HALLE - Halse witte woede bij het krijgen van een parkeerboete

HALLE - Halse witte woede bij het krijgen van een parkeerboete

Halle_witte_woede_1_gr_editiepajot
 
Halle_witte_woede_1_kl_editiepajot
Halle_witte_woede_2_kl_editiepajot
Halle_witte_woede_2_gr_editiepajot
 
Halle_witte_woede_3_kl_editiepajot
Halle_witte_woede_4_kl_editiepajot
 

Halse witte woede bij het krijgen van een parkeerboete’ was één van de slagzinnen die de Halse zorgverleners en huisartsen meebrachten om het gemeentebestuur er op te wijzen dat ze het beu zijn om parkeerboetes te moeten betalen wanneer ze op huisbezoek zijn. Zij eisen al meer dan één jaar een parkeerkaart.

Het geduld van de Halse huisartsen en zorgverleners is op. Reden daarvoor is dat de al jaren gevraagde parkeerkaart voor huisbezoeken en het verlenen van zorg aan huis niet krijgen van het stadsbestuur. Dat ongenoegen hebben ze dinsdagavond voor de gemeenteraad laten blijken op het Oudstrijdersplein.
Bij huisbezoeken hebben ze twee keuzes: fout parkeren met boetes als gevolg of een parkeerplaats buiten het stadscentrum zoeken (waardoor er dus enorm veel tijd verloren gaat).
Het kan echter ook anders. In het KB van 9 januari 2007 stelt immers dat elke stad een parkeerkaart kan uitreiken aan gelijk welke doelgroep. Na verscheidene keren contact te hebben opgenomen met de Stad Halle, hebben zij tot op heden nog geen sluitend antwoord gehad op hun vraag.
 
Van het onderzoek zou door de verkeersdienst zou worden ingesteld werd tot op heden nog niets vernomen. 
 
Omdat zij niet langer wensen te wachten, hebben zij hun grieven aan de gemeenteraad voorgelegd om deze parkeerkaart uit te reiken aan huisartsen en thuisverpleegkundigen die woonachtig zijn te Halle. De genoemde personen die kunnen beschikken over een parkeerkaart dienen zich ertoe te verbinden deze uitsluitend voor professionele doeleinden te gebruiken, deze bij gebruik ten allen tijde duidelijk zichtbaar achter de voorruit te plaatsen en de voorschriften voor de houder omtrent deze parkeerkaart na te leven zoals gestipuleerd in het ministerieel van 9 januari 2007.
 
 
“Als zorgverleners behoort het tot onze verantwoordelijkheid om laagdrempelige en toegankelijke zorg aan te bieden aan onze patiënten. In een vergrijzende wereld waar het ankerpunt van onze gezondheidszorg meer en meer bij de thuiszorg komt te liggen zou dit zelfs een van de prioriteiten van steden en gemeenten horen te zijn! De onverschillige, lakse houding van de Stad Halle doet bij ons dan ook de vraag rijzen of het schepencollege zijn burgers en zorgverleners 'au sérieux' neemt”, zeggen de Halse zorgverleners in koor.
 
Oplossing nog deze maand
In een eerste reactie beloofde burgemeester Pieters nog deze maand een oplossing.
Burgemeester Pieters: “Wij hebben het probleem al op het college besproken en daar gezegd dat we even de kat uit de boom zouden kijken wat de andere steden en gemeenten zouden doen. Intussen hebben we al informatie ingewonnen bij een 50 tal steden en gemeenten. De parkeerkaart voor hulp- en zorgverleners werd nog niet in vele steden ingevoerd”.
Volgens Pieters zijn er in Halle heel wat plaatsen voor kortparkeren vrij gekomen  sinds de invoering van het vernieuwde parkeerbeleid en dat er velen van deze overdag leeg staan.
Verder zegde de burgemeester dat het probleem nog deze week in het schepencollege gaat besproken worden en dat ook de nota hierover van de verkeersdienst klaar is.
 
Burgemeester Pieters; “Alvorens een definitieve beslissing te nemen zullen wij ook een afvaardiging van de zorgverleners ontvangen. Ik doe nu al een oproep om deze afvaardiging van hulpverleners zo vlug mogelijk samen te stellen, zodat we in juni nog rond de tafel kunnen zitten”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 mei 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 26 feb 2021
Roger Swalens | 25 feb 2021
Marc Sluys | 24 feb 2021
Marc Sluys | 24 feb 2021

archief