HALLE - Regionaal ziekenhuis heeft aanvraag voor MUG ingediend (artikel met talrijke updates)

C21

HALLE - Regionaal ziekenhuis heeft aanvraag voor MUG ingediend (artikel met talrijke updates)

Mugvoertuigklein
(Repro Editiepajot)

Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen (Open VLD) ondervroeg Minister Onkelinx in de Commissie Volksgezondheid omtrent het dossier “een mugdienst voor AZ Halle”.
Uit het antwoord van de minister zou blijken dat er nog geen vooruitgang geboekt werd in dit dossier.

Zowel burgemeester Pieters (Cd&V) als Vlaams volksvertegenwoordiger Mark demesmaeker (N-VA) spreken een heel andere taal

Aangezien de erkenning van de mug’s een gewestelijke bevoegdheid is, had Minister Onkelinx op 23 juli 2008 een brief gestuurd naar haar Vlaamse collega, Vanackere waarin zij informeerde over de opportuniteit om een mug te programmeren in het AZ Halle.

Luk Van Biesen: “Tot op heden ontving de minister echter nog geen antwoord van officiële erkenning voor mug in Halle door de Vlaamse Regering, tevens werd er door het ziekenhuis zelf nog geen enkele aanvraag ingediend tot oprichting van een Mug”.

Federaal Minister van Volksgezondheid bevestigde ook dat zij een budget zal voorzien voor de financiële middelen van de ziekenhuizen en om deze mug toe te voegen aan de middelen van de dringende geneeskundige hulpverlening die mobiliseerbaar zijn via de eenvormige oproepcentra (100).
Luk Van Biesen: “Aangezien het AZ van Halle de voorkeur geeft aan het behoud van haar PIT-dienst, ipv een mugdienst, onder het mom dat zij geen urgentieartsen vinden, zal er volgens mij nooit een mugdienst komen in het AZ Halle. De gelijktijdige financiering van een PIT en een mug is overigens wettelijk niet voorzien. Het zal daarentegen voor de mug van Halle wel mogelijk zijn om zich kandidaat te stellen voor het proefproject MUG-P, dat Minister Onkelinx zal opstarten dit jaar, waarbij binnen dezelfde eenheid de functies van een mug en een pit combineert. Helaas, zo lang het ziekenhuis zelf geen initiatief neemt, zal er nooit een mug dienst voor het Pajottenland komen! Ik zal nu contact opnemen met Vlaams minister Heeren om te vernemen waarom er nooit een erkenning van de MUG dienst aan de federale overheid werd medegedeeld”.

Wij hebben deze vraag voorgelegd aan de Halse burgemeester Dirk Pieters (CD&V) en Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker (N-VA)

Dirk Pieters: Ik heb gemengde gevoelens bij dit bericht.
Enerzijds vind ik het vooral bijzonder goed nieuws: een gecombineerde PIT/MUG is net wat we nodig hebben !
Anderzijds vind ik het intriest dat sommige politici elkaar blijkbaar graag "muggen" afvangen en daartoe desnoods zaken ook graag verkeerd voorstellen.

-Zo klopt het dat er nog geen MUG erkenning is door de Vlaamse regering, maar de vlaamse Minister Vanackere heeft dat ook heel duidelijk gezegd : het ging om de intentie tot erkenning, wat voor de eerste keer een uitspraak was vanwege een minister om er echt voor te gaan!;

- het Regionaal Ziekenhuis heeft wel degelijk een aanvraag ingediend, maar onder voorwaarde dat de verworvenheden van de PIT niet verloren zouden gaan: daar staat niet in dat de Pit voorkeur verdient op MuG,wel dat MUG noodzakelijke aanvulling is op PIT die wel grootste deel van de meerwaarde ten opzichte van vroegere situatie inhoudt;

- dat Volksvertegenwoordiger Van Biesen dit alles in het belachelijke trekt, zelfs spreek van een "illusie rijker" geeft niet meteen aan dat hij de finesses van het dossier beheerst en dat hij hier blijkbaar een politiek spelletje wil van maken.

Maar : ten gronde : ik vind dit eigenlijk een zeer goede evolutie!!

Mark Demesmaeker: Meneer Van Biesen is een beetje in de war. 
We hoeven -gelukkig maar- aan Onckelinckx niets meer te vragen. Toen ik toenmalig Vlaams minister Steven Vanackere op 2 december in het Vlaams parlement interpelleerde over dit dossier was zijn antwoord heel duidelijk:
-de erkenning van de bijkomende MUG-diensten is Vlààmse bevoegdheid (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) ,

-het Halse ziekenhuis heeft een aanvraag ingediend daar waar ze dat moet doen: bij de Vlaamse Overheid,

-de Vlaamse minister kent Halle een MUG toe.

Ik zal de VLD volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement vragen of ze hun federale collega Van Biesen wat beter op de hoogte houden.

Het federale niveau, minister Onckelinckx dus, heeft met de procedure van erkenning niets meer te maken! Als er dus vragen moeten gesteld worden, dan wel in het Vlaams Parlement. Ik zal de nieuwe minister, Veerle Heeren, opnieuw ondervragen over de stand van zaken. Ik blijf immers voortijveren tot de MUG in Halle er is! Dat het ziekenhuis problemen heeft om urgentieartsen te vinden kan kloppen: dat heb ik ook horen vertellen. Maar dat geldt momenteel niet alleen voor Halle.

Reactie Luc Van Biesen: De regelgeving en programmatie voor de oprichting van een Mug-dienst is een federale bevoegdheid

Volgens mijn collega's Pieters (burgemeester Halle) en Demesmaeker (Vlaams Parlementslid) heeft de federale regering niets meer te maken met de eigenlijke procedure van erkenning voor een mug-dienst in het AZ Halle, het tegendeel is echter waar.

