in Bierhuis Oud Beersel werkten Gert Christiaens en zijn team toe naar de officiële opening van het Bierhuis. Deze feestelijke inhuldiging vond plaats op woensdag 23 februari, dit in aanwezigheid van o.m. Gunther Coppens, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant voor o.m. toerisme, burgemeester Hugo Vandaele van Beersel  en uiteraard Gert Christiaens. Zij voerden ook het woord. De talrijke aanwezigen kregen de gelegenheid om te proeven van een selectie van de bieren van Oud Beersel en om de brouwerij te bezoeken. Een en ander kan ook tijdens het lang openingsweekend van donderdag 24 tot zondag 27 februari.

 

Klik hier om meer te lezen

 
24 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

REGIO - Gezocht: plattelandsprojecten om eenzaamheid tegen te gaan

A_prov_brabant
Ingezonden foto
 
De provincie Vlaams-Brabant is, samen met Vlaanderen en Europa, op zoek naar plattelandsprojecten die de eenzaamheid tegen gaan. Projecten die bijvoorbeeld een verloren ruimte een nieuw leven geven door er moestuintjes aan te leggen of banken te plaatsen voor een buurtgesprek, kunnen financiële steun krijgen. 

 

 

Klik hier om meer te lezen

 
23 feb 2022
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 

Beersel stapt ook in het project van “de gele doos”

Editiepajot_bart_devill___de_gele_doos
ingezonden foto
 

 

De “gele doos” kan levens redden, daar zijn al velen het over eens. In een noodsituatie moet het snel gaan. Dan is het handig dat hulpverleners weten dat ze in jouw koelkast een gele brooddoos vinden waar cruciale medische informatie in verzameld is. De gele doos is een project dat inmiddels in een aantal gemeenten in gebruik is.

 

Klik hier om meer te lezen

 
23 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

Beersel zet grote middelen in tegen sluikstorten

Editiepajot_bart_devill___sluikstorten
ingezonden foto
 

 Sluikstorten wordt alsmaar erger en neemt onaanvaardbare proporties aan in de gemeente. Vooral rond de op- en afritten van de ring is het dweilen met de kraan open. Dit vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Het is echter bijzonder moeilijk om deze overtreders op heterdaad te betrappen. Daarom schakelt gemeente Beersel in samenwerking met de politie vanaf deze week een versnelling hoger en voert het de actie tegen sluikstorters op. Hierbij word ook aan de bevolking gevraagd om mee een oogje in het zeil te houden. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
22 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL/SINT-GENESIUS-RODE/HALLE/SINT-PIETERS-LEEUW/LINKEBEEK/DROGENBOS Vaccineren tijdens Krokusvakantie? Het kan….

Editiepajot_bart_devill___vaccinatiecentrum_zennevallei
foto Bart Devillé
 

 Momenteel gaat het wat corona betreft (nog) in goede richting. Gaat het zo blijven? Is er (definitief) licht aan het einde van de tunnel? Of komt er nog een variant opduiken? Wie weet het?....... In elk geval, er wordt een laatste kans geboden voor een vrije inloop vaccinatie Zennevallei tijdens de krokusvakantie. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
21 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL NEVA wint finale Zennetoer

Editiepajot_bart_devill___neva
foto ingezonden
 

 Vijf bands betwistten de finale van de Zennetoer in CC de Meent(Beersel). Zij streden zowel voor de felbegeerde titel van beste band als publiekslieveling. Deze finale van de ondertussen legendarische Zennetoer werd meteen de laatste. De organisatoren trekken er de stekker uit, maar zijn het concept nog niet beu, zij stoppen om te vernieuwen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
21 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

Gouverneur zet zijn schouders achter zoektocht politie-inspecteurs

Provinciehuis_buitenkant
 

  De laatste jaren kampen tal van Vlaams-Brabantse politiezones, over de beide gerechtelijke arrondissementen heen, met belangrijke personeelstekorten. Uit de cijfers van de voorbije 5 jaar blijkt dat de situatie niet onmiddellijk verbetert en dat vele vacatures niet raken ingevuld. In Halle-Vilvoorde bedraagt het aantal niet-ingevulde posities van operationele politiemensen nu gemiddeld om en bij de 20% bij de lokale politie, met uitschieters in bepaalde politiezones en federale politiediensten tot boven 30%. In het arrondissement Leuven is de situatie iets minder ernstig, maar zien we toch ook een stijging tot gemiddeld 11% operationele tekorten bij de lokale politiezones.

