HALLE - ‘Decreet Demesmaeker’ is een feit, betaalbaar wonen in eigen streek wordt opnieuw mogelijk

C21

HALLE - ‘Decreet Demesmaeker’ is een feit, betaalbaar wonen in eigen streek wordt opnieuw mogelijk

Betaalbaarwonen06
 

De aanhouder wint: 2 jaar na indiening keurde de Vlaamse Regering het Decreet Demesmaeker goed. Voorrangsbeleid voor inwoners Vlaamse Rand eindelijk een feit. De Raad van State adviseert over de hele lijn positief.

De meeste Vlamingen dromen ervan een eigen woning te kopen of bouwen in eigen streek. Ze werden hiertoe door de overheid steeds fiscaal aangemoedigd. Ondanks deze ondersteunende maatregelen is de verwerving van een eigen woning de laatste jaren steeds moeilijker geworden. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bouw- en woningprijzen ronden al jaren veel sterker stijgen dan het gemiddelde inkomen. De regio Halle-Vilvoorde is immers bij uitstek een gebied waar sociale verdringing een dagdagelijkse praktijk is. Zo trekt de Vlaamse Rand bijzonder veel – doorgaans welgestelde – mensen aan uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook buitenlanders uit de Europese Unie. Die grote migratiedruk jaagt de prijzen nog verder de hoogte in, waardoor de lokale bevolking zich vaak genoodzaakt voelt om elders in Vlaanderen of Wallonië te gaan wonen. Dat leidt tot sociale verdringing en het tast ook het maatschappelijk weefsel aan in de betreffende gemeenten. Vooral sociaal zwakkeren, jonge gezinnen en alleenstaanden zijn het slachtoffer van deze hoge bouw- en woningprijzen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker diende op 2 oktober 2006 een voorstel van decreet in dat het wonen in eigen streek opnieuw mogelijk moest maken. In het decreet wordt voorgesteld om bij de verkoop van nieuwe woonkavels in gemeenten die geconfronteerd worden met hoge grondprijzen én met een hoge migratiedruk (Vlaamse Rand, Antwerpse grensgemeenten, kustgemeenten,…), voorrang te geven aan mensen die een duidelijke band met de gemeente kunnen aantonen. Binnen de Vlaamse Regering bleef de N-VA de principes van dit decreet steeds verdedigen. En met resultaat want afgelopen vrijdag gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het grond- en pandendecreet, alwaar de principes van het ‘Decreet Demesmaeker’ integraal werden overgenomen. Erg opvallend is ook dat de Raad van State volledig akkoord ging met deze toch wel drastische maatregelen.

Dit is duidelijk een hart onder de riem van de lokale besturen (als Zemst, Zaventem, Vilvoorde…) die al eerder een dergelijk systeem op poten zetten voor gronden die eigendom zijn van de overheid. 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 dec 2008
Marc Sluys
Ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 28 feb 2024

archief