PEPINGEN - Herinrichting doortocht Ninoofsesteenweg

C21

PEPINGEN - Herinrichting doortocht Ninoofsesteenweg

Gdg_herinrichting_dorp_pepingen__13_
 
Gdg_herinrichting_dorp_pepingen__2_
Gdg_herinrichting_dorp_pepingen__3_
Gdg_herinrichting_dorp_pepingen__10_
 

Op een informatievergadering konden de inwoners van Pepingen kennismaken met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N28) in de dorpskom. Het project werd opgesteld en toegelicht door de aangestelde ontwerper Grontmij. De plannen behelzen het gedeelte tussen de Brugstraat (containerpark) en het kruispunt Blokkes. Ook de geplande rioleringswerken die gelijklopend met de herinrichting zullen worden uitgevoerd werden uiteengezet door Aquafin  voor de bovengemeentelijke rioleringsinfrastructuur en door Riobra voor de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur. Het ganse project beoogt het centrum van de gemeente meer leefbaar en meer verkeersveilig te maken. Overeenkomstig het mobiliteitsconvenant betaalt het Vlaams Gewest de kosten voor de wegeniswerken en de gemeente Pepingen de kosten voor de aansluitende voorzieningen zoals de voetpaden, het groen en het straatmeubilair.


Grontmij
Volgende wijzigingen werden aan de hand van de voorlopige ontwerpplannen toegelicht :
  • tussen Hoesnaek en Palokenstraat ontdubbelen van het bestaande fietspad naar éénrichtingsfietspaden in beide richtingen.
  • Ter hoogte van Hoesnaek inplanten van een voorrangsgeregeld kruispunt met mogelijkheid tot het plaatsen van verkeerslichten in een later stadium.
  • Hoesnaek aansluiten op de bocht van het oude tracé van de N28.
  • De Kamstraat krijgt geen rechtstreekse aansluiting meer op de N28, wel een ontsluiting via het Gemeenteplein.
  • Kerkstraat aansluiten op N28 als voorrangsgeregeld kruispunt.
  • Steenweg op Elingen/Vroembos inrichten als een voorrangskruispunt met invoegstroken.
  • Bushalte vanuit kruispunt Steenweg Elingen verschuiven naar kruispunt met Boekhoutstraat met oversteekplaats voor voetgangers.
  • Kruispunt De Palokenstraat behoort niet tot het project.
  • De bussen op de rijbaan laten halte houden met het voorzien van een perron om het in- en uitstappen veilig te laten verlopen

De voorontwerpplannen liggen alleszins nog tot en met 6 juni 2008 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening. 
De start van deze werkzaamheden wordt gepland ten vroegste in 2009. Als alles volgens plan verloopt zullen de werken 18 à 24 maanden in beslag nemen.

Aquafin
Aquafin voorziet langsheen een groot gedeelte van het traject het bovengemeentelijk investeringsproject “Collector Zuunbeek fase 3”.
Dit project voorziet in de opvang en de doorvoer van de lozingen ter hoogte van de Zuunbeek. Deze lozingen worden opgevangen en door middel van een pompstation opgepompt in de N28 tot op het hoogste punt ter hoogte van het gemeentehuis. Hier wordt dan aangesloten op de bestaande riolering die de ingebuisde waterloop loost ter hoogte van de school. Ook deze lozingen worden opgevangen en door middel van een gravitaire collector doorgevoerd. Verder afwaarts wordt de collector doorheen een weiland evenwijdig met de Boekhoutstraat aangelegd.
Het ontwerp van deze collector is afgerond en klaar voor aanbesteding.
 
Riobra
Riobra voorziet in een GIP-project (Gemeentelijk InvesteringsProgramma) langsheen het volledige tracé voor het realiseren van een volledig gescheiden systeem voor de afvoer van enerzijds hemelwater en anderzijds afvalwater. Het Vlaams Gewest voorziet hiervoor subsidies. De bestaande leidingen werden geïnspecteerd om de verdere bruikbaarheid te evalueren.
Dit project houdt in dat bij de aanleg of heraanleg van riolering het hemelwater van de particuliere woningen langsheen het tracé van de werken optimaal dient afgekoppeld te worden van het afvalwater.
Bij open of halfopen bebouwing dient derhalve alle hemelwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd. Ook bij gesloten bebouwing dient het hemelwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd behalve indien hiervoor leidingen door of onder de woning dienen aangelegd.
 
Vragenronde
De ontwerpplannen deden bij de aanwezigen heel wat vragen rijzen nopens de bereikbaarheid van de handelaars en de school tijdens de werkzaamheden, die toch een geruime tijd zullen in beslag nemen.Ook het verschuiven van het aantal parkeerplaatsen naar vooral het gemeenteplein deed hier en daar bij de handelaars een wenkbrauw fronsen. Alleszins worden de betrokken inwoners in een latere fase verder geïnformeerd over het project. Het gemeentebestuur staat er ook op dat voor en tijdens de uitvoering van de werken een nauwe dialoog tot stand komt met de aangelanden.
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 mei 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 18 mrt 2024

archief