 

Klik hier om meer te lezen

 
18 feb 2022
Marc Sluys
 

BEERSEL Kinderen planten bomen in Beemd Huizingen

Editiepajot_bart_devill___boomplant_huizingen
ingezonden foto
 

 Het waren de Bende van Beerselklassen van GBS Huizingen die deze morgen de aanplant van 200 struiken en bomen langs de Huizingse voetbalvelden alsook de klimaatboom aan de ingang van het vredesbos voor hun rekening namen.De mannen van Pro Natura en de technische dienst van de gemeente Beersel ondersteunden de kinderen bij het planten in zware grond. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
16 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL N-VA Beersel deelt Beerselbonnen uit aan zijn leden voor Valentijn

Editiepajot_bart_devill___nva_beerselbon
ingezonden foto
 

 

Het is Valentijn en dat zullen de Beerselse N-VA leden geweten hebben. In het weekend van 12 en 13 februari deelde de N-VA afdeling van Beersel Beerselbonnen uit aan haar leden. Ze gingen ze persoonlijk afgeven aan de deur, in plaats van ze te versturen, om toch een beetje het contact met hun leden te behouden.

 

Klik hier om meer te lezen

 
15 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

Hondenpoep blijft een probleem ook in ZENNEVALLEI

Politie_zone
 

 Eén van de grootste ergernissen bij inwoners is … hondenpoep. En gelukkig hebben eigenaars van honden zich de laatste jaren ook goed aangepast om de buurt hondenpoepvrij te houden. Want hondenpoep hoort nu eenmaal niet op de openbare weg of in openbaar groen, maar wel in een zakje of een hondentoilet. Zo worden ongemakjes en geurhinder vermeden. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
14 feb 2022
Marc Sluys
 

BEERSEL - Guido Degelaen kreeg gouden medaille voor Sportverdienste

Editiepajot_bart_devill___guido_degelaen
ingezonden foto
 

  
Voor 50 jaar inzet als bestuurder en lid van DAVOC Lot werd zaterdag in Sportcomplex Vogelenzang te Lot, Guido De Gelaen gehuldigd. Hij kreeg de gouden gemeentelijke medaille voor Sportverdienste opgespeld. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
14 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL - Voorjaarstrek van amfibieën wordt veiliger gemaakt in Beersel

Editiepajot_bart_devill___overzetactie_padden
ingezonden foto
 

 Elk jaar worden in Beersel tijdens de voorjaarstrek van amfibieën van winterverblijfplaats naar voortplantingspoel overzetacties georganiseerd. Vrijwilligers zorgen er voor dat de diertjes veilig hun voortplantingspoel in Halle bereiken. In Beersel worden in de Haakstraat en de Fazantenlaan schermen geplaatst met ingegraven emmers. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
14 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL - Fase 3 werkzaamheden Steenweg op Ukkel worden maandag aangevat

Editiepajot_bart_devill___kruispunt_moesjebaaz
foto Bart Devillé
 

 Fase 3 van de rioleringswerken Steenweg op Ukkel start op maandag 14 februari 2022. Het kruispunt met de Dachelenberg (tot aan de spoorwegbrug) wordt vernieuwd. Er wordt een nieuwe riolering aangelegd en de straat wordt heringericht met nieuwe voet- en fietspaden. Door de werken wordt het kruispunt van de Steenweg op Ukkel met de
Dachelenbergstraat afgesloten voor alle verkeer, vanaf de spoorwegbrug tot Moesjebaaz.

 

Klik hier om meer te lezen

 
13 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Dialectenavond Beersel wordt hernomen, er komt zelfs een namiddag bij

Editiepajot_bart_devill___dialectenavond_beersel
Dialectenavond 2021 / foto Bart Devillé
 

 Op 14 oktober 2021 vond in CC de Meent een dialectenavond plaats en met groot succes, zelfs in deze corona tijden. Blijkbaar hadden veel Beerselaars en anderen uit de regio nood aan een gezonde ontspanning. De Dialectenavond in Beersel werd in het leven geroepen door de werkgroep “dialect” van de cultuurraad van Beersel. De betekenis van de dialectenavond: Een ludieke avond met veel engagement en vooral veel spelplezier, gezever en gezwets, gebracht in de plastische dialecten van deelgemeenten Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
12 feb 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 

Laatste Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 26 jan 2023
Hugo Devillé | 16 jan 2023
Hugo Devillé | 16 jan 2023

archief