Het zit als volgt: de regelgeving en programmatie voor de oprichting van een Mug-dienst is een federale bevoegdheid, de erkenning binnen de programmatie daarentegen m.a.w. de aanduiding van wie een mug mag hebben - moet gebeuren door de Vlaamse Regering. De federale regering kan dus niet financieren, zolang de Vlaamse Regering deze Mug niet officieel erkent.

Het regionaal ziekenhuis zou een aanvraag hebben ingediend . waarom krijg ik dan geen kopie van deze aanvraag, dat ik enkele weken heb opgevraagd aan de directie van het ziekenhuis? Waarom kan Minister Onkelinx dan ook de officiële aanvraag niet bevestigen? Waarom zegt collega Doomst gisteren in de Commissie dat hij indruk had dat er enige vooruitgang was in het dossier maar bevestigde dat hij inderdaad verbaasd is over het feit dat de Minister nog niet werd aangespoord door het ziekenhuis zelf? Tevens bevestigde collega Doomst gisteren dat Onkelinx geen fouten treft in het dossier maar wel haar Vlaamse collega’s en het ziekenhuis zelf - hij verwoordde het zo mooi – “dank u voor de bevestiging dat u maagdelijk onschuldig bent in dat dossier. Voor de verdere afhandeling betekent dit dat wij ons voor de operationaliteit tot de Vlaamse regering en ook tot het ziekenhuis van Halle zullen wenden om na te gaan wanneer de volgende fases voor uitvoering klaar zijn. Wij zullen erop aandringen dat er voor de budgettaire ruimte, die blijkbaar ter beschikking is, de nodige operationele stappen worden gezet om die effectief in te vullen". Dit alles bewijst dus - zolang er geen officiële aanvraag wordt ingediend door het ziekenhuis zelf en zo lang de officiële erkenning uit de Vlaamse Regering is gebeurd - dit dossier zal blijven aanslepen.
Onkelinx heeft alvast positieve plannen voor de oprichting van de Mug in Halle: zij zal zodra zij aanvraag ontvangt waarin er wordt medegedeeld dat het Vlaamse Gewest de Mug van Halle heeft erkend, zal haar administratie de financiering activeren in het budget van de financiële middelen van de ziekenhuizen. Ten tweede zal de Mug Halle worden toegevoegd aan de middelen van de dringende geneeskundige hulpverlening die mobiliseerbaar zijn via de eenvormige oproepcentra.

Het zal daarentegen voor de Mug van Halle wel mogelijk zijn om zich kandidaat te stellen voor het proefproject Mug-P, dat Minister Onkelinx zal opstarten dit jaar, waarbij binnen dezelfde eenheid de functies van een Mug en een Pit combineert.

Reactie Kabinet van Veerle HEEREN, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 Halle behoort, samen met Zottegem en Geraardsbergen, tot de groepsbehandeling.
Er werd een voornemen tot toekenning van planningsvergunning betekent. Hierop kon gereageerd worden door de ziekenhuizen die zich kandidaat stelden. Dit gebeurde door AZ Lokeren, ASZ Aalst en St-Vincentius Antwerpen.

Deze dossiers worden behandeld door de VAR, die een eerste zitting hierover heeft nu donderdag 05/02. Een tweede zitting is voorzien op 05/03. Pas nadat alle dossiers besproken werden (en de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen die hierom vroegen gehoord zijn) wordt een algemeen advies van de VAR overgemaakt aan de minister. Het staat de minister vrij staat in haar beslissing hun advies al dan niet te volgen. Het is dan pas dat de minister een definitieve beslissing moet/kan nemen voor de definitieve toewijzing van de drie functies.

U zal U mogelijk bekend zijn dat Halle een bijzondere voorwaarde stelde in zijn aanvraag tot MUG: het behoud van de PIT, met bijbehorende financiering. Dit is iets wat federaal / politiek beslist wordt. 

Tot slot, eens door ons de planningen en erkenningen verleend zijn, moet ook de federale overheid deze diensten nog (willen) opnemen in de lijst van de dringende medische hulpverlening. Vanaf het moment dat dit gebeurd is, zijn de drie bijkomende functies officieel erkend.

Reactie Michel Doomst

Collega Van Biesen laakte gisteren de houding van diverse politici uit de regio Pajottenland, die zogezegd onjuiste en onvolledige informatie zouden verstrekken en bepaalde indrukken van vooruitgang willen wekken. Burgemeester Pieters zijn reactie was volledig correct. Er werd een voornemen tot toekenning van een planningsvergunning betekend, waarop kon gereageerd worden door andere ziekenhuizen die zich kandidaat stelden.
Al deze dossiers worden vervolgens behandeld en besproken door de VAR (Vlaamse Adviesraad).
Een algemeen advies wordt vervolgens overgemaakt aan de Vlaamse minister, die hierop een beslissing kan/moet nemen voor de toewijzing van de functie.
De financiering wordt dan weer federaal geregeld en beslist, net zoals de opname van de toegekende diensten op de lijst van de dringende medische hulpverlening. Vanaf dat moment zijn de bijkomende functies officieel erkend. Het is dus niet meer dan normaal dat deze procedure enkele maanden in beslag neemt, aldus nog Michel Doomst, maar de procedures zijn blijkbaar niet voor iedereen even duidelijk.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 feb 2009
Felix Merckx
RE
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 14 apr 2024
Devogeleer Emile | 13 apr 2024
Devogeleer Emile | 13 apr 2024

archief