Prijsstijgingen en het beperken van inzamelingen zijn de rode draad in het afvalbeleid in PEPINGEN.

C21

Prijsstijgingen en het beperken van inzamelingen zijn de rode draad in het afvalbeleid in PEPINGEN.

Containerpark_pepingen_
 

Het schepencollege van Pepingen neemt een merkwaardige stelling in meent opositiepartij CD&V in Pepingen. 

Op de gemeenteraad beweert men eerst tegen een prijsaanpassing van de restafvalzak te zijn om vervolgens principieel akkoord te gaan met een prijsstijging, op voorwaarde dat de andere 18 deelnemende buurgemeenten ook akkoord gaan. Ofwel ben er voor ofwel ben je er tegen!

Intradura, de intercommunale die onze huisvuilverwerking organiseert, werd opgericht om door middel van het schaalvoordeel de kosten te laten dalen. 
Indradura zou  voor de gemeenten de afvalinzameling zo efficiënt mogelijk moeten uitvoeren.
Het ziet er momenteel meer en meer naar uit dat het enige doel van Intradura is om het aantal kg gesorteerd afval dat het per inwoner inzamelt zo laag mogelijk te krijgen. Waar de inwoners met hun afval terecht kunnen, blijkt niet de 1stezorg te zijn.

We horen niets anders dan prijsstijgingen.

Naast het plan om de prijs van de restafvalzak te verhogen, is groenafval is op het recyclagepark van Pepingen betalend geworden.
De gratis plastiekinzameling moet nu via een blauwe zak en voor harde plastiek betaal je 0,16 euro per kg.

Deze prijsstijgingen komen niet alleen op vraag van Intradura.
In een bericht van Intradura aan de schepencolleges van de 19 deelnemende gemeenten lezen we dat Intradura vragen kreeg  vanuit verschillende lokale besturen om, in het kader van de begroting 2023,  de kosten van hun afvalbeleid te doen dalen of hun inkomsten te doen stijgen

Gemeentelijke tussenkomst voor de afvalophaling van de scholen is afgeschaft.

In het verleden werkte de gemeente samen met de scholen bij het reduceren en sorteren van afval.
De scholen konden gratis zakken bekomen bij de gemeente.
De leerkrachten leerden de kinderen via afvalstraatjes hoe sorteren moet, hoe zij hun afval konden beperken.
Maar spijtig genoeg gaat het bestuur van Pepingen mee in het verhaal van Intradura om het aantal kg gesorteerd afval per inwoner zo laag mogelijk te krijgen. Om dit doel te bereiken zijn alle middelen blijkbaar goed.
Vanaf nu geen gratis zakken meer, geen ophaling meer van restafval aan de Pepingse scholen door Intradura. Om ervoor te zorgen dat het gesorteerde afval van de scholen niet meer in de cijfers van Intradura terecht komt, worden de scholen vanaf nu verplicht om een privé bedrijf aan te stellen en te betalen voor het ophalen van afval.
Kan het echt niet dat een deeltje van de gemeentebelasting die door ouders betaald wordt als ondersteuning naar de afvalproblematiek in de scholen gaat?
Onze cd&v-fractie rekent erop dat deze beslissingen kunnen herroepen worden!

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mrt 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief