PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER

C21

PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER

1_laatste_4_projecten_leader_2022___9_
PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER - © Deschuyffeleer
 
Dsc06781
PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER - Voorzitter Pajottenland+ Frank Nevens - © Deschuyffeleer
 
Laatste_4_projecten_leader_2022___2_
PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER - © Deschuyffeleer
 
Laatste_4_projecten_leader_2022___3_
PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER - © Deschuyffeleer
 
Laatste_4_projecten_leader_2022___4_
PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER - © Deschuyffeleer
 
Laatste_4_projecten_leader_2022___5_
PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER - © Deschuyffeleer
 
Laatste_4_projecten_leader_2022___6_
PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER - © Deschuyffeleer
 
Laatste_4_projecten_leader_2022___7_
PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER - © Deschuyffeleer
 
Laatste_4_projecten_leader_2022___8_
PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER - © Deschuyffeleer
 
Laatste_4_projecten_leader_2022___10_
PAJOTTENLAND+ lanceert de laatste projecten van de aflopende programmatermijn van LEADER - © Deschuyffeleer
 

‘Koester je kern’ in Lennik, ‘Dorpsproject Familia’ en ‘Puur Pajottenland - Beleef Pajottenland!’ in Gooik evenals ‘VolleGaas beleven’ in Galmaarden, Gooik en Lennik  zijn de vier laatste projecten die de Plaatselijke Groep van Pajottenland+ onder het voorzitterschap van Hernenaar Frank Nevens voor de periode 2014-2022 heeft beloond met subsidies uit LEADER, het Europees programma voor het ontwikkelen van het platteland. Samen vangen de vier projecten ruim 230.000 euro. Zij hebben nu tot 2024 om hun project gestalte te geven. Binnenkort volgt in het kader van de nieuwe Leaderperiode overigens andermaal een oproep voor bijkomende projecten.

Het was begin dit jaar dat vanuit Pajottenland+ nogmaals een oproep werd gelanceerd voor creatieve en innovatieve projectideeën om de resterende subsidies zinvol te kunnen besteden. Na een eerste oproep hadden eind vorig jaar met ‘Bever beter best’, ‘Pajottenland 2.0…een land om online lief te hebben’ en ‘Breng kleur in ons dorp’ in Herne slechts drie projecten groen licht gekregen voor het binnenhalen van Leadersubsidies. 

Dorpsproject Familia (Gooik) geniet van een subsidie van 27.950 euro en werd voorgesteld door gewezen burgemeester Michel Doomst. 
“Het project 'Dorpsproject Familia' wil de synergie tussen het dorpshuis, de vrijwilligers en de organisaties versterken. Daarbij gaat ook aandacht naar ontmoeting en zal een streepje groen komen op de gevel van de nostalgische zaal. Het project wil een sterke dorpsdynamiek creëren”. Enkele vooropgestelde kernideeën zijn:  gaan van zaal naar ziel, meer samenwerking onder en meer betrokkenheid van de bevolking.

Het project ‘Koester je kern’ (Lennik) geniet van een subsidie van 11.212,50 euro en werd voorgesteld door zes enthousiaste burgers binnen de adviesschrijfgroep van de gemeente.
“Het centrum van Sint-Kwintens-Lennik maakt deel uit van het project 'Groen Hoefijzer'. Om meer groen te creëren binnen de kern, focust het project op geveltuintjes en gemeentelijk patrimonium. Ook de vzw Zonnestraal participeert mee binnen het project en zal meer groen creëren op haar domein”. Door mekaars realisatie te bewonderen willen de projectindieners er ook toe komen dat mensen terug meer op straat zouden komen en hun ervaring onder mekaar zouden delen. Ook voorop in de betrachtingen is het initiatief delen met andere gemeenten.

Puur Pajottenland - Beleef Paddenbroek! Geniet van een subsidie van 103.772,50 euro en werd voorgesteld door Marlies Demaeseneer, deskundige toerisme Paddenbroek, Katelijne Aelen (RLPZ) en An Verspecht (Klimaatpunt).  
“Het project focust op de vijf pijlers binnen het plattelandscentrum Paddenbroek. En is een samenwerking tussen het centrum, de gemeenten Gooik en Roosdaal, Klimaatpunt en Regionaal Landschap Pajottenland Zennevallei. Zo krijgt onder andere de pijler landbouw meer visibiliteit binnen het centrum via een nauwe samenwerking met de plaatselijke landbouwers.. Maar ook de bakoven en de Watt-mobiel krijgen een plaatsje binnen het project. Elke organisatie haalt gretig haar troeven naar boven. De krachten werden dan ook gebundeld om het project als een 4 in 1 samen te schrijven”. Centraal hierbij is ook de gedachte de Gooikse bakhoven maximaal te promoten om zo ook de andere gemeenten aan te zetten ook bij hen een bakoven een vaste stek te geven. Ook zal werk gemaakt worden van de vernieuwing van de naamborden van de meestal fruitbomen op de site en zal ook via een voedselbos aan de inwoners duidelijk gemaakt worden wat er op een klein lapje grond allemaal kan gedaan worden.

VolleGaas beleven in Lennik, Gooik en Galmaarden  geniet van een subsidie van 87.717,50 euro  en werd voorgesteld door Alwin Loeckx (Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei) en burgemeester Simon De Boeck (Gooik)
“Met de focus op fietsherstelzuilen en andere infrastructuur, maar ook de opsmuk en herwaardering van groen vallen te rijmen binnen dit project. Alles kadert binnen het groter geheel van de ‘VolleGaas-route’, die ook aansluiting vindt bij buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw. Fietsers kunnen zo in zeven haasten van Galmaarden naar Brussel fietsen en andersom”. Ook wist Alwin bijkomend en naast de energiebesparing en de onthaasting er ook aan toe te voegen dat de VolleGaasroute nog een opwaardering kan gebruiken en dat er moet blijven aan gewerkt worden om zo de klantvriendelijkheid maximaal te verhogen.

Al vele realisaties

Coördinator Robrecht Geeroms van Pajottenland+: “Sinds het Pajottenland in 2002 voor de eerste keer met Bever, Herne, Pepingen, Gooik, Galmaarden, Lennik en het later toegetreden Roosdaal als één van de Leader-gebieden in Vlaanderen werd erkend zijn er al tientallen projecten gerealiseerd die de regio daadwerkelijk hebben vooruitgeholpen. Voor de subsidiëring vanuit LEADER wordt het indienen van projecten overigens opgedeeld in programmatermijnen van zes jaar. De periode 2014-2020, die wegens de coronabeperkingen en ook de Brexit-gevolgen noodgedwongen verlengd werd met twee jaar, loopt thans ten einde. Heel binnenkort wordt dan ook verwacht dat een nieuwe programmatermijn zal worden ingeluid en toegelicht.

LEADER

LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’, vrij vertaald 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'. De lokale actoren zoals gemeentebesturen, provincies, vzw's, middenveldorganisaties,… kunnen hierbij subsidies aanvragen voor projecten ter ondersteuning van de noden van de eigen plattelandsregio. Voor de periode 2014-2022 werden in Vlaanderen twaalf regio's erkend als LEADER-gebied waarbinnen bepaalde projecten gericht op plattelandsontwikkeling konden worden gesubsidieerd. Dat waren in Antwerpen: MarkAante Kempen+, Kempen Oost, Kempen Zuid, in Limburg: Haspengouw, Kempen & Maasland, in Oost-Vlaanderen: Meetjesland, Vlaamse Ardennen, Grensregio Waasland, in West-Vlaanderen: Midden-West-Vlaanderen, Westhoek en ten slotte in Vlaams-Brabant Hageland+ en Pajottenland+.

LEADER wordt met Europese (50%), Vlaamse (25%) en provinciale middelen (25%) gefinancierd. De hoofdopdracht van Pajottenland+ bestaat erin de plattelandsregio Pajottenland te versterken door financiële ondersteuning te voorzien voor projecten die in de lijn liggen met de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de streek.

Pajottenland+ dan weer is de vzw die voor het Pajottenland de middelen vanuit de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie beheert en verdeelt. Met die middelen ondersteunt Pajottenland+  plattelandsinitiatieven in zijn gebied ten belope van maximaal 65%.  Pajottenland+ werk ook nauw samen met Toerisme Vlaams-Brabant, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Op de jongste algemene vergadering van Pajottenland+ werd Frank Nevens, in Herne eveneens voorzitter van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn, aangeduid als nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee de gewezen Gooikse burgemeester Michel Doomst op. De overige bestuursleden zijn nu Hilke Arijs, Greta Cochez, Michel Doomst en Lien Vandebroeck. De coördinator is Robrecht Geeroms en de contactpersoon Katrien Meersseman.

Binnen het afgebakend LEADER-gebied Pajottenland+ kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De huidige plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze kunnen ondergebracht worden binnen één van de drie volgende invalshoeken vallen: ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’, ‘promotie en profilering streekidentiteit’ en ‘leefbare dorpen’.

Herne

Bij de eerder al  goedgekeurde projecten behoort ook ‘Breng kleur in ons dorp’. Dat is een jongerenproject ingediend door Herne Rabarber’t vzw en de gemeente Herne. Hierbij wordt jongeren kansen geven om zich artistiek te ontplooien via graffitikunst. Brent Roobaert van Herne Rabarber’t: “Het ingediend project loopt parallel met het bestaand Rendries-project. De eerdere indijkingswerken van de Mark in het centrum maken nu dat de nieuwe oeverzone, naast haar functie van gecontroleerd overstromingsgebied, ook nog een bijkomende functie kan toebedeeld krijgen waar mens en natuur beter kunnen van worden. Een toegang tot de oeverzone is gelegen tussen de apotheek en de vroegere feestzaal De Liberale Harmonie en ziet er niet bijster aantrekkelijke uit. Daarom deden wij een oproep tot de jeugd die de idee opleverde om mits toelating van de apotheker de betrokken muur te voorzien van een muurschildering. Voor ‘Breng kleur in ons dorp’ mag Herne Rabarber’t rekenen op een subsidie van 7.403€. De uitwerking van dit project is voorzien voor begin 2023.

Bever

Ook in Bever loopt al een goedgekeurd project. ‘Bever beter best’ werd ingediend door vzw Ferm en moet de gemeente Bever - de kleinste plattelandsgemeente van Vlaanderen - impulsen geven. Frija Leunens (Ferm Bever): “Concrete acties zoals het inzetten op ‘verbloeming’ van de bermen en braakliggende gronden, het sensibiliseren van vrijwilligers, het heractiveren van de ‘Kapellekesroute’, meer bekendheid geven aan het groot aanbod aan Bevers erfgoed, het vormingsaanbod inzake de moderne online technologieën voor de ‘2de Jeugd-groepering’ vergroten en de lokale korte keten-producenten inlijven in het dagelijks reilen en zeilen van het kinderdagverblijf ’t Sterretje  moeten het dorp in al zijn glorie versterken. ‘Bever beter best’ is zo een amalgaan waaruit naar verloop van tijd wat het meest inslaat zal worden weerhouden om verder mee aan de slag te gaan tot zelfs buiten de gemeentegrenzen” Voor het project ‘Bever beter best’  mag Ferm Bever rekenen op een toelage van 9.425 euro. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 okt 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 nov 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 24 nov 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 17 nov 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 08 nov 2022

archief