Thuis in BEVER – Chez nous à Biévenè stopt overlegmomenten met oppositie

Thuis in BEVER – Chez nous à Biévenè stopt overlegmomenten met oppositie

Michiel_krikilion_1
Thuis in BEVER – Chez nous à Biévenè stopt overlegmomenten met oppositie - Michiel Krikilion - © Deschuyffeleer

Meerderheidsfractie Thuis in Bever – Chez nous à Biévène, de CD&V-afdeling in de faciliteitengemeente met nagenoeg 2200 inwoners in de zuidwestelijke uithoek van het Pajottenland, houdt de overlegmomenten buiten de gemeenteraad met de minderheidsfractie van Open voor de Mens met onmiddellijke ingang voor bekeken. Dat is de boodschap die fractieleider Michiel Krikilion in een open mailbericht liet geworden aan zijn collega Henk Verhofstadt.

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen behaalde Thuis in Bever – Chez nous à Biévène met zes zetels een absolute meerderheid. Open voor de Mens moest zo met vijf zetels de duimen leggen. In de schoot van de meerderheidsfractie werd dan bij het ingaan van de nieuwe legislatuur een akkoord gesloten waarbij de eerste drie jaren Dirk Willem (362 voorkeurstemmen) de burgemeesterssjerp mocht omgorden om dan de fakkel de laatste drie jaren door te geven aan de huidige eerste schepen Kristof Cattie (380 voorkeurstemmen).
 
Belangrijke dossiers 
 
“In het begin van onze legislatuur waren we overeengekomen om op frequente tijdstippen overlegmomenten in te plannen aangaande belangrijke dossiers. Dit met als hoofddoel de samenwerking en de transparantie te bevorderen. Deze overlegmomenten gaven een positieve invloed op de samenwerking van het voorbije jaar”, stelt Michiel Krikilion. “Ondanks de meerdere inspanningen van onze fractie moeten we tot onze spijt vaststellen dat we steeds geconfronteerd worden met klachten, gericht aan hogere instanties, ingediend door jullie partij(lid)”.
 
Met dat 'partij(lid)' wordt blijkbaar met de vinger gewezen naar raadslid Rudy Geuens. Die nieuwkomer heeft sinds zijn aantreden in de gemeenteraad reeds meerdere klachten ingediend bij de voogdijoverheden over het functioneren van het gemeentebestuur. Nu eens wordt hij in het gelijk gesteld, dan weer blijkt hij onvoldoende argumentatie te kunnen aanbrengen of het niet bij het juiste eind te hebben. De meerderheidsfractie van Thuis in Bever – Chez nous à Biévène stelt nu aan de kaak dat Henk Verhofstadt als fractieleider voor Open voor de Mens “naar aanleiding van het verloop van onze laatste gemeenteraad hierin geen duidelijk standpunt inneemt”.
 
Onaanvaardbaar
 
Verder stelt Michiel Krikilion hierbij ook nog: “De personeelsleden en mandatarissen worden regelmatig aangevallen en respectloos behandeld. Ter illustratie citeer ik graag volgende zin: 'Als U denkt dat het decreet lokaal bestuur niet op een kleine gemeente als Bever van toepassing is dan moet U een mini decreet bepleiten bij de hogere overheid of verhuizen naar een bananenrepubliek waar U de aangenomen stijl kan verderzetten. En vergeet dan zeker niet om uw algemeen directeur mee te verhuizen'.”
 
“Dit discriminerend gedrag is totaal onaanvaardbaar en ongepast in onze gemeentepolitiek. Daarom heeft onze fractie besloten de overlegmomenten stop te zetten met onmiddellijk ingang”, luidt het eindbesluit van de fractieleider van Thuis in Bever – Chez nous à Biévène in zijn open mailbericht.
 
Reacties
 
In een eerste reactie zegt Henk Verhofstadt, de fractieleider van Open voor de Mens dat “het stopzetten van de overlegmomenten voor zijn minderheidsfractie niets wijzigt aan de besluitvorming van de meerderheid. Met onze voorstellen werd toch niets gedaan en eens er gestemd moest worden in de gemeenteraad kenden we het resultaat wel.”
“En wat betreft het feit dat ik geen duidelijk standpunt inneem”, stelt diezelfde fractieleider: “We vormen samen de fractie Open voor de Mens. We hameren samen op inhoud en ook op wetgeving. Het gemeentedecreet is er voor iedere gemeente in Vlaanderen, dus ook voor Bever. Als wetten en decreten met de voeten worden getreden, komt er chaos. Het is overigens belangrijk te melden dat onze inspanningen om het bestuur het decreet te doen naleven ook al hun vruchten afwerpen. Verslagen van schepencolleges en gemeenteraden worden nu wel binnen de opgelegde termijnen bezorgd, wat het werk van de gemeenteraadsleden vergemakkelijkt. Ik had daar de vorige legislaturen, tot vervelens toe, op een vriendelijke manier, om gevraagd. Maar blijkbaar moet je je dan toch tot de hogere instanties richten en klachten indienen om dat decreet te laten naleven. Jammer toch…”
 
Open voor de Mens-raadslid Rudy Geuens, de gebeten hond in het spel, vindt dan weer dat het aangehaald citaat uit zijn context werd gerukt: “Het was een uitlating omdat burgemeester Dirk Willem op de jongste gemeenteraad onbeschoft handelde en de raadsleden niet de gelegenheid gaf om uit te praten of nog agendapunten/vragen aan te halen. Hij had er genoeg van en dus was het maar gedaan. Maar zo werkt een democratie niet. Tot op heden heb ik bij de voogdijoverheden acht klachten ingediend. Daarvan zijn er inmiddels zes behandeld. In vijf gevallen werd ik in het gelijk gesteld of diende de gemeente zich te schikken naar de regelgeving. Je kan dus zeggen dat ik de werking van de gemeente heb verbeterd”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020

archief