HALLE - Nieuwjaarsreceptie CD&V

C21

HALLE - Nieuwjaarsreceptie CD&V

Cd_v_njrec_2009_030
 
Editiepajot_cd_v_njrec_2009_016
Cd_v_njrec_2009_065
Cd_v_njrec_2009_113
Cd_v_njrec_2009_033
 

De CD&V van Halle organiseerde haar nieuwjaarsfeest. Dit gebeurde in de gezellige omgeving van Fantasia. Onder de aanwezigen ook premier Herman Van Rompuy, Federale Minister Steven Vanackere en Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Dehaene Burgemeester Dirk Pieters had de eer om iedereen te verwelkomen en toe te spreken. 

2008 was een bijzonder bewogen jaar in de internationale en nationale politiek.

 Internationaal brak een nooit geziene financiële crisis uit die nu nog voortwoekert, die zich ook economisch in een depressie heeft vertaald, en waartegen zelfs ongekend drastische remedies zoals nationalisaties van banken, nauwelijks in staat blijken het tij ten goede te keren. ‘Na regen komt zonneschijn’, dat bewijst de economische geschiedenis wel ten overvloede, maar of die lente straks reeds aanbreekt is een vraag die velen nog met pessimisme beantwoorden. Hoe het ook zij, als zovelen ben ook ik er van overtuigd dat binnen enkele dagen  op wereldvlak een nieuw hoofdstuk zal worden aangevat wanneer Barak Obama  zijn eerste ambtstermijn  als President van de Verenigde Staten zal aanvatten. Wellicht kan hij niet meteen het financieel-economisch getijde keren, maar met zijn verkiezing  is alvast een grote hoop gevestigd op een nieuwe wereldorde gekenmerkt door meer vrede, meer inspanningen voor de aanpak van de  armoede op wereldvlak, meer rechtvaardige relaties met die zogenoemde derdewereldlanden,  het eindelijk ernstig nemen van milieu-ontwikkelingen die op lange termijn bedreigend zijn- inzonderheid inzake het klimaat. Ik popel reeds van ongeduld om dinsdag zijn inauguratiespeech te kunnen beluisteren. Zijn aanvaardingsspeech, “yes, we can” was alvast het mooiste wat ik op politiek vlak sinds Martin Luther King “I have a dream” heb gehoord! En Yes, it can!! Europese landen sloten na eeuwen van onderlinge oorlogen en inquisitie, na  twee wereldoorlogen en holocaust, een samenwerkingsakkoord af, waardoor we nu reeds  65 jaar vrede kennen in west-europa, een akkoord waardoor de  europese gemeenschap tot stand kwam, eerst met 6 ,dan met 9, dan met 12, 15, 25, nu met 27 en straks met meer dan 30 … als alle kandidaten zouden worden toegelaten !

Alle Menschen werden Brüder, is een ideaal dat zich daadwerkelijk realiseert!

De Berlijnse muur is 20 jaar geleden gevallen! Wie durfde dat één jaar tevoren ook maar voorspellen!

Duitsland werd herenigd binnen een sterke Europese verankering die zelfs een éénheidsmunt invoerde.

De Koude oorlog werd grotendeels ontdooid!

De apartheid werd  afgeschaft in Zuid-Afrika en Nelson Mandela werd de vredelievende President van zwart en blank! De Verenigde Staten krijgen nu een zwarte president, na eeuwen van slavenhandel, indianengenocide en rassenhaat. 

Beste vrienden, optimisme is naïef en dwaas als de kwalijke realiteit wordt genegeerd, maar pessimisme is dat evenzeer als de menselijke vooruitgang niet wordt gezien. Het is niet verboden nu te  hopen op betere tijden, en niet naïef te geloven dat die hoop bergen zal verzetten!

Ook op nationaal vlak was 2008 bijzonder bewogen.

Onze CD&V voorman, onze leider Yves Leterme, die het vertrouwen genoot van ons allen en van liefst 800.000 kiezers, werd werkelijk niets gespaard en niets gegund! Hoe hij ook trok en sleurde om tot een staatshervorming te komen, het was ‘non’ en het bleef ‘non’, waardoor helaas en ten overvloede werd bewezen dat ons federaal model inderdaad zeer dringend aan een confederale herdoping toe is.

Dat onze Premier de regering niet tot een akkoord kon overtuigen  werd hem ook door  de  Vlaamse pers, inzonderheid De Standaard, zeer zwaar aangerekend in termen van “niet kunnen”. Ik verwed er meerdere bakken  duvel op dat elk akkoord dat wel zou zijn bereikt geweest door diezelfde criticasters onthaald zou zijn geworden als een schandalige toegift van de  Vlamingen aan de Franstaligen, als een oneerbaar compromis! Yves heeft niet toegegeven aan de Franstalige dictaten, hij heeft gehoopt hen te kunnen overtuigen zinspelend op hun belang in het behoud van de federale context en een persoonsgebonden nationale sociale zekerheid. Maar het water was blijkbaar te  diep en vooral de volgende verkiezingen te dichtbij. Dat hij moest uitglijden op een banenschil gegooid door de rechterlijke macht is een verhaal waarvan de laatste letter nog niet is geschreven!

Mag ik Uw tolk zijn als ik Yves nu even een rustiger periode toewens, een periode van rehabilitatie en van rustige overweging, maar ook als een periode van “reculer pour mieux sauter”, zodat hij -naar het woord van onze huidige premier - nog vele belangrijke en hoogstaande functies zal kunnen uitoefenen in de volgende decennia.

Intussen wensen wij Herman ook alle succes toe om te slagen, wat in deze economisch turbulente tijden ,vooral betekent er voor  te zorgen dat het schip niet zinkt : dat de  burgers, de  mensen, min of meer ongehavend, de overkant kunnen bereiken tussen deze duistere en de later betere tijden.

Tegenover de turbulenties op internationaal en nationaal vlak, was het in ons stadje Halle een oase van stabiliteit. Geen grote ongelukken, geen politieke drama’s.,

Een oase van stabiliteit, maar niet van rust! Want rusteloos hebben de  CD&V mandatarissen zich elke dag opnieuw van ’s morgens tot ’s avonds ingezet voor de  bevolking, voor de stad : vooral er op gericht de  doelstellingen voor  2008 te  halen die wij ons hadden vooropgesteld in het kader van de realisatie van ons strategisch meerjarenplan, zeg maar ons CD&V/NV-A verkiezingsprogramma! Mark Eyskens zegt dan  wel ironisch in zijn zeer lezenswaardig nieuw boek “Mijn Levens” (ik kan het u werkelijk aanbevelen nu ik de  kans had deze kleffer van 600 blz te  lezen toen we een weekje een vakantie namen) dat men een standbeeld zou moeten oprichten voor  de politici die hun verkiezingsbeloften NIET houden, vermits vele problemen net voorkomen uit het wel willen uitvoeren van de beloften : maar in ons geval was dat anders : het was een programma gestoeld op wat als verzuchtingen leefde bij de mensen en anderzijds toch haalbaar was naar timing en financiering.

Welnu : ik kan u toevertrouwen : de  schepenen, de  OCMW voorzitter, de  commissievoorzitters, de raadsleden, ikzelf : we  blaken allemaal van trots, en terecht, omdat wij de lat hoog hebben durven leggen en er toch zijn overgeraakt in 2008! Het Tia Hellebaut-gevoel!!

Het ‘Yes, we can’! Het is nog eerder het Olympisch gevoel van onze 4x 100 meter loopsters : yes, we did it together! De verleiding is  groot hierover uit te wijden. Maar dit jaar ga  ik aan de  verleiding weerstaan, hoe zeer ik ook weet dat jullie smachten te  vernemen hoe ver het staat met het zwembad, de  fuifzaal, het verruimde cultuurhuis, de nieuwe stadswerkplaats, de  ondergrondse parkings, de wateroverlastdossiers, het sociaal huis, de integratiepolitiek,..Ik kan jullie gerust stellen : we zitten bijzonder goed op schema ! Als het in 2009 ook zo mag lopen, dan voorspel ik jullie : om het eens met de  woorden van een vroegere Amerikaanse president te  zeggen (Reagan): no, you aint’seen nothing yet !!

De  receptie geeft ons bovendien nog mogelijkheden genoeg om vooral op uw eigen allerindividueelste vragen te  antwoorden. We zullen dat graag doen. Maar ik wil toch nog dit meegeven. We werken inderdaad voor elke mens, en vanuit elke vraag die van hem uitgaat. Maar meer dan dat werken wij samen aan de opbouw van een samenleving waarin elke mens telt en waarin de mensen met elkaar verbonden zijn.

Natuurlijk willen we efficiënt besturen, natuurlijk willen we zorgen voor een goede en klantvriendelijke service vanuit het stads- en OCMW bestuur.

Maar dat is niet de  essentie van ons engagement : dat is een evidentie die  we er bij nemen. Wij willen  vooral onze idealen waarmaken : ‘think global, act local’ ;ervoor  zorgen dat ook in Halle “Alle Menschen werden Brüder” gezongen kan worden, van huis tot huis, van straat tot straat, van wijk tot wijk, van vereniging tot vereniging,  

dat alles wat ons doet dromen van wereldvrede, rechtvaardigheid, solidariteit, duurzaamheid, vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, van “bemin je naaste  zoals je zelf”, ook in Halle steeds meer een werkelijkheid kan worden.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 jan 2009
Editiepajot
ingzonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 14 apr 2024
Devogeleer Emile | 13 apr 2024
Devogeleer Emile | 13 apr 2024

archief