PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 12 april

C21

PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 12 april

Sprokkels_politieraad
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 12 april - © Deschuyffeleer
 

Openbaarheid zittingen

Daar de openbaarheid wettelijk het uitgangspunt voor het organiseren van de politieraden uitmaakt en door de lange duur van de Covid-19-periode er echt niet meer kan gesproken worden van een werkelijk uitzonderlijk karakter om de openbaarheid van de zittingen niet na te leven verliep op aangeven van de toezichthoudende overheid het openbaar gedeelte van de zitting voor de eerste keer opnieuw in enige openbaarheid door middel van een audiovisuele livestream. Technische problemen maakten echter dat de livestream via YouTube pas op 10 minuten voor het einde tijdens de behandeling van het laatste agendapunt over de verkoop van de site Lennik toegankelijk werd.

Die gedeeltelijke opname van de zitting is overigens nog te raadplegen via deze link vermeld op de website van de politie Pajottenland, die de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen bedient.

Nieuw politiehuis

Volgens waarnemend korpschef Philippe Annys lopen de opeenvolgende werkzaamheden voor de bouw van het nieuw politiehuis nog altijd op schema. De voorlopige oplevering is dan ook nog altijd voorzien op 1 september 2021. Na het testen van de informaticavoorzieningen wordt de eigenlijke verhuis dan gepland tijdens de eerste twee weken van oktober 2021.

Tijdens de zitting bekrachtigden de raadsleden ook twee collegebesluiten waarbij bijkomende uitgaven werden goedgekeurd voor enerzijds de fiber-aansluiting op het ISLP-netwerk (3.060€) en anderzijds voor het aanbrengen van zonnewerende beglazing op de 1ste verdieping (6.583€) daar die hoofdzakelijk zuidelijk georiënteerd is en de vrees leeft dat in die lokalen verhitting zou optreden ondanks de toch al eerder genomen maatregelen rond zonwering en het optimaliseren van de warmtepomp.  

Verkoop site Lennik

De raadsleden legden ook het lastencohier met de voorwaarden voor de verkoop van het administratief complex van de gewezen rijkswachtkazerne in de Alfred Algoetstraat in Lennik vast. Zo kan de officiële verkoop via de Biddit-procedure door de aangestelde notaris Dirk Van Den Haute thans worden opgestart. De aanvang van de biedingen is daarbij gepland op woensdag 19 mei om 14 u en de sluiting in principe op donderdag 27 mei om 14 u. De instelprijs is vastgelegd op 350.000€.

Bij de stemming onthielden de twee Lennikse N-VA-Lennik² raadsleden (Christel O en Erik O) zich. Zij wensten dat er een voorkeursrecht tot aankoop voor het gebouw zou ingeschreven worden voor de gemeente Lennik met als motivering: “Wij begrijpen dat de politiezone geld nodig heeft voor de uitbouw van haar infrastructuur maar de bouw is gelegen is in een site van de gemeente met sociale woningen en de sporthal. Lennik is ook de grootste financierder van de politiezone en er is een nood is aan sociale woningen in Lennik”.

De Lennikse burgemeester Irina De Knop verduidelijkte dat het instellen van dat voorkeurrecht herhaalde keren in het politiecollege besproken werd maar dat die mogelijkheid niet blijkt te bestaan. Ook de aangestelde notaris deelt die mening.

De waarnemend korpschef gaf nog aan dat overigens ook Lennik een bod mag uitbrengen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Deschuyffeleer Godelieve | 17 jul 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief