PEPINGEN loopt mooie kansen mis volgens de minderheid

C21

PEPINGEN loopt mooie kansen mis volgens de minderheid

Gemeentehuis_zagerij_lr
 

Op de gemeenteraad van 27 april 2022 stond de verbouwing van het gemeentehuis en de gebouwen van de Chiro op de agenda en beide dossiers blijken dossiers van de gemiste kansen voor Pepingen te worden.
Dossier gemeentehuis
Het bestuur plant een uitbreiding van het gemeentehuis, een project dat in het verleden onder CD&V-bestuur was opgestart. CD&V plande alle diensten te centraliseren om zo te zorgen voor een optimale dienstverlening naar de bevolking toe en een optimale samenwerking van het gemeentepersoneel. De naastliggende Zagerij bood enorm veel mogelijkheden en de aankoop ervan werd door alle politieke fracties goedgekeurd. De Zagerij zou plaats bieden aan een vernieuwde kinderopvang, de bibliotheek, de raadzaal en bijkomende bureauruimte waardoor alle diensten zouden samen zitten. Door samen te werken met een privépartner was er voor de gemeente geen bouwrisico en waren de kosten voor de gemeente volledig gekend en stabiel.
Het nieuwe bestuur veegde al die plannen van tafel en plant de verkoop van de Zagerij met als argumentatie dat de CD&V-plannen te duur waren. Daarvoor baseerden ze zich op initiële ramingen van hun alternatieve plannen: een uitbouw van het gemeentehuis zelf en een verbouwing van de bibliotheek in Bellingen, zonder centralisatie van diensten dus. Zoals door de gezamenlijke oppositie aangegeven, waren die geraamde kosten duidelijk natte vingerwerk want, na al eerdere verhogingen van de budgetten, blijkt nu dat de kosten voor de uitbouw van het gemeentehuis al meer dan dubbel zo hoog zijn dan oorspronkelijk geraamd, namelijk 1.108.000 euro. Ook het beheer van dit project blijkt amateuristisch want het bestuur keurde op de raad van 27 april de aanstelling van een architect goed op basis van plannen waarvan men nog niet weet wat ermee te doen. Schepen Rudi Seghers gaf aan dat men dit nog moest bestuderen.
Dossier Chirolokalen
De huidige Chirolokalen in Beert zijn afgeleefd en te klein. Bovendien is er een gebrek aan buitenspeelruimte. De gezamenlijke oppositie stelde daarom voor om nieuwe, energie-zuinige lokalen te bouwen op het gravelterrein aan de voetbal in Pepingen, een grond eigendom van de gemeente. Deze locatie biedt buitenspeelmogelijkheden in overvloed en ruime parkeergelegenheid. Ook dit voorstel werd van tafel geveegd, zonder enige vorm van onderzoek. Ondertussen gaf het bestuur dit terrein zelfs gratis ter beschikking om padelterreinen aan te leggen. 
Voor de Chiro plant het bestuur oplapwerk van het huidige gebouw zonder energie-besparende maatregelen en een uitbreiding van de lokalen wat de buitenspeelruimte verder verkleint. Oorspronkelijk geraamd op 100.000 euro blijken de kosten voor enkel de uitbreiding nu al voorlopig geraamd op 340.000 euro en in dit budget zijn heel wat kosten nog niet opgenomen. Een energiezuinige nieuwbouw met verkoop van de huidige gebouwen, zoals de gezamenlijke oppositie voorstelde, was duidelijk een veel beter alternatief.  
De gezamenlijke oppositie betreurt het gebrek aan visie van het bestuur. De omgevingsanalyse die de noden van de gemeente aangeeft, wordt bij elk project naast zich neergelegd. Bovendien wordt bij investering niet duurzaam en toekomstgericht gewerkt. Aan het bestuur werd met aandrang gevraagd zorgvuldiger met het belastingsgeld om te springen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 mei 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 03 feb 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 27 jan 2023

archief